Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Davranış Bozuklukları 1PDR320123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Ali Eryılmaz, M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı danışman adaylarına, çocukluktan ergenliğe çoklu yaklaşımlar ışığında psikopatolojiyi öğretmektir
Dersin İçeriğiÇocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikiyatrik bozukluklar,
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Öztürk, Orhan ve Uluşahin, Aylin (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Nobel.
  • Sciarra, Daniel T. (2018). Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar (Çev: Gamze Sart). Ankara:Nobel
  • Austin, Vance L. ve Sciarra, Daniel T. (2017). Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar (Çev. Ed. Mustafa Özkeleş). Ankara: Nobel.
  • DSM-5 Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)-Çev: Ertuğrul Köroğlu). Ankara: HYB Yayınları.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1.Psikolojik Danışma Yapmak 2.Grupla Psikolojik Danışma Yapmak 3.Uygun Hizmete Ve/Veya Uzmana Yönlendirmek 4.İzleme Çalışmaları Yapmak 5.Meslektaşlarının Mesleki Gelişimine Ve Paydaşların Gelişimine Destek Vermek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler normal ve normal dışı davranışların temel kriterlerini ve bunları değerlendirirken dikkate alınan özellikleri bilir ve ruhsal bozuklukların tanır
  2. Öğrenciler ruhsal bozuklukları normal davranışlardan ayırt eden kriterleri ve hastalıkların belirti ve özelliklerini bilir Tanı sistemlerini, özelliklerini bilir.
  3. Öğrenciler bozuklukları ve belirtilerini bilir ve birbirlerinden ayırt eder.
  4. Öğrenciler ruhsal bozukluk nedenlerini açıklayan kuramsal yaklaşımları ve bunlara getirilen eleştirileri bilir.
  5. Öğrenciler ruhsal bozuklukları tedavi yaklaşımlarını ve özelliklerini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-15-55-
PÇ-2-5--4
PÇ-35----
PÇ-4-55--
PÇ-5---5-
PÇ-6-5---
PÇ-75---5
PÇ-85-5--
PÇ-9--55-
PÇ-10-5--5
PÇ-11----5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi ve Kurallarİlgili kaynakların okunması
2Kişilik Gelişiminin Basamaklarıİlgili kaynakların okunması.
3Ruhsağlığının Tanımı, Ruhsal /Psikiyatrik Bozuklukların Nedenleri İlgili kaynakların okunması.
4Ruhsal/ Psikiyatrik Bozuklukların Sınıflandırılması ve Tedavisiİlgili kaynakların okunması.
5Çocuklukta Davranış Bozuklukları: Otistik Spektrumda Hastalıklar, Tırnak Yeme, Parmak Emme, Enüresis (Altını Islatma), Enkroprasis, Tik, Kekemelik, Korkular, Mastürbasyon, Saldırganlıkİlgili kaynakların okunması.
6Kaygı bozukluklarıÇocuklukta Davranış Bozuklukları: Otistik Spektrumda Hastalıklar, Tırnak Yeme, Parmak Emme, Enüresis (Altını Islatma), Enkroprasis, Tik, Kekemelik, Korkular, Mastürbasyon, Saldırganlıkİlgili kaynakların okunması.
7Çocuklukta Davranış Bozuklukları: Otistik Spektrumda Hastalıklar Tırnak Yeme, Parmak Emme, Enüresis (Altını Islatma), Enkroprasis, Tik, Kekemelik, Korkular, Mastürbasyon, Saldırganlıkİlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu ve Öğrenme Bozuklukları ; Orta Çocukluk Dönemi: Kaygı Bozukluklarıİlgili kaynakların okunması.
10Orta Çocukluktan Ergenliğe: Duygu ve Davranım Bozukluklarıİlgili kaynakların okunması.
11Geç Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Şizofreniİlgili kaynakların okunması.
12Ergenlik Geçiş Döneminin Psikopatolojileri: Yeme Bozuklukları ve Madde Bağımlılığıİlgili kaynakların okunması.
13Ergenlik Geçiş Döneminin Psikopatolojileri: Yeme Bozuklukları ve Madde Bağımlılığıİlgili kaynakların okunması.
14Geç Ergenlikten Erken Yetişkinliğe: Ortaya Çıkan Kişilik Bozukluklarıİlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım13
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer11
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)117
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok