Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Su Mühendisliği Yapı Sistemleri INS475134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüHayrullah Ağaçcıoglu
Dersi Veren(ler)Hayrullah Ağaçcıoglu, Ali Coşar
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSuların kaynaktan yerleşim yerine iletilmesi (isalesi), depolanması, şebeke ile suyun yerleşim yerine dağıtımı, atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılması ile ilgili yapı sistemleri ve uygulamada dikkat edilmesi gerekli hususlar hakkında bilgi sunmak ve akarsular üzerine inşa edilen su yapıları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriğiİçme ve kullanma sularının özellikleri, su ihtiyaçlarının tayini / İsale (iletim) hatları, Terfi merkezleri, İçme suyu depoları/ içme suyu şebekeleri, İçme suyunda kullanılan boru malzemeleri, Atık su ve yağmur suyu kanalizasyonu,Yağmur suyu giriş yapıları,drenaj sanat yapıları, Kanalizasyonda kullanılan boru tipleri; Akarsu morfolojisi, Akarsularda katı madde hareketi, Düşü yapıları, Sabit Bağlamalar, Hareketli Bağlamalar, Barajlar, Baraj tipleri, Su alma yapıları, Çıkış yapıları, Dolusavaklar,Enerji kırıcı yapılar, Akarsu düzenlemesi ve Taşkın kontrol yapıları, Akarsu ve Baraj Göllerinde Yapılan Topoğrafik çalışmalar ve ölçüm metotları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Su Mühendisliği Yapı Sistemleri Ders Notları (basılmamış), H. Ağaçcıoğlu
  • Su Temini ve Çevre Sağlığı,, Cilt 1, İ. T. Ü. Matbaası,Y. Muslu, 1984.
  • Su Kaynakları Mühendisliği, Beta Yayını, N. Ağıralioğlu ve C. Erkek, 2002.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kentsel altyapı ve akarsu yapıları, tipleri ve genel özellikleri hakkında bilgi kazanmak
  2. Atıksu ve yağmur suyu sistemlerini projelendirme esaslarını öğrenme
  3. Yüzey ve yeraltı sularının nasıl alınacağını ve su alma yapılarını öğrenme
  4. Katı madde hareketi ve taşkın kontrolünde neler yapılması gerektiğini öğrenme
  5. Akarsulardaki morfolojik değişimleri ve akarsu düzenlemesinde dikkat edilecek hususları öğrenme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İçme ve kullanma sularının özellikleri, su ihtiyaçlarının tayini Suların İsalesi, iletim hatlarının işletme elemanlarıDers notlarında ilgili bölüm
2İletim hatlarının plan ve profillerin belirlenme esasları, terfili iletim hatları, Terfi Merkezleri: Pompa tipleri, pompa yerleşim şekilleriDers notlarında ilgili bölüm
3İçme Suyu Hazneleri (Depolar): Hazne tipleri, elemanları, İçme Suyu Şebekeleri, İsale hatları ve şebekelerinde kullanılan boru tipleriDers notlarında ilgili bölüm
4Kanalizasyon tipleri, atık su özellikleri, Kanallara verilebilecek eğimler, Hesap planının ve boyksitlerin hazırlanması Ders notlarında ilgili bölüm
5Yağmur Suyu Kanal (Kentsel Drenaj Sistemleri): yağış ve akış arasındaki ilişki, Rasyonel metot, yağmur suyu kanallarının boyutlandırma esasları, yağmur suyu giriş yapıları ve boyutlandırma kriterleriDers notlarında ilgili bölüm
6Kanalizasyonda kullanılan baca tipleri, ters sifonlar, kanalizasyonda kullanılan boru tipleri ve genel özellikleri,Ders notlarında ilgili bölüm
7Akarsu Morfolojisi, Akarsularda Katı Madde Hareketi, Katı madde özellikleri, akarsularda taban şekilleri Ders notlarında ilgili bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Düşü yapıları, Sabit ve hareketli bağlamalar, Yapılış amaçları, sınıflandırması, yer seçimi, plan şekilleri Ders notlarında ilgili bölüm
10Barajlar, baraj tipleri, Elemanları: Sınıflandırması, fizibilite ve planlama çalışmaları, derivasyon ve tipleri, beton barajlar; ağırlık barajları Ders notlarında ilgili bölüm
11Su Alma Yapıları: Su alma yerinin seçimi, katı madde kontrolü Ders notlarında ilgili bölüm
12Akarsu Düzenlemesi: Akarsu düzenlemesi, akarsu düzenlemesinde kullanılan yapı malzemeleri ve yapı elemanları, taşkın kontrol yapıları, Taşkın duvarları ve seddeler Ders notlarında ilgili bölüm
13Taşkın kontrol yapıları, Taşkın duvarları ve seddeler Ders notlarında ilgili bölüm
14Akarsu ve Baraj Göllerinde Yapılan Topoğrafik çalışmalar ve ölçüm tekniklerDers notlarında ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar150
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok