Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Modernliğin SosyolojisiSOS510037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD Sosyoloji Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyoloji Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Sait Özervarlı
Dersi Veren(ler)Bedri Gencer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıXIX. asırda zirveye çıkan dünya-çapında modernleşme süreçlerinin ana etki kaynağı olarak Batı’da modernliğin oluşum sürecinin anlaşılmasını sağlamak
Dersin İçeriğiTeorik ve tarihî perspektifte, sosyo-ekonomik, politik ve kültürel bakımdan Batı toplumunun modernleşme sürecinin incelenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Hall, Stuart-Held, David-Hubert, Don-Thompson, Kenneth (eds.) (1995) Modernity: An Introduction to Modern Societies. Cambridge: Polity.
  • M Erdem, Tevfik (ed.) (2006) Feodaliteden Küreselleşmeye Temel Kavram ve Süreçler. Ankara: Lotus.
  • Wagner, Peter (1994) A Sociology of Modernity, London: Routledge.
  • Hall, Stuart & Gieben, Bram (eds) (1992) Formations of Modernity, Cambridge: Polity.
  • Sayer, Derek (1991) Capitalism and Modernity. London: Routledge.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Modernleşmeyi evrensel olarak bir olgu olarak incelemek üzere eleştirel, analitik ve mukayeseli-tarihî bakış açısı kazanmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Modern kavramına giriş, modernlik, modernizm, modernleşme, sekülerleşme Ders kitabından ilgili bölüm
2Modernleşmenin ortaçağ kökenleri, Hıristiyanlığın krizi, skolastisizme tepki Ders kitabından ilgili bölüm
3Feodalitenin dönüşümü Ders kitabından ilgili bölüm
4Rönesans’ın pagan hikmet arayışı, hümanizm, ticaret kapitalizminin doğuşu Ders kitabından ilgili bölüm
5Reformasyon ve rakip teolojilerin doğuşuDers kitabından ilgili bölüm
6Felsefe ve bilimde devrim, dünyagörüşünün değişmesi Ders kitabından ilgili bölüm
7Aydınlanma ve modernizmin oluşumu Ders kitabından ilgili bölüm
8Ara Sınav 1
9Mutlakıyetçi monarşiler ve aydın despotizmi Ders kitabından ilgili bölüm
10Protestan ahlakı ve kapitalizmin doğuşu Ders kitabından ilgili bölüm
11Medeniyet kavramının doğuşu Ders kitabından ilgili bölüm
12Sanayi devriminin sonuçları Ders kitabından ilgili bölüm
13İdeolojiler çağı Ders kitabından ilgili bölüm
14Klasik sosyal teorinin modernlik kavramsallaştırmaları Ders kitabından ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok