Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Vatandaşlık ve küresel değerlerSNF311223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin KoordinatörüCevdet Şanlı
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİnsanların bir arada yaşamaları için ortak bir kültürel altyapılarının olmasına demokrasinin katkılarını vurgulamak; insanların temel özgürlüklerinin ancak demokrasilerde mümkün olduğunu göstermek; insan hakları, çocuk hakları, tüketici hakları kavramlarının ancak demokrasilerde uygulanabileceğini göstermek; Kısaca, insanca yaşamanın demokrasiyle mümkün olduğunu göstermek.
Dersin İçeriğiİnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi; demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokrasi anlayışları, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık; haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb. ) ; insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Çifci,A, 2008; Vatandaşlık Bilgisi,Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, hoşgörü kültürünü kazanacaklardır
  2. Öğrenciler, demokrasinin gelişimine paralel olarak; hak, adalet, özgürlük değerlerinin ortaya çıktığını vurgulayacaklardır
  3. Öğrenciler, insan haklarının hiçbir ayrıma (ırk, dil, din) tabi olamayacağını değerlendireceklerdir
  4. Öğrenciler, 21. yy.da bireyin özgürlüklerinin ön plana çıktığını örneklerle göstereceklerdir
  5. Öğrenciler demokrasi tarihini analiz edebileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Konu ile İlgili Kaynaklar. İnsan Hakları ve Demokrasi’nin Tanımı. İlgili kaynak
2Dünyada ve Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Haklarının Tarihi Gelişimi. İlgili kaynak
3Özgürlük ve Eşitlik Kavramlarının Ortaya Çıkışı.İlgili kaynak
4Farklı Demokrasi Anlayışları, Ortaya Çıkış ve Gelişimleri.İlgili kaynak
5Aile ve Okulda Demokrasinin Gelişimi. İlgili kaynak
6İnsan Haklarının Uluslararası Serüveni. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Öncesi ve Sonrası. İlgili kaynak
7İnsan Haklarında Ulusal Düzeyde Gelişmeler. Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası.İlgili kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Devletin Rolü. İlgili kaynak
10İnsan Hakları ile İlgili Kuruluş, Bildirge ve Sözleşmeler. Birleşmiş Milletler ve Organları. İlgili kaynak
11Avrupa Konseyi ve Gönüllü Kuruluşlar.İlgili kaynak
12Ara sınav 2İlgili kaynak
13Çocuk Hakları Sözleşmesi. Çocuk Hakları ve Türkiye AGK Kopenhang Sözleşmesi. Kopenhang Kriterleri. İlgili kaynak
14İnsan Hakları İle İlgili Ulusal Düzenlemeler. Anayasanın İlgili Hükümleri. İnsan Hakları Koordinasyon Üst Kurulu. İlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final150
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok