Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Düşünme ve Problem ÇözmeEGT213134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüBülent ALCI
Dersi Veren(ler)Vefa Taşdelen, Bülent ALCI
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDüşünme, Düşünme süreçleri ile ilgili becerileri geliştirerek, Günlük yaşamda bilimsel düşünme ve problem çözme süreçlerinin kullanımına ilişkin katkı sağlamak.
Dersin İçeriğiDüşünme nedir?. Düşünme ve Düşünme süreçleri. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme, Eleştirel düşünme, Yansıtıcı Düşünme, Bilimsel Düşünme, problem çözme sürecine etki eden faktörler. Problem çözme sürecinin basamakları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Sternberg R.J., (1994). Thinking and problem solving. New York: Academic Pres.
 • Adair, J. (2000). Karar verme ve Problem çözme. Çev. Kalaycı, N. Edit.Atay, M.T. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Fisher, R., (1991). Teaching Children to Think. England: Basil Blackwell Ltd.
 • John Dewey, How do We Think?
 • Taşdelen, V. "Düşünme Eğitimi ve İyi Hayat Kavramı" Bilim ve Akılın Aydınlığında Eğitim
 • Hasan Bacanlı, Dört Katlı Düşünme Modeli, Bilim ve Aklın Aydınlığınd Eğitim
 • Direk, N. Çocuklarla Felsefe, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları
 • White, D. Çocuklar İçin Felsefe
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, MEB Öğrenme Ortamları Oluşturma Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme ortamları oluşturur Bu ders, MEB Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler hazırlar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği ile ilgili • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Yetkinlikler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği ile ilgili • Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, beyin fırtınası, soru-cevap, tartışma, sokratik yöntem ve sokratik seminer yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım ve proje çalışmaları dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda öğretmen adaylarından her bir öğretmenin öğretmenliği sürecinde mutlaka kullanması gereken ders planlarını öğreneni eleştirel ve analitik düşündürecek faaliyet ve yöntemler kullanarak tasarlamaları ve sınıfta sunmaları istenir. Böylelikle hem öğrenme planının tasarlanması hem kazanım ve faaliyet uyumluluğu hem de eleştirel ve analitik düşünmeye yönelik yöntem ve teknikler kullanma konusunda disipline yönelik ve disiplinler arası bilgi ve beceri kazanmaları sağlanır. Bununla birlikte öğreneni düşündürecek yöntem ve teknikler konusunda öğretmen adaylarının bilgi sahibi olmaları sağlamak amacıyla proje temelli öğretim, kavram haritaları, sokratik seminer ya da sokratik yöntem, beyin fırtınası tekniği, altı şapkalı düşünme tekniği, yansıtıcı günlükler gibi farklı konularda 3-4 kişilik öğrenci gruplarıyla sınıfta sunum yapmaları istenir.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler düşünme ve problem çözmenin temellerini bilir
 2. Öğrenciler düşünme ve problem çözme ile ilgili becerileri kazanır
 3. Öğrenciler bilimsel becerileri günlük hayata uygular

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders İçeriği ve İzlenecek Süreçİligili metinleri okuma
2Düşünme ve Düşünme süreçleriİligili metinleri okuma
3Yaratıcılık ve yaratıcı düşünmeİligili metinleri okuma
4Eleştirel düşünmeİligili metinleri okuma
5Yansıtıcı Düşünmeİligili metinleri okuma
6Bilimsel Düşünmeİligili metinleri okuma
7Vize
8Ara Sınav 1
9Problem çözme süreciİligili metinleri okuma
10Problem çözme sürecine etkileyen temel faktörler.İligili metinleri okuma
11Tutumlar (ilgi, motivasyon, güven); İligili metinleri okuma
12Vizeİligili metinleri okuma
13Bilişsel yetenek: (bellek ve düşünme becerileri)İligili metinleri okuma
14Yaşantı (önceki yaşantılar, yaş, deneyim)İligili metinleri okuma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)19
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok