Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim Tarihi EGT512537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMustafa Gündüz
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıBüşra Tombak İlhan
Dersin AmacıGeçmişten günümüze kadar türk devletleri ve toplumlarında eğitimin tarihsel gelişimi üzerinde durularak modern türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü, eğitim reformlarları ve önemli eğitimcilerin görüşleri ele alınacaktır
Dersin İçeriğiEski Türk Devletleri'nde eğitim, medreseler, sıbyan mektepleri, enderun mektebi, Osmanlı Devleti'nde eğitimde yenileşme hareketleri, modern Türkiye'de eğitimde gelişmeler, Türk eğitimine yön veren önemli şahsiyetler ve onların eğitim ile ilgili görüşleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mustafa Gündüz, “Socio-Cultural Origins of Turkish Educational Reforms and Ideological Origins of Late Ottoman Intellectuals (1908-1930)”, History of Education, Journal of the History of Education Society, V: 38, İssue: 2, March 2009, pp. 191-216.
  • Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara: PegemA yay., 2012
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci Türk eğitim tarihinin gelişim evrelerini bilir.
  2. Öğrenci günümüz Türk eğitiminin geldiği seviyeyi değerlendirir.
  3. Öğrenci geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır.
  4. Öğrenci Türk eğitim tarihinde öne çıkan eğitimcileri ve onların eğitim görüşlerini kavrar.
  5. Öğrenci Modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü yorumlar.
  6. Öğrenci Türk eğitim tarihindeki önemli eğitim reformlarını açıklar.
  7. Öğrenci ilk ve orta öğretimdeki gelişmeleri değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Eski Türk Devletleri'nde eğitim. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2 Türklerin İslamiyet'i kabulü ve medreseler.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Osmanlı devletinde ilk ve orta öğretim kurumları. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4 Enderun mektebi.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Osmanlı devletinde eğitimde modernleşme.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Osmanlı döneminde yetişen önemli eğitimciler. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Atatürk ve eğitim.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitiminde yenilikler.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Yabancı uzman raporları; eğitim şuraları.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeler.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeler.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Günümüz Türkiyesinde eğitim: bazı tarihi tespitler.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev132
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer116
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)232
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)132
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok