Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Grupla Psikolojik Danışma PDR323223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM. Engin DENİZ
Dersi Veren(ler)M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere grupla psikolojik danışma hakkında teorik bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiGrupla psikolojik danışma, grupla psikolojik danışmanın ilkeleri ve teknikleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ders Kitabı / Textbook : Voltan Acar, N. (2003). Grupla Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Erkan, S. Ve Kaya, A. (2005). Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programları. Ankara: Pegema Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: 1. Ön görüşmelere göre grubu oluşturarak grupla psikolojik danışma süreci kuralları, karşılıklı yükümlülükleri içeren bilgilendirilmiş onam/onay formunu grup üyelerine/velilerine/sorumlu kişilere imzalatır. 2. Grupla psikolojik danışma oturumlarını, terapötik beceriler ile liderlik becerilerini kullanarak yürütür. 3. Grupla psikolojik danışma sürecini, grup evreleri çerçevesine uygun alıştırmalar ve teknikler uygulayarak yürütür. 4. Psikolojik danışma süreci sonunda grubun amaçlarına ulaşma düzeyini, grup üyeleriyle birlikte değerlendirir. 5. Grupla psikolojik danışma sürecini uygun şekilde sonlandırır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi, grup uygulamaları gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler rehberlikte ve danışma sürecinde grup yaklaşımının genel niteliklerini sıralar.
  2. Öğrenciler bir psikolojik danışma müdahalesi olarak büyük grup rehberliğini tanımlar.
  3. Öğrenciler grupla psikolojik danışmada dikkate alınması gereken faktörleri, avantajları ve sınırlılıklarını tanır.
  4. Öğrenciler grup rehberliği ve danışma etkinliklerini uygular.
  5. Öğrenciler grupla psikolojik danışma ve grup rehberliği arasındaki farkı ayırt edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-15-4-5
PÇ-2-5-4-
PÇ-3--4--
PÇ-4-5--5
PÇ-5---4-
PÇ-6-5---
PÇ-75----
PÇ-84---5
PÇ-95--4-
PÇ-10--4--
PÇ-11----5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş İlgili kaynakların okunması ve tartışma
2Birey sayısına göre rehberlik ve psikolojik danışma türleri İlgili kaynakların okunması ve tartışma
3Grupla psikolojik danışmaya ilişkin kavramlar İlgili kaynakların okunması ve tartışma
4Grupla psikolojik danışmada terapötik güçlerİlgili kaynakların okunması ve tartışma
5Grubun kurulmasıİlgili kaynakların okunması ve tartışma
6Grup lideri ve grupla psikolojik danışma becerileri İlgili kaynakların okunması ve tartışma
7Grup süreci ve grubun evreleriİlgili kaynakların okunması ve tartışma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Grup süreci ve grubun evreleriİlgili kaynakların okunması ve tartışma
10Grupla psikolojik danışmada dirençİlgili kaynakların okunması ve tartışma
11Grupla psikolojik danışmada transferans ve karşıt transferansİlgili kaynakların okunması ve tartışma
12Grupla psikolojik danışmada alıştırmalarİlgili kaynakların okunması ve tartışma
13Grupla psikolojik danışmada zor danışanlarİlgili kaynakların okunması ve tartışma
14Değerlendirmeİlgili kaynakların okunması ve tartışma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev118
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok