Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Stratejik YönetimISL520407.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Çağlar
Dersi Veren(ler)Cemal Zehir
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİşletmelerin değişen çevresel şartlar karşısında nasıl denge kurabileceklerini ortaya koymak, işletmelerin rakiplerine karşı üstünlük kurmada kullanabilecekleri yöntemler hakkında bilgi vermektir. Çevresel durumları tanımlama, bunları sistematik hale getirme ile, rekabet açısından uygulamada karşılaşılabilecek sorunların nasıl ve hangi yöntemlerle çözülebileceğini öğretmektir. Ayrıca, uzmanlık alanındaki bilimsel literatürü takip etme ve bu literatüre katkıda bulunabilme, rekabet stratejisi, yatırım ve proje yönetimi konuları ile ilgili ileri düzeyde yönetim problemlerini formüle edip çözmek ve işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarına hakim olmak, işletme stratejik planını örgütsel düzeyde tasarlamak ve analiz etmektir. Böylece öğrencilerin stratejik yönetim sürecine başından sonuna kadar hakim olabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiStratejik Yönetimi dersi, temel olarak ders anlatma, güncel uygulamaları izleme, örnek olayları tartışma, vaka analizleri yapma ve iş hayatından konuk yöneticilerin derse katılımı şeklinde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Bu yöntemlerin uygulanabilmesi, öğretim üyesi yanında öğrencilerin de derse katkılarına bağlıdır. Ayrıca dönem içinde öğrencilere gerçek bir işletme üzerinde stratejik planlama hazırlama uygulamasının da verilmesi ve derste tartışılması hedeflenmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Erol Eren, Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikaları. Beta yay.2012.
  • Hayri Ülgen ve Kadri Mirze Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta yayınevi.
  • Mary Coulter, Strategic Management in Action, Prentice Hall, 2002.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Strateji ve Performans
  2. İş Stratejileri: Dikey Entegrasyon, Maliyet Liderliği, Ürün Farklılaştırma, Esneklik
  3. Kurumsal Stratejiler; Stratejik İş Birlikleri
  4. Uluslararası Stratejiler
  5. SWOT Analizi, Kaynak Tabanlı Yaklaşım; Gizli Anlaşmalar; Çeşitlenme, Birleşme ve Satın Alma konularını kavrayabilme kabiliyetini geliştirme.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Strateji, stratejik yönetim ve stratejik kararların tanımlanması, stratejinin neden önemli olduğu, stratejik yönetimle elde edilecek kazançlarDers kitabından ilgili bölüm
2Stratejik planlama nedir, nasıl yapılır, izlenecek süreçler nelerdir, stratejik plan nasıl uygulanır ve kontrol edilir. Planlama sürecinin özellikleri ve dikkat edilmesi gereken hususlarDers kitabından ilgili bölüm
3İşletmelerde amaçlar ve amaçlar sisteminin tanımlanması, politikalar, prosedürler, taktikler, yöntemler, bütçeler, stratejik yönetim süreci ile bu kavramların ilişkisi.Ders kitabından ilgili bölüm
4Strateji seçiminde Dışsal çevrenin analizi: genel çevre (politik, ekonomik,yasal, sosyal, ekolojik, teknolojik çevrenin incelenmesi) , yakın çevre unsurları (müşteriler, rakipler, tedarikçiler, potansiyel rakipler, ikame ürünler) incelemesi.Ders kitabından ilgili bölüm
5Strateji seçiminde işletmelerde güçlü ve zayıf yönlerin analizi: SWOT analizi nedir, işletme değerlendirirken kullanılan yöntemler: 7S analizi, Değer zinciri analizi, Fonksiyonel değerlendirme.Ders kitabından ilgili bölüm
6Stratejik alternatifler, işletme stratejileri ve strateji seçimi: Büyüme, istikrar ve küçülme stratejileri. Yatay ve dikey entegrasyon, uzmanlaşma, çeşitlendirme stratejileri ve uygulama şekilleri.Ders kitabından ilgili bölüm
7Stratejik avantaj yaklaşımı ve yatırımlarını çeşitlendirmiş işletmelerde portföy analizi teknikleri. Porter'ın düşük maliyet, farklılaştırma ve odaklanma stratejileri.Ders kitabından ilgili bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Şirket evlilikleri (Merger) ve satın alma stratejileri, müşterek yatırım ortaklıkları anlamları, ne için kullanıldıkları, başarı şartları, stratejik ittifaklar ve önemiDers kitabından ilgili bölüm
10İşletme politikalarının belirlenmesi, İşlevsel düzeyde geliştirilen stratejiler, her bir stratejinin uygulanış şekilleri ve bölümsel düzeyde yapılması gerekenler.Ders kitabından ilgili bölüm
11Strateji ve liderlik ilişkisinin açıklanması: stratejide liderliğin önemi, dönüştürücü liderlik, işlemsel liderlik, karizmatik liderlikDers kitabından ilgili bölüm
12Organizasyonel yapı ve strateji ilişkisi: yapı ve strateji uyumu, departmanlaşma ve türleri; Stratejilerin uygulanmasında kaynak dağılımının önemi, Strateji ve kaynak dağılımında kritik başarı faktörlerinin önemi, kaynak dağıtım türleriDers kitabından ilgili bölüm
13Strateji ile örgüt kültürü ilişkisinin açıklanması, savunmacı, analizci, saldırgan ve reaktif strateji tipleri ve kültür, strateji ile kültürü uyumlaştırma yolları; Ders kitabından ilgili bölüm
14Stratejilerin kontrolü ve değerlendirilmesi; srateji kontrolünde balance scorcard yöntemi, işlevsel düzeyde kontrol ve kontrol aşamaları.Ders kitabından ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok