Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Toplumsal ve Siyasal HareketlerITB510937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Nalan TURNA, Kerem KARAOSMANOĞLU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, sosyal ve siyasal hareketleri tarihsel bir bağlama oturtmak ve analiz etmektir. Ders, devlet-dışı/sivil kaynakları kullanarak ve dünyanın çeşitli yerlerinden örnekler sunar. Böylece, global ve karşılaştırmalı bir perspektif sunar.
Dersin İçeriğiBu ders, 20. yüzyıldan günümüze sosyal ve siyasal hareketleri tarihsel bir perspektifle inceler. Ders, metropollerdeki hareketleri, aşağıdan yukarıya faşizmi, çeşitli açılardan anti sömürgecilik hareketlerini, dünyanın çeşitli yerlerindeki devrimleri, işçi ve kadın hareketlerini ve küresel çağda sosyal ve siyasal hareketleri analiz edecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Nick Crossley, Making Sense of Social Movements. Buckingham: Open University Press, 2002.
  • Jeff Goodwin and James M. Jasper, The Social Movements Reader: Cases and Concepts, 2nd edition, Jeff Goodwin and James M. Jasper, eds. Singapore: Wiley-Blackwell
  • Stephen K. Sanderson, Revolutions: A Worldwide Introduction to Social and Political Contention With New Coverage of Terrorism. Boulder, Colorado: Paradigm Publishers, 2005
  • Graeme Chesters and Ian Welsh, Complexity and Social Movements: Multitudes at the Edge of Chaos. London: Routledge
  • Graeme Chesters, Social Movements: The Key Concepts. Milton Park: Routledge, 2011
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler yükseklisans seviyesinde makale/ödev hazırlama konusunda yeni beceriler öğrenir
  2. Öğrenciler teori ve pratik arasında köprü kurarak soyut teorik kavramlarla pratik analiz araçlarını bağdaştırabilmeyi öğrenir
  3. Öğrenciler sosyal hareketler literatürüne vakıf olur
  4. Öğrenciler sosyal hareketlerin ve aynı zamanda beşeri bilimlerin disiplinlerarası doğasını daha iyi anlar
  5. Öğrenciler sosyal hareketler terminolojisini öğrenir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişDers kitabının ilgili bölümü
2Liberalizm ve Sivil Haklar HareketleriDers kitabının ilgili bölümü
3Sosyalizm: İşçi ve Sendikal HareketlerDers kitabının ilgili bölümü
4Faşizm: Gençlik Örgütleri, Seferberlik ve PropagandaDers kitabının ilgili bölümü
5Devrimler: Radikal Aktivizm ve Toplumsal DeğişimDers kitabının ilgili bölümü
6Yeni Toplumsal Hareketler: 1968'in MirasıDers kitabının ilgili bölümü
7Çevre Aktivizmi: Ekoloji Hareketi ve YeşillerDers kitabının ilgili bölümü
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Muhafazakar Siyasetler ve Toplumsal HareketlerDers kitabının ilgili bölümü
10STK'lar ve İnsani YardımDers kitabının ilgili bölümü
11Toplumsal Hareketler ve Medya: Arap Baharı'nı AnlamakDers kitabının ilgili bölümü
12Kimlik Siyasetleri ve Toplumsal HareketlerDers kitabının ilgili bölümü
13Toplumsal Hareketleri KarşılaştırmakDers kitabının ilgili bölümü
14Küresel Dönemeç: Toplumsal Hareketlerin Ulusaşırı BoyutuDers kitabının ilgili bölümü
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım5
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri115
Projeler160
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev126
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler125
Sunum / Seminer116
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok