Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kişilik Kuramları PDR221222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüSeher Merve Erus
Dersi Veren(ler)Seher Merve Erus
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKişilik, Ruh Sağlığı Uyum Ve Normal-Normaldışı Kavramları Arasındaki İlişkiyi Anlayabilme *Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörleri Açıklayabilme.
Dersin İçeriğiKişilik Ve Kişiliği Oluşturan Alt Yapıları Açıklayabilme. Kişilik Kuramlarının Temel Kavramlarını Açıklayabilme. Kişilik Kuramlarına Göre Kişiliğin Nasıl Oluştuğunu Açıklayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Yazgan-İnanç, B.; Yerlikaya, E.E. (2011). Kişilik kuramlar. 5. Baskı. Ankara: Pegem Yay.
 • Freud, Sigmund (1997). Psikanalize Giriş Dersleri. Çev. Selçuk Budak. Öteki Psikoloji Y.
 • Anzieu, Didier (2003). Freud’un Otoanalizi ve Psikanalizin Keşfi. Çev. Nesrin Tura. İstanbul: Metis Yay.
 • Kaya, A. (Ed.). (2011). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem
 • Bilgin, S. Vd. (2000). Kişilik ve Psikoterapi Yay. Istanbul: Alan Yay
 • Eğrilmez, Ayhan; Vahip, Işıl (2002).Psikopatoloji ve Psikanalitik Teknik: İzmir: Meta Basım
 • Horney, Karen (1990). Ruhsal Çatışmalarımız (Yapıcı Bir Nevroz Teorisi). Çev. Selçuk Budak. Ankara: Öteki Y.
 • Freud, Anna (2000). Çocuklukta Normallik ve Patoloji. Çev. Ali Nahit Babaoğlu. İstanbul: Metis Yay.
 • Fromm, Erich (1999). Erdem ve Mutluluk. 5. Baskı. Çev. Ayda Yörükan. İşbankası Kültür Yay
 • Fromm, Erich (1990). Sahip Olmak ya da Olmak. Istanbul: Arıtan. Yay.
 • Fromm, Erich (1981). Sevme Sanatı. İstanbul. Say
 • Horney, Karen (?). Nevrozlar ve İnsan Gelişim: Öz Gerçekleştirme Kavgası. Çev. Selçuk Budak. Ankara: Feryal Matbaası
 • Rank, Otto (2001). Doğum Travması ve Psikanalizdeki Anlamı. Çev. Sabir Yücesoy. İstanbul: Metis Yay.
 • Mahler, S. Margaret.; Pine, Fred; Bergman, Anni (2003). İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu. İstanbul: Metis Yay.
 • Frankl, Viktor E. (1998). Duyulmayan Anlam Çığlığı. Psikoterapi ve Hümanizm. 3. Basım. Çev. Selçuk Budak. Ankara: Öteki Yay.
 • Frankl, Viktor E. (1992). İnsanın Anlam Arayışı.Çev. Selçuk Budak. Ankara: Feryal Mat.
 • Kernberg, Otto (2000) Aşk İlişkileri. Normallik ve Patoloji. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Metis Yay.
 • Kernberg, Otto (2000) Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık. Çev. M. Banu Büyükkal. İstanbul: Metis Yay
 • Kernberg, Otto (1999). Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm. Çev. Mustafa Atakay. İstanbul: Metis Yay.
 • Jacobson, Edith (2004). Kendilik ve Nesne Dünyası. Çev. Selim Yazgan. İstanbul: Metis Yay.
 • Kohut, Heinz (1998). Kendiliğin Yeniden Yapılanması. Çev. Oğuz Cebeci. İstanbul: Metiş Yay.
 • Kohut, Heinz (1998). Kendiliğin Çözümlenmesi. Çevirenler: Cem Atbaşoğlu; Banu Büyükkal; Cüneyt İşcan. İstanbul: Metis.
 • Jung, C.G. (1984). Der Mensch und seine Symbole. Sonderausgabe. Almanya: Valter-Verlag
 • Storr, Anthony (2006). Jung’dan Seçme Yazılar. Derleyen: Anthony Storr. Çev. Levent Özşar. Ankara: Dost Kitapevi Yay.
 • Janov, Arthur (1993). Der neue Urschrei. Fischer Taschenbuch Verlag: Frankfurt am Main.
 • Frankl, Viktor E. (1998). Der leidende Mensch. Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie
 • Sayıl, Işık (2004). Bireyden Topluma Ruh Sağlığı. Istanbul: Erler Matbaacılık
 • Köknel, Ö. (1995). Kişilik, İstanbul: Altın Kitaplar Matbaası
 • Geçtan E. (1998). Psikanaliz Ve Sonrası, İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Moles, Abraham (2012). Belirsizin Bilimleri. İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji. Çev. Nuri Bilgin. Istanbul: YKY
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: • Bireyle psikolojik danışma yapmak • Grupla psikolojik danışma yapmak • Bireysel gelişime yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirmek • Mesleki gelişimi destekleyici uygulamaları gerçekleştirmek • Uygun hizmete ve/veya uzmana yönlendirmek • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Okul psikolojik danışmanlığı programı yıllık çalışma takvimi geliştirmek • Sınıf rehberliği programları geliştirmek • Kariyer planlama ile ilgili portfolyo dosyası hazırlamak • Öğrencinin gelişimine yönelik görüşmeler yapmak • Kritik yaşam olayları yaşayan öğrencilere yardım etmek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler kişilik ile ilgili temel kavramları tanımlar.
 2. Öğrenciler kişiliğin alt yapılarını açıklar.
 3. Öğrenciler kişilik gelişimini etkileyen faktörleri betimler.
 4. Öğrenciler kişilik kuramlarını açıklar.
 5. Öğrenciler kişilik kuramları çerçevesinde örnek kişilik özelliklerinin gelişimini yorumlar.
 6. Öğrenciler kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1-----5
PÇ-25-5-4-
PÇ-3------
PÇ-45--5--
PÇ-55-5-55
PÇ-6-4----
PÇ-7455-55
PÇ-8---5--
PÇ-955554-
PÇ-10----5-
PÇ-11-5---4

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: İnsanı Anlama Çabaları ve Kavramlar: Kişilik, Ruh Sağlığı, Uyum, Normal Ve Normaldışı İlgili kaynakların okunması.
2Sigmund Freud: Psikanalizİlgili kaynakların okunması.
3Alfred Adler: Bireysel Psikolojiİlgili kaynakların okunması.
4Carl Gustav Jung: Analitik Psikolojisiİlgili kaynakların okunması.
5Karen Horney: Nevrozlar ve İnsan Gelişimiİlgili kaynakların okunması.
6Erich Fromm: Özgürlükten Kaçışİlgili kaynakların okunması.
7Harry Stack Sullivan: Kişiler Arası İlişkiler Kuramı İlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Burrhus Frederick Skinner: Radikal Davranışçılık & b. Neal E. Miller ve John Dollard: Eklektik Davranışçı Yaklaşımİlgili kaynakların okunması.
10Albert Bandura: Sosyal Bilişsel Kuramİlgili kaynakların okunması.
11Hans J. Eysenck: Biyoloji Temelli Faktör Analitik Ayırıcı Özellik Kuramıİlgili kaynakların okunması.
12Robert R. McCrea ve Paul T. Costa: Beş Faktör Kuramıİlgili kaynakların okunması.
13Carl Ransom Rogers: Birey Merkezli Yaklaşımİlgili kaynakların okunması.
14Abraham H. Maslow: Kendini Gerçekleştirme Kuramıİlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok