Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Biyokimya Endüstrüsine Analiz TeknikleriBYM348135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBiyomühendislik Bölümü
Dersin Koordinatörüİbrahim Işıldak
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKimya endüstrisinde ve laboratuvarda kullanılan analiz yöntemleri bilgisi. Enstrümental analiz yöntemlerini tanıyabilme ve temel ilkelerini kavrayabilme. Spektroskopik yöntemlerin uygulandığı analitik cihazları tanıma, kalibrasyon ve kullanım ilkelerini öğrenme ve uygulama. Spektroskopik yöntemleri kullanıldığı cihazlarla malzeme yapısını tayin edebilme. Termal analiz yöntemlerinin uygulandığı cihazları tanıma, kalibrasyon ve kullanım ilkelerini öğenme ve uygulama. Malzemelerin termal davranışlarını yorumlayabilme ve termal özelliklerini belirleyebilme. Kromatografik yöntemlerin temel kavramlarını kavrayabilme ve analitik cihazı tanıyabilme.
Dersin İçeriğiSpektroskopik yöntemler / elektromanyetik dalga ve özellikleri / UV ve görünür alanda absorpsiyon spektroskopisi / infrared spektroskopisi / raman spektroskopisi / x-ışını floresans spektroskopisi / termal analiz yöntemleri / kromatografik yöntemler / kütle spektroskopisi / NMR spektroskopisi / x-ışınları difraksiyonu / indüktif eşleşmiş plazma spektroskopisi / atomik absorpsiyon spektroskopisi / potansiyometri / taramalı elektron mikroskobu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • F. Rouessa, A. Rousseac, Chemical analysis modern instrumentation methods and techniques, John Wiley
  • A. Yıldız, Ö. genç, Enstrümental analiz, Hacettepe Üniv. Yayınalrı, A-64, 1993.
  • G. Schwedt, The essential guide to analytical chemistry, John Wiley
  • T. Hatakeyama, Z. Liu, Handbook of thermal analysis, John Wiley
  • Perry's chemical engineer's handbook
  • E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz, Enstrümental analiz ilkeleri, 1. Baskı, Bilim Yayınları.
  • T. Gündüz, İnstrümental analiz, 6. baskı, Gazi Kitabevi, 2002
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler biyokimya sanayiinde kullanılan enstrümental analiz tekniklerinin çalışma prensiplerini ve uygulamalarını öğrenir.
  2. Öğrenciler bir analiz yöntemi programını istenilen amaçları karşılayacak şekilde tasarlama ve ilgili verileri analiz edebilme becerisi kazanacaklar.
  3. Öğrenciler modern analiz cihazlarının etkin bir şekilde kullanıldığı analiz verilerini çözebilme yeteneği kazanacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---
PÇ-16---
PÇ-17---
PÇ-18---
PÇ-19---
PÇ-20---
PÇ-21---
PÇ-22---
PÇ-23---
PÇ-24---
PÇ-25---
PÇ-26---
PÇ-27---
PÇ-28---
PÇ-29---
PÇ-30---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders tanıtımı, kimya endsütrisindeki analiz yöntemlerine girişDers Kitabı 1,2
2Elektromanyetik dalga ve özellikleri, ışın ve madde-ışın etkileşimleri, ışın absorpsiyon kanunları, Lambert-Beer kanununun analiz yöntemlerinde uygulama alanlarıDers Kitabı 1,2
3Infrared spektroskopisi temel ilkeleri, kantitatif ve kalitatif analizlerDers Kitabı 1,2
4X-ışınları difraksiyon temel ilkeleri, faz analizleri ve tanımlamalarıDers Kitabı 1,2
5Kromatografi yöntemlerinin temel ilkeleri, gaz kromatografi-kütle spektrometri, kantitatif ve kalitatif analizlerDers Kitabı 1,3
6İndüktif eşleşmiş plazma spektrometresi temel ilkeleri, kantitatif ve kalitatif analizlerDers Kitabı 1,3
7Raman spektroskopisi ve uygulama alanlarıDers Kitabı 1,3
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Termal analiz yöntemleri, termogravimetrik analiz, uygulama alanlarıDers Kitabı 1,3
10Diferansiyel taramalı kalorimetri, diferansiyel termal analiz, uygulama alanlarıDers Kitabı 1,3
11Taramalı elektron mikroskobu ve uygulama alanlarıDers Kitabı 1,3
12X-ışınları floresans spektroskopisi temel ilkeleri, kantitatif ve kalitatif analizlerDers Kitabı 1,4
13Atomik absorpsiyon spektroskopisi, uygulama alanlarıDers Kitabı 1,4
14Potansiyometri, uygulama alanlarıDers Kitabı 1,4
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev45
Sunum/Jüri
Projeler125
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev412
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok