Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Karşılaştırmalı Türk Mitolojisi ve DestanlarıTDE520137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAynur Koçak
Dersi Veren(ler)Aynur Koçak, Meriç Harmancı
Asistan(lar)ıFatma Zehra Uğurcan
Dersin AmacıTürk mitolojisinin kaynaklarını ve özelliklerini kavratmak.
Dersin İçeriğiTürkiye’de ve Türkiye dışında Türk mitolojisi üzerine yapılan araştırmalar, mit ve mitoloji terimleri, mitlerin özellikleri, mitlerin işlevleri, mit türleri (kozmogonik mitler, antropogonik mitler, etiyolojik mitler, teogonik mitler, eskatolojik mitler, halk bilimi ürünlerinde mitolojik unsurlar (masal, destan, halk inanışları), mevsimsel törenler ve mitler (Nevruz, Hıdırellez)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Emel Esin, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1978
 • Emel Esin, Türk Kozmolojisi (İlk Devir Üzerine Araştırmalar), İstanbul 1979
 • Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm (Materyaller ve Araştırmalar), Ankara 1986.
 • Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev.: Sema Rifat, İstanbul 1993
 • Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C.I Ankara 1989, Cilt II Ankara 1995.
 • Mircea Eliade, Şamanizm, Çev.: İsmet Birkan, İstanbul 1999
 • Bilge Seyidoğlu, Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller, İstanbul 2002.
 • Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul 2002
 • Metin And, Oyun ve Bügü, İstanbul 2003
 • Sedat Veyis Örnek, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul 1988.
 • Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Çev.: Lale Arslan, İstanbul 2003.
 • Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, Çev.: Ali Berktay, III Cilt, İstanbul 2003.
 • Celal Beydili, Türk Mitolojisi –Ansiklopedik Sözlük, Çev.: Eren Ercan, Ankara 2005.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Mitlerin tür özelliklerini tanımlar.
 2. Türk mitolojisinin kaynakları hakkında fikir edinir.
 3. Türk mitolojisi üzerine Türkiye ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları tanır.
 4. Kozmogonik, etiyolojik, eskatolojik vb. mitleri açıklar.
 5. Mitlerin inanış, adet vb. yerlerde kullanılması üzerine fikir edinir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-355555
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-855555
PÇ-955555
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türkiye’de Türk mitolojisi üzerine yapılan araştırmalarKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Türkiye dışında Türk mitolojisi üzerine yapılan araştırmalarKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Mit ve mitoloji terimleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Mitlerin işlevleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Mitoloji, din ve tarih ilişkisiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Kozmogonik mitlerKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Antropogonik mitler Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9Etiyolojik mitlerKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Teogonik mitlerKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Eskatolojik mitlerKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Halk bilimi ürünlerinde mitolojik unsurlar (masal, destan..)Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Halk bilimi ürünlerinde mitolojik unsurlar (batıl inanış, adetler)Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Mevsimsel törenler ve mitler (Nevruz, Hıdırellez)Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer Notlar.