Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Finansal MuhasebeISL530907.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin DiliNot set
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş Şekli
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSalih Durer
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMuhasebenin teorik ve uygulama yönü hakkında bilgi vererek; işletmelerde ortaya çıkan finansal işlemlerin kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgili temel muhasebe ilkelerinin tanıtılmasıdır. Böylelikle, öğrencilerin finansal tablolarda sunulan bilgileri anlamlarına ve yorumlamalarına destek verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçların yanında ders kapsamında işletme ve girişimcilikle ilgili temel terimler tanıtılarak öğrencilerin profesyonel iş hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olunması da hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiFinansal muhasebe dersi, temel olarak ders anlatma, güncel uygulamaları izleme, örnek olayları tartışma,vaka analizleri yapma ve iş hayatından konuk yöneticilerin derse katılımı şeklinde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Bu yöntemlerin uygulanabilmesi, öğretim üyesi yanında öğrencilerin de derse katkılarına bağlıdır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Basit muhasebe kayıtlarının tutulması
  2. Muhasebe raporlarının hazırlanması
  3. Sözkonusu kayıt ve raporların analizinin yapılması
  4. Sözkonusu kayıt ve raporların yorumlanabilmesi hususunda gerekli beceriyi kazanabilecektir
  5. Şirketleri sektördeki diğer firmalar ile karşılaştırılması

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İşletme Kavramı, Muhasebe KavramıDers kitabından ilgili bölüm
2Muhasebe Bilgi Sistemi, Muhasebenin Fonksiyonları, Muhasebe DallarıDers kitabından ilgili bölüm
3Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe PrensipleriDers kitabından ilgili bölüm
4Temel Muhasebe EşitliğiDers kitabından ilgili bölüm
5Uygulama ÇalışmalarıDers kitabından ilgili bölüm
6Hesap KavramıDers kitabından ilgili bölüm
7Uygulama ÇalışmalarıDers kitabından ilgili bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yevmiye Maddesi, Mizan, Yardımcı HesaplarDers kitabından ilgili bölüm
10Uygulama ÇalışmalarıDers kitabından ilgili bölüm
11Uygulama ÇalışmalarıDers kitabından ilgili bölüm
12Temel Mali Tablolar: Bilanço ve Gelir TablosuDers kitabından ilgili bölüm
13Uygulama ÇalışmalarıDers kitabından ilgili bölüm
14Muhasebe Defterleri, Belgeler, Muhasebe Fişleri, Muhasebe SüreciDers kitabından ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev52
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok