Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yapı Fiziği 1MIM303133300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüNeşe Yüğrük Akdağ
Dersi Veren(ler)Gülay Zorer Gedik, Neşe Yüğrük Akdağ, M. Nuri İlgürel, Şensin Aydın Yağmur, Esra Küçükkılıç Özcan, Suzi Dilara Mangan
Asistan(lar)ıAhmet Bircan Atmaca, Fatma Zoroğlu, Abdullah Umur Göksu
Dersin AmacıYapı fiziği ile ilgili ısısal konfor, güneş düzenleme, temel akustik bilgiler ve gürültü denetimi konularında bilgi aktarmak.
Dersin İçeriğiFizik ortam kavramı ve yapı fiziği öğeleri, güneş düzenlemenin amacı ve kapsamı, ısının yayılma yolları, yapı kabuğunda ısı alışverişi ile ilgili önlemler, ısı-nem konusunda genel bilgi, yapı malzemelerinin ısı-nem geçirgenliği, yoğuşma, enerji etkin yapı tasarımı temel ilkeleri, mimari akustik, yapı akustiği ve hacim akustiğinin ilgi alanları, ses ve gürültü, sesin yayılması ve geçmesi, gürültü denetim ilkeleri konuları, yapı kabuğunda ısı-nem ve ses yalıtımı optimizasyonu.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • • TSE 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği Hesap Yöntemi, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 • • Acoustics and Noise Control, B.J. Smith, R.J. Peters, S. Owen- Ed. Longman, 1996
 • • Engineering Noise Control, Theory and practise, David A. Bies and Colin H.Hansen, Ed. E
 • • Harris, D. A., Noise Control Manual for Residental Buildings, Mc Graww Hill, 1997
 • • Akdağ, N.Y., Dış Gürültü Düzeyi-Hacim İşlevi Fonksiyonunda Yapı Kabuğu Seçeneklerinin Saptanması, 4. Ulusal Akustik Kongresi, Kaş-Antalya, Ekim 1998
 • • Cavanaugh, W. J., Architectural Acoustics, John Wiley
 • • Karabiber, Z., Gürültü Kirliliği ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği, 3. Isı-Ses-Su Yalıtımı Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Kasım 1999
 • Karabiber, Z., Yüğrük Akdağ, N., Erdem Aknesil, A., “YALITIM-Isı-Nem-Ses-Su” Makine Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, 2005
 • • Long, M., Architectural Acoustics, Elsevier Inc, 2006
 • • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete s. 20671, 4 Haziran 2010
 • • Meltzer, M.; " Passıve Actıve Solar Heating Technology ", New Jersey, Prentice Hall Inc, 1985
 • • G. Zorer, “Yapılarda Isısal Konfor”, YÜ Yayın No: 264, Mimarlık Fakültesi Yayın No: MF-MİM 92.045, YTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, 26 sayfa, 1992
 • • Givoni B., “Man Climate and Architecture”, Applied Science, Publishers Ltd., London
 • • Watson
 • • Egan M. David, “Concepts in Thermal Comfort”, 1975, Prentice Hall Inc., New Jersey
 • • Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, s.30082, 31 Mayıs 2017.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Yerleşim ölçeğinde ısısal ve işitsel konfor koşullarının tasarım parametresi olarak alınmasının önemini kavramak.
 2. Fiziksel çevrenin, sürdürülebilir yapı tasarımındaki önemi konusunda bilgilenmek
 3. Fiziksel çevre sistemi tasarlama temel prensiplerini kullanarak akustik ve iklimlendirme öğelerini öğrenmek
 4. Isısal ve işitsel konfora yönelik çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanmak.
 5. Yapı tasarımında ve yapı kabuğu/iç bölme elemanları kesit seçiminde ısısal ve işitsel konfor gereksinimlerinin optimizasyonuna ilişkin bilgileri edinmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yapı Fiziği dersleri içerikleri konusunda bilgilendirme. Fiziksel çevre ve mimarlıkta konfor tasarımındaki önemi. Fiziksel çevre öğeleri, tanımları, etkileşimleri, optimizasyonları ve mimari örnekler. NA
2Isının yayılma yolları ve mimariden örnekler , Isısal konfor etkenleri./Isı-güneş ders notları 1
3İklim ve öğeleri . Sürdürülebilirlik bağlamında, yapı yönlendirmesinde ölçütler ve uygulamaya yönelik veriler. Isı-güneş ders notları 2
4Arazide yer seçimi ve yapı yönlendirmesine ilişkin örnek çalışma. Güneş ışınımlarından yararlanma ve korunma. Isı-güneş ders notları 3.
5Yapı çevresinde rüzgâr ve doğal havalandırma. Isı-güneş ders notları 4.
6Yapı kabuğunda ısı-nem geçişinin incelenmesi. TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliğinin hesap yöntemine ilişkin uygulama. TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği
7Mimari akustik, yapı akustiği ve hacim akustiği konularının mimarideki yeri. Ses ve bileşenleri ile ilgili tanım ve büyüklükler.Yapı akustiği ders notları 1
8Ara Sınav 1
9Ses düzeyi hesapları, ölçmeleri ve örnek çalışmalar. Gürültü ve gürültü türleri, gürültü denetiminde temel ilkeler. ÇGDY Yönetmeliği, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik. Yapı akustiği ders notları 2
10Yapı ve yerleşim ölçeğinde sesin doğması ve yayılması. Sesin yansıması ve yutulmasının gürültü denetimindeki önemi ve önlemler. Yapı akustiği ders notları 3
11Mekânlarda toplam ses yutuculuğunun hacim içi gürültü düzeyine etkisine yönelik uygulama.Yapı akustiği ders notları 3
12Gürültü denetiminde engellerin önemi ve örnek çalışma. Sesin geçmesi, geçme yolları ve denetimde temel ilkelerYapı akustiği ders notları 4
132. Yarıyıliçi (Vize) Sınavı / Kapı ve pencerelerde gürültü denetimi.Yapı akustiği ders notları 1-4
14Yerleşim ve yapı tasarımı ölçeğinde, ısısal ve işitsel konfor koşullarına ilişkin gereksinimler. Yapı kabuğunda ısı-nem ve ses yalıtımı optimizasyonuna ilişkin uygulamaIsı-güneş ders notları 1-4, Yapı akustiği ders notları 1-4
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama220
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama32
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok