Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Malzeme Seçiminde Elektriksel Özelliklerin EtkisiMEM511537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüSibel Dağlılar
Dersi Veren(ler)Sibel Dağlılar, Işıl Kerti
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıElektrik ve manyetizmaya bağlı güncel teknolojilerin temeli olan ve katı veya yoğun madde olarak tanımlanan katı görünümlü yapılarda elektrik iletiminin nasıl sağlandığının atomik ve elektronik düzeyde anlaşılması sağlanarak farklı malzeme gruplarının elektriksel davranışlarını ve buna bağlı olarak farklı kullanım alanlarını göstermek temel amaçtır..Bu doğrultuda elektriksel ve magnetik özellikler,iletkenler, yarı iletkenler ,yalıtkanlar ve bu özelliklere göre kullanıma sunulmuş ve sunulabilecek malzeme-cihaz kombinasyonları açıklanacak ve seramik,kompozit,polimer,biyomalzemeler gibi farklı malzeme grupları ile ilişkilendirilerek tasarmlar için malzeme seçim kriterleri belirlenecektir.
Dersin İçeriği1.Malzemelerin fiziksel özellikleri 2.Elektriksel iletkenlik 3.İletkenliğin Band Modeli 4.İletkenler 4.1.Normal İletkenler 4.2.Süper İletkenler 4.3Kontak Malzemeleri 4.4.Direnç Malzemeleri 4.5.Isıl Çiftler 5.Yarı İletkenler 5.1.Katkısız Yarı İetkenler 5.2.Katkılı Yarı İetkenler 5.2.1.n-tipi .Katkılı Yarı İetkenler 5.2.2. p-tipi .Katkılı Yarı İetkenler 5.2.3.Yarı iletken Devre elemanları 5.2.3.1.pn Eklemi 5.2.3.2. Transistörler 5.2.3.3. Tünel Diyodu 5.2.3.4. Fotoseller ve Fotoiletkenler 5.2.3.5. Termistörler 6.Yalıtkanlar 6.1.Gazlar 6.2.Sıvılar 6.3.Organik Dielektrikalar 6.4.Anorganik Dielektrikalar 7.Manyetik Özellikler 7.1.Ferroelektriksel özellikler 7.2.Piezoelektriksel özellikler 7.3.Manyetikleşme,Geçirgenlik ve Manyetik Alan 7.4.Manyetik Malzemeler 8.Farklı Malzemelerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri 8.1.Metaller ve alaşımlarının Elektriksel ve Manyetik Özellikleri 8.2.Seramiklerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri 8.3 Kompozitlerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri 8.4.Biyomalzemelerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri 8.5.Polimerlerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci malzemeleri etkileyen elektriksel özellikleri öğrenir.
  2. Metalürji ve Malzeme Mühendisllerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel mesleki terminoloji ve bilgiye sahip olurlar.
  3. Malzemelerin üretiminde ve kullanımında ihtiyaç duyulacak özelliklerin ortaya koyma becerisi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Malzemelerin fiziksel özellikleriİlgili Kaynaklar
2Elektriksel iletkenlik ,İletkenliğin Band Modeliİlgili Kaynaklar
3İletkenler Normal İletkenler Süper İletkenler İlgili Kaynaklar
4Kontak Malzemeleri .Direnç Malzemeleri Isıl Çiftlerİlgili Kaynaklar
5Yarı İletkenler .Katkısız Yarı İetkenler Katkılı Yarı İetkenler .n-tipi .Katkılı Yarı İetkenler p-tipi .Katkılı Yarı İetkenler İlgili Kaynaklar
6Yarı iletken Devre elemanları .pn Eklemi Transistörler Tünel Diyodu Fotoseller ve Fotoiletkenler Termistörler İlgili Kaynaklar
7Yalıtkanlar ve yalıtkan Gazlar ve Sıvılar İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Organik Dielektrikalar .Anorganik Dielektrikalaİlgili Kaynaklar
10Manyetik Özellikler ,Ferroelektriksel özellikler ,Piezoelektriksel özellikler ,İlgili Kaynaklar
11Manyetikleşme,Geçirgenlik ve Manyetik Alan Manyetik Malzemeler İlgili Kaynaklar
12Ödev Sunumuİlgili Kaynaklar
13.Farklı Malzemelerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri Metaller ve alaşımlarının , Seramiklerin ve Kompozitlerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri İlgili Kaynaklar
14Biyomalzemelerin ve .Polimerlerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev310
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev320
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok