Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İşletme EkonomisiISL540307.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin DiliNot set
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İnovasyon Girişimcilik ve Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme ABD İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSalih Durer
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEkonomi, birey ve toplumun kısıtlar altında optimum karar verme davranışını inceler. Yönetim Ekonomisi, iktisat teorisi özellikle mikroekonomi teorisinin nicel tekniklerle (Matematik, İstatistik, Ekonometri) uygulamasıdır. Yönetim Ekonomisi, işletme yöneticisine optimum kararlar almanın yollarını gösterir. Firmanın amacı, kar maksimizasyonu, hasılat maksimizasyonu veya piyasa payını artırmak (hasılat maksimizasyonu) olabilir. Kıtlık ve seçim ekonominin ana temelini oluşturur. Yönetim ekonomisi hem betimsel (descriptive) hem öngörülü (prescriptive) yöntemlerle karar alma sürecine katkı vermeyi amaçlar
Dersin İçeriğiDers yönetim ekonomisinin ana prensiplerini ve mikroekonominin yönetim kararlarına Excell ile uygulamasını içermektedir. Böylece yönetsel ekonomi, ekonomi kuramı ile uygulama arasında bir köprü kurmaktadır. Bu bilgileri özümseyen katılımcılar iş hayatında liderlik pozisyonu için daha hazır durumda olacaklardır. Regresyon, korelasyon gibi istatistiksel araçları ve optimizasyon ve yöneylem araştırması gibi matematik teknikleri kullanır. İşletmenin kıt kaynakları ile belirlenen kısıtlar ve işletme amaçları veri iken optimum karar alma yolları araştırılır. Mikroekonomi, Ticari Hesap ve Temel İstatistik bilgileri varsayılır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Murat Karagöz, Yönetim Ekonomisi, Ekin Yayınevi, Basım Aşamasında.
  • Muammer Doğan, işletme ekonomisi ve yönetimi, Nobel yay. 2011, Ankara.
  • Özer Ertuna, Yönetim Ekonomisi, Okan Ün., Es Yay. 2009, İstanbul.
  • Webster, T.J. (2003), Managerial Economics, Academic Press, New York.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Yönetim Ekonomisi dersi, işletme yöneticisine optimum kararlar almanın yollarını gösterir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel Kavramlar Fırsat Maliyeti, Yönetim Ekonomisi nedir?, Nicel Teknikler, Ekonominin Üç Temel Sorunu, Piyasa Türleri, Asil-Vekil Sorunu, Firma Teorileri, Muhasebe Karı ve Ekonomik KarDers kitabından ilgili bölüm
2Matematiksel Altyapı Fonksiyon Tipler, Ekonomik Modeller, Üslü ve Köklü İşlemler, Diziler ve Seriler, Türev Kuralları, Kısıtlı ve Kısıtsız Optimizasyon, Excel UygulamaDers kitabından ilgili bölüm
3Piyasa Dengesi Arz ve Talep Kanunları, Arz ve Talep Fonksiyonları, Piyasa Mekanizması, Arz ve Talepte Değişme, Fiyatın Fonksiyonları, Taban ve Tavan Fiyat Uygulamaları,Ders kitabından ilgili bölüm
4Talep Esnekliği Talebin Fiyat Esnekliği, Nokta ve Yay Esnekliği, Bireysel Talep Esneklikleri ve Piyasa Esneklikleri, Esneklik ve Hasılat İlişkisi, Esneklik ve Yönetim KararlarıDers kitabından ilgili bölüm
5Üretim Fonksiyonu Firmanın Rolü, Kısa Dönem Üretim Fonksiyonu, Toplam Ortalama ve Marjinal Ürün, Azalan Marjinal Ürün Yasası, Üretimin Değişken Girdi Esnekliği, Üretimde Üç Aşama, Uzun Dönem Üretim FonksiyonuDers kitabından ilgili bölüm
6Maliyet Fonksiyonu Üretim Maliyet İlişkisi, Kısa Dönem Maliyet, Sabit ve Değişir Maliyetler, Ortalama ve Marjinal Maliyetler, Uzun Dönem Maliyet Fonksiyonu, Ölçek Ekonomileri, Çok-ürünlü Maliyet FonksiyonuDers kitabından ilgili bölüm
7Kar ve Hasılat Maksimizasyonu Kar Fonksiyonu, Optimum Girdi Bileşimi, Kısıtsız Kar Maksimizasyonu, Kısıtlı Kar Maksimizasyonu, Toplam Hasılat MaksimizasyonuDers kitabından ilgili bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Tam Rekabet ve Monopol Piyasa Yapısı, Tam Rekabet, Denge Fiyatı, Monopol, Monopol ve Fiyat Esnekliği, Monopolün Refah Etkisi, Doğal MonopolDers kitabından ilgili bölüm
10Monopollü Rekabet ve Oligopol Monopollü Rekabetin Özellikleri, Kısa Dönem Monopollü Rekabet Dengesi, Uzun Dönem Monopollü Rekabet Dengesi, Oligopol Piyasalar, Endüstriyel Yoğunlaşma, Oyun Teorisi ve OligopolDers kitabından ilgili bölüm
11Fiyat Uygulamaları Fiyat Farklılaştırma, Normal Olmayan Fiyatlama, Çok-ürünlü Fiyatlama, Peak-Load Fiyatlama, Transfer Fiyatlama, Diğer Fiyatlama TürleriDers kitabından ilgili bölüm
12Sermaye Bütçeleme Sermaye Bütçeleme Aşamaları, Paranı Zaman Değeri, Nakit Akımı, Yatırım Değerlendirme Teknikleri, Sermaye Tayınlama, Sermaye MaliyetiDers kitabından ilgili bölüm
13Risk ve Belirsizlik Risk ölçümü, Yatırımcı Davranışı, Firma Davranışı ve Risk Öteleme, Oyun Kuramı ve Belirsizlik, Oyun Ağacı, Piyasa Belirsizliği ve SigortaDers kitabından ilgili bölüm
14Piyasa Başarısızlığı ve Müdahale Piyasa Gücü, Antitröst Yasaları, Birleşmeler, Fiyat Düzenlemesi, Dışsallıklar, Kamu MallarıDers kitabından ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev56
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok