Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Malzeme ve Gemi Yapı MalzemeleriGMI181222120
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimGemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüÖmer SAVAŞ
Dersi Veren(ler)Ömer SAVAŞ, Yüksel PALACI
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilere malzemelerin tanımı, özellikleri ve kalite kontrolleri konusunda bilgi vermek.
Dersin İçeriğiMalzeme bilimine giriş. Yapım ve Onarım Malzemeleri, Metal olmayan malzemeler, Metalik malzemelerin yapıları ve faz diyagramları. Metallerin mekanik özellikleri. Demir ve çeliklerin sınıflandırılması, Metallerin ısıl işlemleri, Malzemelerin testleri. Gazla kesme. Uluslararası malzeme standartları. Dokusal analizler, alaşım bilgisi, alaşımların uygulama alanları, tahribatlı deneyler, statik (çekme, basma, eğme, burulma ve kesme) ve dinamik (darbe ve yorulma) deneyler, statik-sürekli (sürünme) deneyler, sertlik deneyleri ve bunların gemi yapım malzemelerine uygulanması, korozyon, deniz suyu korozyonu, korozyona karşı alınacak önlemler, Gemi Yapı Malzemeleri, titreşim.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Günnur Dikeç - Kemal Demirel, Malzeme Bilgisi, Akademi Denizcilik, İstanbul 2005
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Deniz endüstri uygulamalarında temel malzeme hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Malzeme ergime ve katılaşma özelliklerini öğrenir.
  3. Malzemelerin dokusal analizler, yayınma teorileri, alaşım bilgileri hakkında bilgi edinir.
  4. Öğrenciler tahribatlı muayeneler hakkında bilgi kazanır.
  5. Korozyon, deniz suyu korozyonu, korozyona karşı önlemler ve gemi boyaları hakkında temel bilgileri edinir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-255555
PÇ-3---55
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Malzeme bilgisine giriş, Gemi Yapımında Malzemeler Gemi yapımında metaller, polimerler ve kompozitlere genel bakışWeb sayfası ders notları I
2Malzemelerin Temelleri Atom yapısı, Atomlar arası bağlar: Atomlar arası bağlanma, İyonik bağ, Kovalent Bağ, Metalik Bağ, Hidrojen bağı.Web sayfası ders notları I
3Kristal Yapı, Kristal Örgü ve Örgü Öteleme Vektörleri, Birim Hücre, İki ve Üç Boyutlu Örgü Tipleri Basit kristal yapıları, İlkel hücre örnekleri, İdeal olmayan kristal yapıları, Atomik doluluk oranıWeb sayfası ders notları Il
4Kristal doğrultu ve düzlemleri, Miller indisleri, Kristallerde kırınım, X-Işınları, Nötronlar, Elektronlar, Bragg Yasası, Deneysel kırınım yöntemleri.Web sayfası ders notları Il
5Dokusal hatalar, yayınıma olayları ve uygulamasıWeb sayfası ders notları Ill
6İki bileşenli alaşımlara giriş, katı çözeltili ve ötektik alaşımların incelenmesi ve uygulamasıWeb sayfası ders notları Ill
7Alaşımların endüstriyel uygulamaları, Fe-Fe3C denge diyagramının detaylı incelenmesiWeb sayfası ders notları lV
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Malzemelerin sınıflandırılması, dökme demir ve çelik metalürjisi. Demir dışı metaller. Metalik olmayan malzemeler. Gemi yapımında kullanılan malzemeler, özellikler ve kullanımı. Yapım ve Onarım MalzemeleriWeb sayfası ders notları IV
10Mekanik Özellikler Stres, gerginlik ve süneklik kavramları ve farklı malzemeler için gerilme-uzama eğrileri şekilleri. Çekme özellikleri, tokluk ve uygun test yöntemleriWeb sayfası ders notları V
11Ara Sınav II, Dinamik deneyler, darbe deneyi ve kaynak dikişlerine uygulaması, Titreşim. sürünme, yorulma deneyi, S-N eğrilerinin analizi.Web sayfası ders notları V
12Sertlik deneyleri, Brinell, Vickers, Rockwell yöntemleri ve endüstriyel uygulamalarıWeb sayfası ders notları V
13Korozyonun neden olduğu kayıplar, korozyona neden olan etkenler, elektrokimyasal etkenler, fiziksel etkenler, çecresel etkenlerWeb sayfası ders notları Vl
14Korozyon türleri, korozyon testleri, korozyondan korunma yöntemleriWeb sayfası ders notları Vl
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama1310
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği18
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)113
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)113
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok