Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Genel MikrobiyolojiKIM481135202
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşegül PEKSEL
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMikrobiyolojiyi kavramak Mikroorganizmaları tanımak Mikroorganizmalarla deney tasarlama, analiz etme ve yorumlama becerisini kazandırmak Araştırmaya yöneltmek
Dersin İçeriğiMikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgi / Hücre; Prokaryotlar, Ökaryotlar/ Bakteriler, Mantarlar, Virüsler, Algler / Mikroorganizmaların Sınıflandırılması / Mikroorganizmaların Gelişimi, Beslenmesi, Besi Yerleri / Üreme Fizyolojisi, Üremeyi Kısıtlama (İnhibisyon Yöntemleri) / Mikroorganizmalarda Metabolizma / Temel Metabolik Olaylar, Enerji Alış Verişi / Fermantasyon; Fermente Olabilen ve Olamayan Hammaddeler, Mikroorganizmaların Yaptığı Fermantasyonlar / Anaerob Ortamda Elektron Transferi / Denitrifikasyon, Kükürt Bakterileri / Metan Yapan Mikroorganizmalar / Kısmi Oksidasyon; Organik Asitlerin Oluşumu / Sekonder Metabolitlerin Oluşumu.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Hans G. Schlegel “Allgemeine Mikrobiologie” Thieme Verlag, 1992 E. Basi “Mikrobiologishe Methoden” Spektrum Verlag, 2001 Prof. Dr. H. Bilgehan “Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi” Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999 Jacquelyn G. Black, Microbiology Principles and Applications, Prentice Hall, 1993.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, mikrobiyoloji ve mikroorganizmalar ile ilgili temel bilgileri edineceklerdir.
  2. Öğrenciler, mikrobiyolojide kullanılan yöntemlerle çalışabilme becerisini kazanacaktır.
  3. Öğrenciler, mikroorganizmaların üretilmesi, kültür ortamları ve metabolizmaları hakkında bilgi edineceklerdir.
  4. Öğrenciler, mikroorganizmalarda sekonder metabolit üretimini öğreneceklerdir.
  5. Öğrenciler, endüstriyel mikrobiyolojide kullanılan prosesler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mikroorganizmalar hakkında genel bilgiDers kitabı, Bölüm 1
2Hücre; prokaryotlar, ökaryotlarDers kitabı, Bölüm 1, Bölüm 2
3Bakteriler, mantarlar, virüsler, alglerDers kitabı, Bölüm 2
4Mikroorganizmaların sınıflandırılmasıDers kitabı, Bölüm 3
5Mikroorganizmaların gelişimi, beslenmesi, besi yerleri Ders kitabı, Bölüm 4
6Üreme fizyolojisi, üremeyi kısıtlama (inhibisyon yöntemleri)Ders kitabı, Bölüm 5
7Mikroorganizmalarda metabolizmaDers kitabı, Bölüm 6
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Temel metabolik olaylar, enerji alış verişiDers kitabı, Bölüm 6
10Fermantasyon; fermente olabilen ve olamayan hammaddeler, mikroorganizmaların yaptığı fermantasyonlarDers kitabı, Bölüm 7
11Fermantasyon; fermente olabilen ve olamayan hammaddeler, mikroorganizmaların yaptığı fermantasyonlarDers kitabı, Bölüm 7
12Anaerob ortamda elektron transferiDers kitabı, Bölüm 8
13Denitrifikasyon, kükürt bakterileri, metan yapan mikroorganizmalarDers kitabı, Bölüm 9
14Kısmi oksidasyon; organik asitlerin oluşumuDers kitabı, Bölüm 10
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım14
Laboratuar10
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği520
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar102
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği54
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok