Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İmmunoloji KIM639937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya ABD Biyokimya Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüMelda ALTIKATOĞLU YAPAÖZ
Dersi Veren(ler)Melda ALTIKATOĞLU YAPAÖZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, immunoloji alanındaki temel bilgi birikimini sağlamaktır. Bu ders insan bağışıklık sistemi hakkında temel prensiplerin anlaşılmasını hedeflemiştir.
Dersin İçeriğiİmmünolojiye giriş, İmmünolojinin kısa tarihçesi, Antijen ve antijenik maddelerin genel özellikleri, İmmün sistemin organları ve immünolojik işlevleri, immün sistemin hücreleri ve immünolojik işlevleri, İmmunglobulinlerin çeşitleri, genel özellikleri ve immünolojik işlevleri, Doğal direnç, enfeksiyonlara karşı savunma ve İmmün yanıtın oluşum mekanizmaları, Antikor affinitesi, İnterferon ve interlökin çeşitleri; temel immünolojik işlevleri, MHC molekülleri, Komplement sistemi, Hücre öldürme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ders notları
  • Gülmezoğlu, E (1994) İmmunology / Ank.H.Taş.
  • Arda,_M., Minbay, A., Aydın, N., Akay,Ö., İzgür,_M. Ve Diker, S., İmmünoloji, Medisan yayınları Ankara. 1994.
  • Bilgehan,H.Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, 9.baskı, Barış Yayınlar İzmir, 1999.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Temel immünolojik kavramların, antijenik maddelerin ve antikorların bilinmesi,
  2. İnsan immün sisteminde yer alan organ, hücreler ve bunların hastalık ve sağlıkta fonksiyonlarının bilinmesi ve anlaşılması,
  3. İmmün sistemin nasıl çalıştığı ve patojenlere karşı nasıl koruma sağladığı, mikrobiyal patojenlere karşı oluşan immün cevabın anlaşılması,
  4. Enfeksiyon etkenlerine karşı savunma sistemini ve temel bağışıklık mekanizmalarını tanınması,
  5. İmmünolojik parametrelerin biyoteknolojik araçlar olarak kullanılabilme bilgisi ve ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme katkılarını sağlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İmmünolojiye giriş, İmmünolojinin kısa tarihçesi
2Antijen ve antijenik maddelerin genel özellikleri
3İmmün sistemin organları ve immünolojik işlevleri
4immün sistemin hücreleri ve immünolojik işlevleri
5Primer ve sekonder lenf organları
6İmmunglobulinlerin çeşitleri, genel özellikleri ve immünolojik işlevleri
7İmmunglobulinlerin çeşitleri, genel özellikleri ve immünolojik işlevleri
8Ara Sınav 1
9İmmünolojik hafıza, immünolojik tolerans
10MHC molekülleri, Komplement sistemi, Komplement aktivasyonu
11Doğal direnç, enfeksiyonlara karşı savunma ve İmmün yanıtın oluşum mekanizmaları,
12Antikor affinitesi, İnterferon ve interlökin çeşitleri ve temel immünolojik işlevleri
13Hücre öldürme; fagositoz ve hücre dışı öldürme
14Ödev sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması157
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)132
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok