Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleriINS393134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Şükrü ÖZÇOBAN
Dersi Veren(ler)Mehmet M. Berilgen
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı; anıtların ve hızla yok olan tarihi çevrelerin önemini açıklamak, bilimsel restorasyon metotlarını öğretmek ve kendi çevrelerine duyarlı olmalarını sağlamaktır
Dersin İçeriğiKoruma kavramı; koruma konusundaki temel sorular / anıtlar, sitler, anıt türleri, sit türleri, korumada ölçek / tarihi yapıları belirleme ölçütleri / geleneksel binaların yapım sistemleri ve malzeme kullanımı/ geleneksel yapıların taşıyıcı elemanları 1, duvarlar, ayaklar, sütunlar, kemerler / geleneksel yapıların taşıyıcı elemanları 2 kubbeler, tonozlar / 19. Yüzyıl’da koruma kavramı, Eugene Emmanuel Viollet le duc / 20. Yüzyıl’da koruma anlayışı / Türkiye’de koruma konusunda yasal gelişim / anıtları tahrip eden nedenler / müdahale yöntemleri / ahşap yapılarda koruma ilkeleri / taş yapılarda koruma ilkeleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Z.Ahunbay, Tarihi çevre Koruma ve Restorasyon,YEM Yayınları,2004,İstanbul
  • • C.Erder, Tarihi Çevre Bilinci, ODTÜ Yayınları, 2005, Ankara. •
  • • D.Kuban; Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Kuram ve Uygulama, YEM Yayınları,2000, İstanbul.
  • E.Madran, N. Özgönül; Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Mimarlar Odası Yayınları, 2005, Ankara
  • • H.Tayla; Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları, TAÇ Vakfı Yayınları, 2007, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Anıtların ve sitlerin genel özelliklerini ve anıtların yapım sistemini öğrenebileceklerdir.
  2. Avrupa’daki ve Türkiye’deki koruma tarihini öğrenebileceklerdir.
  3. Tarihi yapıların ve sitlerin tahrip nedenlerini öğrenebileceklerdir.
  4. Tarihi yapılara müdahale tekniklerini öğrenebileceklerdir.
  5. Geleneksel yapıları oluşturan elemanların isimlerini öğrenebileceklerdir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Koruma kavramına giriş, Koruma konusundaki temel sorular; neyi koruyoruz? Niçin koruyoruz? Nasıl koruyoruz?İlgili Kaynak İlgili Bölüm
2Taşınır, taşınmaz kültür varlıkları, anıt ve sit kavramları, anıt türleri, sit türleri; doğal, tarihi ,arkeolojik ,kırsal, kentsel ve karma sitler, korumada ölçek; tek yapı, külliye, sokak, mahalle ve kent ölçeğiİlgili Kaynak İlgili Bölüm
3Tarihi yapıları belirleme ölçütleri: tarihi belge,özgünlük, sanat-estetik,eskilik-zaman, teklik, çokluk,işlevsellik, homojenlik değerleriİlgili Kaynak İlgili Bölüm
4Geleneksel binalarda yapım sistemi ve malzeme, taş ve ahşap yapılarİlgili Kaynak İlgili Bölüm
5Geleneksel yapıların taşıyıcı elemanları 1; duvarlar, ayaklar, sütunlar, kemerlerİlgili Kaynak İlgili Bölüm
6Geleneksel yapıların örtü biçimleri; kubbeler, tonozlar, kubbeye geçiş biçimleri, tonoz çeşitleriİlgili Kaynak İlgili Bölüm
719. Yüzyıl’da koruma kavramı ve Eugene Emmanuel Viollet le duc; stilistik rekompozisyon anlayışı, romantik görüş, tarihi restorasyon anlayışıİlgili Kaynak İlgili Bölüm
8Yıl içi Sınavı
920. Yüzyıl’da koruma kavramı, çağdaş koruma anlayışı, Atina Kararları, Karta Del Restauro, Venedik Kararları ve çağdaş restorasyon ilkeleriİlgili Kaynak İlgili Bölüm
10Türkiye’de koruma kavramının gelişimi, Osmanlı dönemindeki ilk koruma yasaları (I. Asar-Atika, 2. Asar-ı Atika, 3. Asar-ı Atika, 4. Asar-ı Atika yasaları), Cumhuriyet Dönemi’nde koruma yasalarıİlgili Kaynak İlgili Bölüm
11Anıtları tahrip eden nedenler, yapının konumundan, zemininden, strüktür tasarımından, hatalı malzeme kullanımından, hatalı onarımlardan doğal nedenlerden, felaketlerden ve insanlardan kaynaklanan nedenlerİlgili Kaynak İlgili Bölüm
12Müdahale –onarım yöntemler; sağlamlaştırma, tamamlama, yeni işlev verme, uyum değişiklikleri, temizleme-ayıklama, taşıma, yeniden yapım ve kopyalama (Yıl içi Sınavı)İlgili Kaynak İlgili Bölüm
13Dünya kültür mirası" kavramı, "Türkiye'den Dünya Kültür Mirası Listesi"ne giren eserler İlgili Kaynak İlgili Bölüm
14Restorasyon uygulamalarından örnekler üzerinden ahşap yapılarda onarım prensipleriİlgili Kaynak İlgili Bölüm
15Örnekler üzerinden taş yapılarda onarım prensipleriİlgili Kaynak İlgili Bölüm
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar150
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati144
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok