Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okullarda Teknoloji Planlaması BTO511037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders; okullarda teknoloji planlamasına ilişkin kavram ve terminoloji bilme, teknoloji planlamasının boyutlarını anlayabilme, planlama modellerini tanıma, teknolojinin entegrasyonuna yönelik yapılan planlamaları süreklilik esasına göre değerlendirebilme, teknolojinin okullarda planlanmasına yönelik geliştirilen politikaların neler olduğunu bilme ve değerlendirme, teknolojinin planlaması ile ilgili bilimsel araştırmaları inceleme ve değerlendirebilme davranışlarını kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriğiOkullarda teknoloji planlamasına ilişkin kavram ve terminoloji, teknoloji planlamasının boyutları, planlama modelleri, teknolojinin entegrasyonuna yönelik yapılan planlamaları süreklilik esasına göre değerlendirebilme, teknolojinin okullarda planlanmasına yönelik geliştirilen politikalar, teknolojinin planlaması ile ilgili bilimsel araştırmalar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Aslıhan Saban. Okul Teknolojisi Planlaması ve Koordinasyonu. Pegem Akademi Yayıncılık. 2007.
  • Bruce M. Whitehead, Devon Jensen, Floyd A. Boschee. Planning for Technology: A Guide for School Administrators, Technology Coordinators, and Curriculum Leaders. Corwin Publications. 2002.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Okullarda teknoloji planlaması ile kavramları açıklar.
  2. Teknoloji planlamasının boyutlarını açıklar.
  3. Teknoloji planlama modellerini açıklar.
  4. Bir teknoloji planlama modeli geliştirir.
  5. Teknolojinin planlaması ile ilgili yapılmış olan bilimsel araştırmalar ile alakalı yazılı literatür taraması yapar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1• Tanışma, hedefler, dersin amacı, ders programının, yararlanılacak kaynakların okunması, tartışılması • Okullarda BİT kullanılmalı mı? Niçin? • BİT’in öğrenme-öğretme süreciyle entegrasyonu nedir? • Teknoloji entegrasyonunu gerekli kılan faktörler • Okullarda BİT entegrasyonunda varolan durum • Alan ile ilgili tanımlarOkuma
2• Okul Teknoloji Planlaması • Teknoloji planlamasının boyutları • Teknoloji planlamasının başarısını etkileyen faktörler • Teknoloji planlamasının uygulamayı etkileyen faktörler • Karşılaşılan zorluklarOkuma
3• MEB okullarındaki mevcut durum • Okul teknoloji koordinatörlerinin nitelikleri, görev, rol ve sorumlulukları nedir? • Okul Teknoloji Koordinatörlerinin Eğitimi • Frazier’in (2003) Teknoloji Koordinatör RehberiOkuma
4• Mccnab (1999) 8 Boyutlu Teknoloji Planlama Modeli • Makale tartışmasıOkuma
5• Apple Comp (2005) 6 Aşamalı Teknoloji Planlama Modeli • Makale tartışmasıOkuma
6• Jones (2005) 11 Halkalı Stratejik Teknoloji Planlama Modeli • Makale tartışmasıOkuma
7Vize Okuma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9• Barnet (2001) Teknoloji Planlama Rehberi • Makale tartışmasıOkuma
10• Okulların kendi teknoloji planlarını, programlarını ve uygulamalarını süreklilik esasına dayalı olarak değerlendirebilmesi • Okul teknoloji planlamasının öğretmen yetiştirme sistemi açısından doğurduğu sonuçlarOkuma
11• Türkiye’de konu ile ilgili yapılan araştırmaların özetlenmesiOkuma
12• Öğrenci proje çalışmalarının sunumu ve tartışmaOkuma
13• Öğrenci proje çalışmalarının sunumu ve tartışmaOkuma
14• Öğrenci proje çalışmalarının sunumu ve tartışmaOkuma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev730
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev76
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler140
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok