Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mekanın SosyolojisiMIM640537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Mimari Tasarım Doktora Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFiziki mekanın (sosyal) teorik olarak ele alınması
Dersin İçeriğiMekân içinde yaşam ve yaşantı parçalarının farklılıklarının, aynı ya da farklı mekânlar arasındaki ilişkilerin kurulmasında taşıdığı öncelikler, benzer mekânların, farklı kullanıcılar tarafından nasıl dönüştürüldüğü, bu farklılaşmaları tarihsel örnekler üzerinden mimarlık ve diğer disiplinlerle ilişkilendirmek dersin içeriğini oluşturmaktadır. Mimari mekânın diğer alanlarda, özellikle sanat, edebiyat, sinema alanlarında içeriğin neresinde yer aldığı, mekânsal kurgunun hangi bakış açılarından gerçekleştirildiği tartışılacak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • "Gaston Bachelard , Mekanın Poetikası (çev. Aykut Derman), İstanbul: Kesit, 1996.
  • John Urry, Mekanları Tüketmek (çev. Rahmi G. Öğdül), İstanbul: Ayrıntı, 1999.
  • George Simmel, ‘The Sociology of Space’
  • Georg Simmel ve Kurt H. Wolff, The Sociology of Georg Simmel, Glencoe, IL: Free Press, 1950.
  • Mcheal Foucault, ‘Of Other Spaces’, 1967,
  • http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html
  • Henri Lefebvre, The Production of Space (çev. D. Nicholson Smith), Oxford: Basil Blackwell, 1991.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Mekan tasarımında sosyal bilimlerin etkisini irdelemek
  2. Sosyoloji kavramının mekanla ilişkisini irdelemek
  3. Sosyoloji kavramının mekana katkılarını irdelemek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sosyolojiye genel bakış NA
2Mekân kavramının felsefi değerlendirilişi NA
3Modern toplumda, mekânın gündelik yaşamdan sanata geçişindeki farklılaşmaların incelenmesi. NA
4Yaşam alanı olarak mekân ve mekanın özel-kamu ayrımında iktidar yapılanmasındaki rolu NA
5Bedenin fizik mekân yanında, mekân olarak ele alınışı NA
6Ara değerlendirmeNA
7George Simmel’in mekân sosyolojisine bakış NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Mimarlık tarihi içinde mekân örneklerinin kullanım biçimi-iktidar ilişkisine bakış NA
10Tüketim toplumu kavramı içinde mekânın değerlendirilmesi NA
11Öğrenci sunumları NA
12Ara değerlendirmeNA
13Öğrenci sunumları NA
14Fiziki mekân kurgu mekân arasında, mimariye bugünden bakış NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması168
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok