Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
RPD'de Program Geliştirme PDR424122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüFulya Yüksel Şahin
Dersi Veren(ler)Davut HOTAMAN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTemel Program Geliştirme Kavramları, Temel Program Geliştirme Süreçleri Ve Ders Programı, Yıllık,Ünite,Günlük Planların Geliştirilmesinin Öğretilmesi.
Dersin İçeriğiProgram geliştirme süreci, Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlı ve programlı yürütülmesinin önemi, Okul rehberlik ve psikolojik danışma programlarının geliştirilme süreçleri, Okul rehberlik programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde psikolojik danışmanların ve öğretmenlerin işlevleri, Öğrencilerin yaşlarına göre sahip olmaları gereken yeterlikler, Okullarda halihazırda uygulanan rehberlik ve psikolojik danışma programları, Psikoeğitim programları, Grup rehberlik etkinlikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Eroğlu, Ç. Y. (2003). Sınıfta Rehberlik Etkinlikleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Külahoğlu, Ş. (2004). Okul Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Programlarının Geliştirilmesi. Ankara:Pegem A Yayıncılık.
  • Nazlı, S. (2003). Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Programları Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Erkan S. (2002). Okul Rehberlik Programlarının Hazırlanması. Ankara: Nobel Yayınları.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda bulunan MYK’ya göre Psikolojik Danışman yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Bireysel gelişime yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirmek • Mesleki gelişimi destekleyici uygulamaları gerçekleştirmek • Danışmanlık hizmet süreçlerini iyileştirmek Bu ders, aşağıda bulunan MYK’ya göre Okul Psikolojik Danışman yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Programın amaç ve vizyonunu belirlemek • Okul psikolojik danışmanlığı programı yıllık çalışma takvimi geliştirmek • Sınıf rehberliği programları geliştirmek • Okul psikolojik danışmanlığı programının sonuçları ile ilgili bulgular elde etmek • Okul psikolojik danışmanlığı programını düzeltmek • Danışmanlık hizmet süreçlerini iyileştirmek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler temel program geliştirme kavramlarını tanır ve temel program geliştirme süreçlerini tanımlar.
  2. Öğrenciler ders programı, yıllık, ünite, günlük plan geliştirir.
  3. Öğrenciler öğretim yöntemlerini uygular ve öğretim stratejilerini anlatır.
  4. Öğrenciler ölçme ve değerlendirmeyi tanır. - değerlendirme yaklaşımlarını tanır.
  5. Öğrenciler test türleri sınıflandırır, sınav sorusu yazma teknikleri, not vermeyi tanımlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-15-5-5
PÇ-2-5-5-
PÇ-355--5
PÇ-4-5-5-
PÇ-5--5--
PÇ-65-5-5
PÇ-7-5-5-
PÇ-85---5
PÇ-95-5--
PÇ-10-5-5-
PÇ-115---5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş İlgili kaynakların okuması
2Temel Program Geliştirme Kavramları İlgili kaynakların okuması
3Temel Program Geliştirme Süreçleri İlgili kaynakların okuması
4Ders Programı, Yıllık,Ünite,Günlük Planların Geliştirilmesiİlgili kaynakların okuması
5Ders Programı, Yıllık,Ünite,Günlük Planların Geliştirilmesiİlgili kaynakların okuması
6İçerik Seçimi Ve Organizasyonuİlgili kaynakların okuması
7Öğretim Yöntemleri İlgili kaynakların okuması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav 1İlgili kaynakların okuması
10Materyallerin Özellikleri Ve Seçimi, İlgili kaynakların okuması
11Ölçme Ve Değerlendirme İlgili kaynakların okunması
12Değerlendirme Yaklaşımları, İlgili kaynakların okuması
13Test Türleriİlgili kaynakların okuması
14Test Türleriİlgili kaynakların okuması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev17
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok