Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Cinsel Sağlık Eğitimi PDR234024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Dersin KoordinatörüM. Engin DENİZ
Dersi Veren(ler)M. Engin DENİZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıCinsel Sağlık Eğitimi konusunda bilgi kazanmak.
Dersin İçeriğiCinsel Sağlık Eğitimi Cinsel Gelişme Cinsel Olgunluk Cinsel Farklılıklar Cinsel Kimlik Ve Roller Ergenlik Döneminde Fiziksel Değişiklikler Ergenlik Döneminde Psikolojik Değişiklikler Üreme Sistemi Sağlığı Ergenlik Döneminde Tehlikeli Alışkanlıkların Önlenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Taşçı, A. İ. (2010). Cinsel Eğitim, İstanbul: İz Yayıncılık.
  • Özgüven, İ. Ö. (2012). Cinsel ve Cinsel Yaşam. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (2002). Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Cinsel Sağlık Eğitimi. İstanbul: Ceren Yayınevi.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu “Psikolojik Danışman” ve “Okul Psikolojik Danışmanı” yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir: • Bireyle psikolojik danışma yapmak • Grupla psikolojik danışma yapmak • Bireysel gelişime yönelik rehberlik uygulamaları gerçekleştirmek • Mesleki gelişimi destekleyici uygulamaları gerçekleştirmek • Uygun hizmete ve/veya uzmana yönlendirmek • İzleme çalışmaları yapmak • Verdiği hizmetleri izlemek • Öğrencilerin akademik, kariyer ve kişisel-sosyal gereksinimlerini belirlemek • Öğrencilerin gelişimine yardım etmek için ilgili kişilerle görüşmek • Kritik yaşam olayları yaşayan öğrencilere yardım etmek • Kritik yaşam olayları yaşandığında okul ve topluma yönelik olarak alanında liderlik yapmak • Öğrencileri ilgili kurumlara sevk etmek • Konsültasyon/müşavirlik yapmak • İlgililerle iş birliği yapmak • Danışmanlık hizmet süreçlerini iyileştirmek Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler cinsel gelişimi tanımlar, cinsel olgunluk kavramını betimler.
  2. Öğrenciler ergenlik döneminde fiziksel değişiklikleri tanır.
  3. Öğrenciler ergenlik döneminde psikolojik değişiklikleri değerlendirir.
  4. Öğrenciler cinsel kimlik ve rolleri ayırt eder.
  5. Öğrenciler cinsel sağlık eğitiminin nasıl verileceğini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-15--5-
PÇ-2-5--5
PÇ-3-5--5
PÇ-45-555
PÇ-5--5--
PÇ-6-5---
PÇ-75--5-
PÇ-8--5-5
PÇ-9-5---
PÇ-105-55-
PÇ-11-5--5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş İlgili kaynakların okunması.
2Cinsellik İlgili kaynakların okunması.
3Cinsel Gelişme İlgili kaynakların okunması.
4Cinsel Olgunluk İlgili kaynakların okunması.
5Cinsel Farklılıklar İlgili kaynakların okunması.
6Cinsel Kimlik Ve Roller İlgili kaynakların okunması.
7Ergenlik Döneminde Fiziksel Değişiklikler İlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ergenlik Döneminde Psikolojik Değişiklikler İlgili kaynakların okunması.
10Ergenlik Döneminde Psikolojik Değişiklikler İlgili kaynakların okunması.
11Üreme Sistemi Sağlığı I İlgili kaynakların okunması.
12Üreme Sistemi Sağlığı IIİlgili kaynakların okunması.
13Üreme Sistemi Sağlığı IIIİlgili kaynakların okunması.
14Ergenlik Döneminde Tehlikeli Alışkanlıkların Önlenmesi İlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok