Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğrenme Psikolojisi PDR221124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM. Engin DENİZ
Dersi Veren(ler)Ali Eryılmaz, Ceymi Doenyas
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin temel amacı öğrenmenin doğasını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme süreçlerini, öğrenme teorilerini ve öğrenme psikolojisini öğretmektir.
Dersin İçeriğiÖğrenme, Öğrenme Yaklaşımları, Öğrenme psikolojisi temel kavramlar, Davranışçılık ve Klasik Koşullanma, Araçsal Koşullanma Sosyal Bilişsel Kuram, Sosyal Öğrenme Kuramı Bilişsel Bilgi İşlem Kuramı Bilişsel Gelişimsel Yaklaşımlar- Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı SosyoKültürel Kuram ve Diğer Bağlamsal Yaklaşımlar - Vygotsky’nin bilişsel gelişim kuramı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Cüceloğlu, D. (1996). İnsan Ve Davranışı; İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, R. (2001). Öğrenmeyi Öğrenmek. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Senemoğlu, N. (1999). Gelişim, Öğrenme Ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Yayınevi.
 • Arı , R. (2005). Gelişim Ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aydın, A. (Ed.) (2005). Gelişim Ve Öğrenme Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bacanlı, H. (2006). Gelişim Ve Öğrenme Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ormrod, J. E. (2018). Öğrenme psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Schunk, D. H. (2011). Öğrenme teorileri.
 • Driscoll, M. P. (2012). Öğretim süreçleri ve öğrenme psikolojisi.(çev ÖF Tutkun, S. Okay, ve E. Şahin,). Ankara: Anı Yayınevi.
 • Ulusoy, A. (Ed.) (2015). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Anı Yayınevi
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: • Bireyle psikolojik danışma yapmak • Grupla psikolojik danışma yapmak • Bireysel gelişime yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirmek • Danışmanlık hizmet süreçlerini iyileştirmek • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Sınıf rehberliği programları geliştirmek • Öğrencinin gelişimine yönelik görüşmeler yapmak • Öğrencilerin gelişimine yardım etmek için ilgili kişilerle görüşmek • Kritik yaşam olayları yaşayan öğrencilere yardım etmek • Kritik yaşam olayları yaşandığında okul ve topluma yönelik olarak alanında liderlik yapmak

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler öğrenmenin ve öğrenme psikolojisinin tanımını yapar.
 2. Öğrenciler öğrenme teorilerini tanır.
 3. Öğrenciler öğrenmenin doğasını analiz eder.
 4. Öğrenciler öğrenmenin biyolojik temellerini değerlendirir.
 5. Öğrenciler süreçlerini ve önemini bilir.
 6. Öğrenciler öğrenmede davranışsal, bilişsel ve bağlamsal yaklaşımlarını değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1333435
PÇ-2432233
PÇ-3444432
PÇ-4322322
PÇ-5544334
PÇ-6234344
PÇ-7343213
PÇ-8322334
PÇ-9332334
PÇ-10233333
PÇ-11222222

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öğrenme, Öğrenme Yaklaşımları, Öğrenme ve Beyin (İNSAN ÖĞRENMESİNE GİRİŞ)İlgili kaynakların okunması.
2Öğrenme psikolojisi, Öğrenme psikolojisi kavramları, Öğrenme psikolojisinin tarihsel temelleriİlgili kaynakların okunması.
3Öğrenmenin incelenmesinde önemli konular (Süreçler, bellek, motivasyon, transfer nedir?)İlgili kaynakların okunması.
4Öğrenmenin incelenmesinde önemli konular (Süreçler, bellek, motivasyon, transfer, problem çözme, eleştirel düşünme)İlgili kaynakların okunması
5Hafizanın temel bileşenleri (uzun süreli hafıza, depolama, kodlama, bilginin yapısı, geri çağırma ve unutma)İlgili kaynakların okunması.
6Hafizanın temel bileşenleri (uzun süreli hafıza, depolama, kodlama, bilginin yapısı, geri çağırma ve unutma)İlgili kaynakların okunması.
7Öğrenmede Davranışçı Görüşler, Davranışçılık ve Klasik Koşullanma, Araçsal Koşullanmaİlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1
9Öğrenmede Davranışçı Görüşler, Davranışçılık ve Klasik Koşullanma, Araçsal Koşullanmaİlgili kaynakların okunması.
10Sosyal Bilişsel Kuram, Sosyal Öğrenme Kuramıİlgili kaynakların okunması.
11Bilişsel Bilgi İşlem Kuramıİlgili kaynakların okunması.
12Bilişsel Gelişimsel Yaklaşımlar- Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramıİlgili kaynakların okunması.
13SosyoKültürel Kuram ve Diğer Bağlamsal Yaklaşımlar - Vygotsky’nin bilişsel gelişim kuramıİlgili kaynakların okunması.
14Öğrenme Kuramlarının Alandaki yeri?İlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok