Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Osmanlı Eğitim TarihiSNF308223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürk eğitim tarihinin önemini kavratmak, İslâmiyet öncesi Türk eğitiminin genel özelliklerini kavratmak, İslamî dönem Türk eğitim yapısını kavratmak, cumhuriyet dönemi Türk eğitimindeki değişme ve gelişmeleri kavratmak, yakın dönem Türk eğitimindeki değişme ve gelişmeleri kavratmak.
Dersin İçeriğiTürk Eğitim Tarihinin eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Süreçlerinin 1: tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri ve insan yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.Osmanlı Dönemi Eğitim Kurumları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1995) Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Cilt:I-IV, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, Türk eğitiminin önemini kavrayacaklardır
  2. Öğrenciler, İslam öncesi ve İslami dönem Türk eğitiminin benzerlik ve farklılıklarını kavrayacaklardır
  3. Öğrenciler, Osmanlı dönemi Türk eğitimindeki değişme ve gelişmeleri kavrayacaklardır
  4. Öğrenciler, yakın dönem Türk eğitimindeki değişme ve gelişmeleri kavrayacaklardır
  5. Öğrenciler, Cumhuriyet dönemi Türk eğitimindeki değişme ve gelişmeleri kavrayacaklardır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İslamiyet Öncesi Türk Eğitim Tarihiİlgili kaynak
2Türklerin İslamiyet'i kabul ettikleri ilk dönemde Eğitim Tarihiİlgili kaynak
3Anatolian Seljuks and Educationİlgili kaynak
4Fatih Dönemi Eğitim Süreçleri ve Müesseseleriİlgili kaynak
5Yavuz Sultan Selim Dönemi Eğitim Süreçleri ve Müesseseleriİlgili kaynak
6Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Eğitim Süreçleri ve Müesseseleri, Süleymaniye Medreseleriİlgili kaynak
7Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı-Safevi İlişkileri ve Denizlerde Faaliyetler Asekeri ve Sivil Eğitim Süreçleriİlgili kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Osmanlılar’da kuruluştan ilk yenileşme hareketlerine kadar eğitim(1299-1776)İlgili kaynak
10Eğitimde ilk yenileşme hareketleri dönemi(1776-1839)İlgili kaynak
11II.Selim ve III.Murat Dönemlerinde Eğitim Süreçleri ve Müesseselerİlgili kaynak
12Ara sınav 2İlgili kaynak
13Osmanlılar’da Enderun Mektebiİlgili kaynak
14Tanzimat Dönemi Eğitim Tarihi İlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final150
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok