Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Psikolojik Testler PDR321123120
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüAli Eryılmaz
Dersi Veren(ler)Ali Eryılmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu Dersin Temel Amacı Öğrencilere Psikolojik Testler Hakkında Bilgi Verme Ve Çeşitli Kişilik Testlerini Tanıtmadır.
Dersin İçeriğiPsikoloji Ve Ölçme İlişkisi. Bilim Felsefesi Ve Ölçme. Psikolojik Testlerin Psikometrik Özellikleri. Psikolojik Testlerde Geçerlik Ve Güvenirlik, Test Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Özgüven, İ. E.(2000). Psikolojik Testler, Ankara: Pdrem Yayınları.
  • Özgüven, İ. E. (2002). Bireyi Tanıma Teknikleri, Ankara: Pdrem Yayınları.
  • Öner, N. (2006). Türkiye'de kullanılan psikolojik testlerden örnekler: Bir Başvuru Kaynağı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
  • Erkuş, A. (2016). Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-I Temel Kavramlar ve İşlemler. İstanbul: Pegem Akademi Yayıncılık.
  • Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. İstanbul: Pegem Akademi Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda bulunan MYK’ya göre Psikolojik Danışman yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Kişisel bilgilerin gizliliği ve güvenliğini sağlamak • İş kayıtlarını tutmak • Nicel değerlendirme yöntemlerini uygulamak • Değerlendirme raporu hazırlamak Bu ders, aşağıda bulunan MYK’ya göre Okul Psikolojik Danışman yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Kurumsal ve kişisel bilgilerin gizliğini ve güvenliğini sağlamak • İş kayıtlarını tutmak • Kariyer planlama ile ilgili portfolyo dosyası hazırlamak • Öğrencinin gelişimine yönelik görüşmeler yapmak • Okul psikolojik danışmanlığı programının sonuçları ile ilgili bulgular elde etmek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım ve grup çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir. Ödev olarak öğrenciler psikolojik test uygular ve ve rapor hazırlar. Ayrıca uyguladıkları testi sınıfta sunar).

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler psikolojik testleri tanır ve açıklar.
  2. Öğrenciler çağdaş test geliştirme yaklaşımlarını açıklar.
  3. Öğrenciler psikolojik testlerde bulunması gereken nitelikleri sıralar.
  4. Öğrenciler geçerlik ve güvenirliği açıklar.
  5. Öğrenciler psikolojik testlerin uygulanma koşullarını bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-255555
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş İlgili kaynakların okunması
2Psikolojik Testlerin Tanımı, Sınıflandırılmasıİlgili kaynakların okunması
3Psikolojik Testlerin Tarihçesiİlgili kaynakların okunması
4Ölçekler, Ölçek Değerlendirmeİlgili kaynakların okunması
5Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlikİlgili kaynakların okunması
6Madde Analizi, Test Puanlarının Yorumlanmasıİlgili kaynakların okunması
7İlgilerin Ölçülmesiİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yetenek Testleriİlgili kaynakların okunması
10Yetenek Testleriİlgili kaynakların okunması
11Kişiliğin Ölçülmesiİlgili kaynakların okunması
12Stres, Kaygı ve Sosyal Tercihlerin Ölçülmesi, Tutum ve Değerlerin Ölçülmesiİlgili kaynakların okunması
13Projektif Testlerİlgili kaynakların okunması
14Psikolojik Testlerde Etik Kurallarİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok