Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitimde DramaEGT207024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüNermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ
Dersi Veren(ler)Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin; mesleki düzeyde bir drama dersini tasarımlama ve uygulama becerisi kazanması ve alana olumlu tutum geliştirmeleridr.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriği, dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar, dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri, dramanın aşamaları ve teknikleri, yaratıcı drama ve tarihçesini kapsamaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Adıgüzel,H. Ömer; (1993). “Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • Önder, A. (2007). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama. Nobel Yayıncılık: İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Öğrenme Ortamları Oluşturma ve Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenler. • Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak etili öğrenmeyi gerçekleştirir. • Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun ara, gereç ve materyalleri etkin kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel Uygulamalı Beceriler altında yer alan • Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Kuramsal Olgusal Bilgi düzeyinde aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması ve drama yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ders içi etkinliklere katılım ve ödev çalışmaları dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin derse etkin katılımları ve derste gerçekleştirilen drama etkinliklerinde rol almaları önem taşımaktadır. Bunun yanında ödev olarak öğrencilerden drama yöntemiyle ders tasarlamaları ve sunmaları beklenmektedir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dram kavramını açıklar.
  2. Drama kavramını tanımlar.
  3. Etkileşim kavramını anlamlandırır.
  4. İletişim kavramını açıklar.
  5. Eylem kavramını tanımlar.
  6. Yaratıcılık kavramını açıklar.
  7. Empati kavramını açıklar.
  8. Eğitimde yaratıcı dramanın süreç ve boyutlarını açıklar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tanışma, iletişim, etkileşim çalışmaları.
2Uyum çalışmaları.İlgili kaynakların okunması
3Güven çalışmaları.İlgili kaynakların okunması
4Beş duyu çalışmaları.İlgili kaynakların okunması
5Yaratıcı drama, sanatlar (edebiyat) ve teknikler.İlgili kaynakların okunması
6Kuramsal anlatım, tartışma ve örnekler.İlgili kaynakların okunması
7Yaratıcı drama, sanatlar (resim) ve teknikler.İlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1
9Yaratıcı drama ve sanatlar (obje ve fotoğraf), teknikler.
10Yaratıcı drama ve sanatlar(müzik), orff ve beden perküsyon
11Yaratıcı drama uygulamaları.İlgili kaynakların okunması
12Yaratıcı drama uygulamaları.İlgili kaynakların okunması
13Yaratıcı drama uygulamaları.İlgili kaynakların okunması
14Yaratıcı drama uygulamaları.İlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım101
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok