Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Biyoseramiklerin SenteziMEM510337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüA.Binnaz HAZAR
Dersi Veren(ler)A.Binnaz HAZAR
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTıpta kullanılan seramik malzemelerin öneminin vurgulanması, dental ve medikal alanda sıkça kullanılan bu malzemelerdeki son gelişmelerin öğrencilere aktarılması, Biyoseramik esaslı greft, protez vb malzemelerin sentezine ve şekillendirilmesine yönelik temel bilgilerin verilmesi, Malzeme seçim kriterleri ve üretim teknikleri hakkında bilgilendirme yapılması, Konuyla ilgili uzmanlaşma alt yapısı kazanmış araştırmacıların yetişmelerinin sağlanması.
Dersin İçeriğiTıp ve dişçilikte kullanılan seramik malzemelere genel bakış; Biyomalzeme olarak kullanılan seramikler, camlar, cam seramikleri ve özellikleri; Biyoseramik malzemelerin üretim yöntemleri, Biyoseramik malzemelerin şekillendirilme yöntemleri; Seramiklerin biyomalzeme olarak kullanım özelliklerini belirleyen biyolojik faktörlerin incelenmesi; Biyoseramiklerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri; Seramik malzemelerin biyouyumluluğunu etkileyen faktörler; Çeşitli biyoseramik malzemelerin (biyoaktif camlar, A/W cam seramikler, fosfat seramikler, hidroksiapatit, pirolitik karbon kaplamalar vb) özellikleri ve seçim kriterleri; Biyoseramiklerin karakterizasyon teknikleri, Biyoseramiklere uygulanan testler, Tıp ve dişçilik alanındaki uygulamaları, Yenilikçi ve yeni teknolojilerin incelenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • B.Ratner,A.Hoffman, F.Shoen, Biomaterial Science, An introduction to Materials in Medicine, Academic Pres, 1996
 • J. Park, Bioceramics; Properties, Characterization and Applications, XII,364p Hardcover, 2008
 • James, F. Shackeford, Bioceramics: Applications of Ceramic and Glass Materials in Medicine, Trans Tech Pubblications, 1999
 • L.L. Hensch, J.Wilson, An Introduction to Bioceramics, World Scientific Pub., 1993
 • J.Black, G. Hastings, Handbook of Biomaterial Properties, Chapman & Hall Pub., 1998
 • Iulian Vasile Antoniac, Handbook of Bioceramics and Biocomposites, Springer, 2016
 • R. Narayan, S. Widjaja, Advances in Bioceramics and Porous Ceramics IV, Wiley, 2011
 • Maria Vallet Regi, Bioceramics with Clinical Applications, Wiley, 2014
 • Robert B. Heimann and Hans D. Lehmann, Bioceramic Coatings for Medical Implants : Trends and Techniques John Wiley
 • Wolffe Kossler and Jacob Fuchs, Bioceramics : Properties, Preparation and Applications, Nova Science Publishers, Incorporated, 2009
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Biyoseramik malzemeleri tanımlamak ve temel özelliklerini öğrenmek
 2. Biyouyum kavramlarını ve biyoseramiklerin dokular ile etkileşim mekanizmalarını anlamak
 3. Biyoseramik malzemelerin üretim ve uygulama yöntemlerini tanımlayabilmek
 4. Biyoseramiklerin analiz yöntemlerini öğrenmek
 5. Biyo seramiklerin uygulanmasında doğru malzemelerin seçimini yapabilmek ve tasarım kriterlerini belirleme becerisine sahip olmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Biyoseramiklere giriş ve tarihçe, seramiklerin biyomalzeme olarak kullanımı, seramik ve camların yapısı İlgili Kaynaklar
2Biyoseramiklerin yapı ve özellikleri-1İlgili Kaynaklar
3Biyoseramiklerin yapı ve özellikleri-2İlgili Kaynaklar
4Biyoseramiklerin dokuyla etkileşimi İlgili Kaynaklar
5Biyoaktif cam ve cam seramikleri ile sentez yöntemleri İlgili Kaynaklar
6Alümina seramiklerin sentez yöntemleriİlgili Kaynaklar
7Zirkonya seramikleri ve sentez yöntemleriİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav İlgili Kaynaklar
10Biyoseramiklerin şekillendirilme teknikleri ve Biyoseramiklere uygulanan testlerİlgili Kaynaklar
11Biyoseramik kaplama prosesleri; hidroksiapatit kaplamalar, biyoaktif cam, alumina-zirkonya kompozitlerİlgili Kaynaklar
12Biyoseramiklerin dental ve medikal uygulamaları ile biyoseramik teknolojisindeki yeniliklerİlgili Kaynaklar
13Proje Sunumlarıİlgili Kaynaklar
14Proje Sunumlarıİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev310
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev320
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok