Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanat ve EstetikSNF205023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilere modern yaşamın ve toplumun yapıtaşlarından olan sanatın değerini ve önemini kavratmak. Sanatın dilini anlamalarını ondan haz duymalarına imkân sağlamak.
Dersin İçeriğiDüşünce tarihi ve felsefede sanat kuramlarına bakış, sanat alanında bilgi ve deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönünü kavrama, sanat tarihi ve felsefe konusunda eleştirel düşünme, değerlendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak sanat kuramlarını yorumlama, sanatın eğitsel işlevleri, sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme, sanatsal olay ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait yapıtları okuma becerisi kazandırma, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar hakkında bilgi ve yaşantılar edinme, yaratıcılık kavramı, yaratıcı birey ve özellikleri, yaratıcı düşünme, sanatsal yaratma süreçleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Buyurgan, S. Buyurgan, U.2007; Sanat eğitimi ve öğretimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara
  • Artut, Kazım.2004; Sanat öğretimi kuramları ve yöntemleri, Anı yayıncılık, Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, grupla Çalışma Becerisi Geliştirebileceklerdir
  2. Öğrenciler, sanat Alanları İle İlgili Uygulama Yapabileceklerdir
  3. Öğrenciler, sanat Eğitimi Araçlarını Tanıyabileceklerdir
  4. Öğrenciler, özgün Tasarımlar Ve Üretimler Yapabileceklerdir
  5. Öğrenciler, Çalışma Uygulama Alanlarını Tanıyabilecek Ve Ayrımsama Yapabileceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3--3--
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-722222
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sanat eğitimi nedir? Nitelikli bir sanat eğitimi nasıl olmalıdır? Sanat eğitiminin önemi ve gerekliliğiİlgili kaynak
2İnsanın sanatsal gelişimi. Çocuk resimleri. Çocuk resmi kuramları. Sanat ve çocuk resmi. Çocuk resminde simgeler.İlgili kaynak
3Çocukta algı. Mekan kavramı. Anlatımsal açıdan çocuk resimlerini sınıflandırma. Çocuk resimlerinin grafiksel gelişim aşamaları.İlgili kaynak
4Çocuk resimlerinin grafiksel gelişim aşamaları Karalama dönemi. Şema öncesi dönem. Şematik dönem çocuk resimlerini tanıma ve eleştirebilmeİlgili kaynak
5Çocuk resimlerinin grafiksel gelişim aşamaları. Gerçekçilik dönemi. Doğalcılık dönemi. Çocuk resimlerini tanıma ve eleştirebilmeİlgili kaynak
6Tasarım elemanları ve ilkeleri. Çizgi-doku-leke-form ve şekil-renk-valör. Tasarı çalışmaları yapabilmeİlgili kaynak
7Tasarım eleman ve ilkeleri. ritim-ve hareket-denge-vurgu-konrast-çeşitlilik birlik. Tasarı çalışmaları yapabilme İlgili kaynak
8Ara Sınav 1
9Sanat öğretiminde uygulamalar. İmgesel tasarım çalışmaları.İlgili kaynak
10Sanat öğretiminde uygulamalar. Renkli perspektif çalışmalarıİlgili kaynak
11Sanat öğretiminde uygulamalar. İki ve üç boyutlu kağıt çalışmalarıİlgili kaynak
12Sanat öğretiminde uygulamalar. Baskı teknikleriİlgili kaynak
13Sanat öğretiminde uygulamalar Artık malzeme tasarı çalışmaları(rekreasyon)İlgili kaynak
14Sanat eserlerini tanıma ve inceleme. Eğitimde drama.İlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok