Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Psikolojik Danışma Kuramları PDR323122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüFulya Yüksel Şahin
Dersi Veren(ler)Fulya Yüksel Şahin
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı,öğencilerin psikolojik danışma kuramları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiDanışma kuramlarına genel bir bakış. Psikoanalitik Terapi, Danışandan Hız Alan Terapi, Varoluşcu Terapi, Gestalt Terapi, Davranışcı Terapi, Akılcı-Duygusal-Davranışcı Terapi, Bilişsel Terapi,Transaksiyonel Analiz, Gerçeklik Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi,Feminist Terapi, Aile Terapisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Corey,G.( 2008). Psikolojik Danışma, Psikoterpai Kuram ve Uygulamları. (Çev: Tuncay Ergene). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Nancy L. Murdock, (2012). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları (Çeviri Ed. Füsun Akkoyun). Ankara: Nobel.
 • Yüksel-Şahin, F. (2015). Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı. Ankara: Nobel Yayın
 • Akın, A. ve Şahin, R. (Editör-2014). Psikolojik Danışma Kuramları. İstanbul: Lisans Yayıncılık
 • Richard Nelson-Jones (1982). Danışma psikolojisi kuramları (Çeviri Ed:Füsun Akkoyun). Ankara: TDFO Ltd.Şti.
 • Freud, S. (2000). Ruh Çözümlemesinin Tarihi.İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Rogers, C. (2011).Insan Olmaya Dair.İstanbul: Us Yayınları.
 • Yalom,I. (1999) Varoluşcu Terapi.(Çeviren: Zeliha İyidoğan Babayiğit). İstanbul:Kabalcı.
 • Voltan-Acar, N.(2004). Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi. Ankara: Erabil Yayıncılık
 • Akkoyun, F. (2001). Gestalt Terapi.Ankara: Nobel.
 • Leahy,R. (2010). Bilişsel Terapi Yöntemleri. (Çev: M. Hakan Türkçapar ve Ertuğrul Köroğlu ). Ankara: HYB Yayınları
 • Akkoyun, F. (2012). Transaksiyonel Analiz. Ankara: Nobel.
 • Güçray,S. (2009). Feminist terapi ve psikolojik danışma: kültürel dönüşüm ve köklü toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak gelişimsel bir perspektif (ss99-139). Gelişenpsikolojik danışma ve rehberlik (Ed:F. Korkut-Owen, R. Özyürek ve D. W. Owen). Ankara: Nobel Yayın.
 • Nelson Jones,R. (2012). Danışma Psikolojisi Kuramları.İstanbul:
 • Meier. S.T. ve Davis, S.R. (2006). Psikolojik Danışma Temel Öğeler (Çev Ed: Süleyman Doğan) Ankara. Pegem.
 • Hackney, H.,Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (Çev: T.Ergene, S. Aydemir Sevim ). Ankara: Mentis Yayıcılık
 • Cormier,S. ve Hackney,H.(2009). Psikolojik Danışma Stratejiler ve Müdahaleler. (Çevr. Ed: Süleyman Doğan ve Barış Yaka). Ankara: Pegem.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: Bireyle Psikolojik Danışma Yapmak, Grupla Psikolojik Danışma Yapmak, Uygun Hizmete Ve/Veya Uzmana Yönlendirmek, İzleme Çalışmaları Yapmak, Verdiği Hizmetleri İzlemek, Meslektaşlarının Mesleki Gelişimine Ve Paydaşların Gelişimine Destek Vermek. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler psikolojik danışmanın temellerini tanır.
 2. Öğrenciler psikolojik danışma kuramlarının temel kavramlarını, tekniklerini ve sürecini açıklarlar.
 3. Öğrenciler strateji ve yöntem seçimini tanımlama becerisi oluşturur.
 4. Öğrenciler Psikolojik Danışma Kuramlarını (Psikoanalitik Terapi, Danışandan Hız Alan Terapi, Varoluşcu Terapi, Gestalt Terapi, Davranışcı Terapi, Akılcı-Duygusal-Davranışcı Terapi, Bilişsel Terapi, Transaksiyonel Analiz, Gerçeklik Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Feminist Terapi) değerlendirir.
 5. Öğrenciler vakaya göre kuramları değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-154445
PÇ-255444
PÇ-355444
PÇ-455554
PÇ-554555
PÇ-654544
PÇ-755555
PÇ-854455
PÇ-955554
PÇ-1055555
PÇ-1154445

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş İlgili kaynakların okunması
2Psikolojik Danışmanın Temelleri İlgili kaynakların okunması
3Psikoanalitik Terapiİlgili kaynakların okunması
4Adleryan Terapi, Birey Merkezli Terapi/Danışandan Hız Alan Terapi , Varoluşcu Terapiİlgili kaynakların okunması
5Gestalt Terapiİlgili kaynakların okunması
6Davranışçı Terapiİlgili kaynakların okunması
7Akılcı-Duygusal-Davranışçı Terapiİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Bilişsel Terapiİlgili kaynakların okunması
10Transaksiyonel Analiz, Gerçeklik Terapisiİlgili kaynakların okunması
11Ara Sınav 2İlgili kaynakların okunması
12Çözüm Odaklı Terapi, Feminist Terapiİlgili kaynakların okunması
13EMDR Terapisiİlgili kaynakların okunması
14Finalİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım13
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması41
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok