Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dil ve Edebiyat Öğretimi 2ING333223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSemin Kazazoğlu
Dersi Veren(ler)Semin Kazazoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEdebi metinlerin yabancı dil sınıflarında özgün materyal olarak kullanım ilkelerini tanıtmak; iletişimsel yetinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerde edebi metinlerin kullanımına yönelik uygulamalar yaptırmak.
Dersin İçeriğiDil öğretiminde edebiyatın kullanımına odaklanılır; İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orijinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu örneklerinin analizi ve bu iki türü diğer edebî türlerden ayıran özellikler; edebî metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek etkinlikler; şiir ve tiyatro oyunu kullanımı ve kültürel ögelerin öğretimi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/görenekler/âdetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihî ve ekonomik özgeçmis; kültürel kurumlar; mecazi/çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Duff, A. & Maley, A. (2007). Literature (Edebiyat). Oxford University Press. Romanlar, ilgili makaleler
  • Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching. Cambridge: CUP.
Opsiyonel Program BileşenleriMEB Yeterlilikleri: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. • B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. • B2. Öğrenme Ortamları Olu

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, edebi metinleri kullanarak sosyo-kültürel yapıyı tanıyabilirler; özgün dil kullanımına aşina olabilirler.
  2. Öğrenciler, dil, edebiyat ve kültür arasındaki ilişkileri inceleyebilirler.
  3. Öğrenciler, romanda yansıtılmış olan toplumun inançlarını, değerlerini, adetlerini, geleneklerini, dünya görüşlerini, yaşayış biçimlerini tartışabilirler.
  4. Öğrenciler, edim bilime dayalı edebi etkinlikler geliştirebilirler.
  5. Öğrenciler, öğretim amaçları belirleyerek ders öncesi etkinlik, dersteki etkinlik, ders sonrası etkinlikler oluştururlar ve bunlara dayalı bir ders planı hazırlayabilirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1----3
PÇ-2---35
PÇ-3---12
PÇ-4-----
PÇ-5---2-
PÇ-6-----
PÇ-71----
PÇ-8422--
PÇ-93-4--
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Genel giriş
2Şiir ve dil kullanımıEser analizi
3Şiir ve dil kullanımıEser analizi
4Tiyatro oyunu metinsel özellikleriEser analizi
5Tiyatro oyunu metinsel özellikleriEser analizi
6Dil sınıflarında şiir ve tiyatro oyunu kullanımıİlgili bölüm
7Dil sınıflarında edebi metin kullanımı yaklaşımlarıİlgili bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Etkinliklere dayalı sunumlarEdebiyat kitabı, roman
10Materyal seçimi ve değerlendirmeİlgili bölüm
11Ders planlama: şiir ve tiyatro oyunuİlgili bölüm
12Ders planlama: şiir ve tiyatro oyunuAkran öğretimi
13Ders planlama: şiir ve tiyatro oyunuAkran öğretimi
14Ders planlama: şiir ve tiyatro oyunuAkran öğretimi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği410
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması112
Derse Özgü Staj
Ödev42
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler110
Sunum / Seminer11
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok