Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Erken Çocukluk Döneminde Bilimsel Araştırma YöntemleriOKL510037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Temel Eğitim ABD Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
Dersin KoordinatörüRemziye Ceylan
Dersi Veren(ler)Mehmet Nur Tuğluk
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıOkul Öncesi Öğretmenliği yüksek lisans öğrencilerine bilimsel araştırma yapmak ve yapılan araştırmaları bilimsel araştırma kriterlerine göre değerlendirmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiAraştırmanın tanımı, bilimsel sorgulama, araştırma modeli, araştırmanın anahtar elementleri, araştırma konusu bulma, araştırma problemi belirleme, araştırma soruları üretme ve yazma, literatür taraması, evren ve örneklem, araştırma desenleri (deneysel, korrelasyonel, survey, nitel), verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Creswell J. W. (2008). Educational research: Planning conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Karasar, Niyazi (2007). Bilimsel araştırma yöntemi (17. basım).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • APA
 • Makaleler
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Bilimsel sorgulama ve araştırmayı, temel kavramları kullanarak açıklar
 2. Araştırma yapma sürecini açıklar, ve sürece uygun planlama yapar.
 3. Araştırma makalelerinin konusunu, amacını ve problemini tespit eder ve açıklar
 4. Araştırma metodlarını, araştırma desenlerini, araştırmanın evren ve örneklemini, araştırmanın amacına uygun veri toplama yöntem ve tekniklerini açıklar,
 5. Araştırma makalelerinde kullanılan araştırma metodlarını, araştırma desenlerini, araştırmanın evren ve örneklemini, araştırmanın amacına uygun veri toplama yöntem ve tekniklerini tespit eder
 6. Kendi araştırma projesinde uygun araştırma metodu, araştırma deseni, evren ve örneklemini, veri toplama yöntem ve tekniklerini seçer ve uygular.
 7. Araştırma etiğine açıklar ve araştırma sürecinde araştırma etiğine uygun davranır.
 8. Araştırma raporunun tüm öğelerini içeren (literatür, problem, amaç, sorular, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma) bir rapor yazabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş ve dersin genel hatlarıyla tanıtımı ve Araştırmanın ve bilimsel sorgulamanın tanımıKaynaklar 1, 2 ve Makaleler
2Araştırma tipleri ve araştımanın anahtar elementleriKaynaklar 1, 2 ve Makaleler
3Araştırma konusu bulma, araştırma problemi tespit etme, araştırma sorularını sorularını yazma, literatür taraması yapmaKaynaklar 1, 2 ve Makaleler
4Araştırma konusu bulma, araştırma problemi tespit etme, araştırma sorularını sorularını yazma, literatür taraması yapmaKaynaklar 1, 2 ve Makaleler
5Araştırma ahlakı ve Veri Toplama - Örneklem Kaynaklar 1, 2 ve Makaleler
6Veri Toplama - Yöntem, Teknik ve MateryallerKaynaklar 1, 2 ve Makaleler
7Veri Toplama - Yöntem, Teknik ve MateryallerKaynaklar 1, 2 ve Makaleler
8Ara Sınav 1
9Araştırma desenleri- Deneysel DesenlerKaynaklar 1, 2 ve Makaleler
10Araştırma desenleri- Korrelasyonel DesenlerKaynaklar 1, 2 ve Makaleler
11Araştırma desenleri- Survey DesenlerKaynaklar 1, 2 ve Makaleler
12Araştırma desenleri- Nitel DesenlerKaynaklar 1, 2 ve Makaleler
13Analiz yapma ve Araştırmayı yazma: Bulgular, sonuç, tartışma Kaynaklar 1, 2 ve Makaleler
14SunumlarKaynaklar 1, 2 ve Makaleler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama550
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final120
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev55
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler150
Sunum / Seminer125
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok