Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretmen meslek ahlakıSNF414223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin KoordinatörüCevdet Şanlı
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEğitimde bireysel farklılıkları tanıyacak; zeka, yetenek, ilgi önbilgi ve motivasyon kavramlarını anlayacak ve bunların eğitime yansımalarını gerçekleştirecek, ahlak kurallarına uyan öğretmen yetiştirmek.
Dersin İçeriğiBireysel farklılıklar ve eğitime yansımaları; zekâ ve yetenekler, ilgiler, öğrenme biçimi, ön bilgi, öğrenmede güdülenme, öz yeterlilik inançları ve bireyselleştirilmiş eğitim programları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (Ed.), 2004; Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Nobel, Ankara
  • Demirel, Ö. (Ed.), 2005, Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, eğitimde bireysel farklılıklar ve bunları eğitime yansımalarını kavrayabileceklerdir
  2. Öğrenciler, zekâ ve yetenek arasındaki ilişkiyi kurabileceklerdir
  3. Öğrenciler, bilgi, önbilginin ve motivasyonun öğrenmedeki önemini kavrayabileceklerdir
  4. Öğrenciler, bilgi, önbilginin ve motivasyonun öğrenme ortamına yansımalarını kavrayabileceklerdir
  5. Öğrenciler, öğretmen ve öğrencilerin öz yeterlilik inançlarının performanslarına etkisini analiz edebilecek, ayrım yapmaksızın öğretecek, eğiteceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bireysel Farklılıklar ve Eğitime Yansımalarıİlgili kaynak
2Zeka ve Yetenek İle Öğrenme Arasındaki İlişkiİlgili kaynak
3İlgi ve Öğrenme Arasındaki İlişkiİlgili kaynak
4Önbilgi ve Öğrenme Arasındaki İlişkiİlgili kaynak
5Öğrenmede Gödülenmenin Rolüİlgili kaynak
6Özyeterlilik İnançları ve Öğrenmeİlgili kaynak
7Öğrenmede Cinsiyetin Rolü İlgili kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çoklu Zeka Kuramı ve Öğrenmeİlgili kaynak
10Eleştirel Düşünme ve Öğrenmeİlgili kaynak
11Yansıtıcı Düşünme ve Öğrenmeİlgili kaynak
12Ara sınav 2İlgili kaynak
13Problem Çözmeye Dayalı Öğrenmeİlgili kaynak
14Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları ve Öğrenmeİlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final150
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok