Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uluslararası PazarlamaISL540907.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İnovasyon Girişimcilik ve Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme ABD İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Kenan Aydın
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıCumhuriyetin kuruluşundan itibaren dönemler itibariyle Türkiye’nin dış ticareti ve bunu etkileyen temel dinamiklerin neler olduğunu kavramak. Uluslararası ve küresel pazarlama kavramları ve bu kavramları açıklayabilecek anahtar sözcükler yardımıyla konuyu kolayca algılayabilmek. Uluslararası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler hakkında bilgi sahibi olmak. Küresel iş çevresi ve bu çevrenin dinamiklerini anlamak. Uluslararası pazarlama üzerinde kültürel çevrenin etki ve önemini kavramak. Uluslararası pazarlama üzerinde etkili faktörlerden politik yasal çevre ve politik riskin işletme faaliyetleri üzerindeki etkilerini ve bu risklerden kaçınma yollarını anlamak. Gelişmekte olan pazarlar ve bölgesel entegrasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak. Uluslararası ve küresel pazarlar için pazarlama stratejileri geliştirmek. Uluslararası ve küresel pazarlar için ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak. Uluslar arası pazarlamada mal ve para hareketleri konusunda bilgi sahibi olmak. Uluslararası ve küresel pazarlamada örnek olaylar üzerinde tartışarak yaşanabilecek olumsuzluklardan kaçınma ve başarılı örneklerden de yararlanma yollarını öğrenmek.
Dersin İçeriğiUluslararası Pazarlama dersi, temelde sınıfta yüz yüze anlatım şeklinde olacak. Her bir ders ile ilgili olarak örnek olaylardan yararlanılacak ve bu örnek olayların analizi ile belirli bilgi ve becerilerin kazandırılması sağlanacak. Uluslararası pazarlarda mal ve para hareketleri ile ilgili uygulamalar başta olmak üzere değişik konularda uzmanlarının derse davet edilmesi ile onların deneyimlerinden yararlanılması sağlanacak. Uluslararası ya da küresel pazarlar için öğrenciler tarafından pazarlama planı hazırlanarak uygulamaya yönelik beceri kazandırılması sağlanacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Philip R. Cateora, International Marketing, Irwin McGraw-Hill USA.
  • Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Beta, 2012.
  • Kenan Aydın, Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler, Nobel Yayınevi,2005.
  • Dış Ticaret Müsteşarlığının yıllar itibariyle dış ticaret verileri
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Örnek olayların analizi ile Girişimcilik konusu ile ilgili belirli bilgi ve becerilerin kazandırılması sağlanacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
11923’ten günümüze Türkiye’nin dış ticaret verileri ve dönemler itibariyle dış ticaret üzerinde etkili olan dinamikler.Ders kitabından ilgili bölüm
2Uluslararası ve küresel pazarlama kavramları ve bu kavramları açıklamada kullanılan anahtar sözcükler.Ders kitabından ilgili bölüm
3Uluslararası pazarlama üzerinde etkili olan başlıca çevresel faktörler; Ekonomik güçler, rekabetçi güçler, teknolojinin seviyesi, dağıtım yapısı, coğrafya ve altyapı, kültürel güçler, politik ve yasal güçler. Ders kitabından ilgili bölüm
4Küresel iş çevresi ve bu çevrenin temel dinamikleri.Ders kitabından ilgili bölüm
5Uluslararası pazarlama üzerinde etkili olan çevrelerden kültürel çevre ve bu çevre ile ilgili örnek olay tartışmaları.Ders kitabından ilgili bölüm
6Dış pazarlarda faaliyet gösteren firmalar için politik yasal çevre ve politik risk. Politik riskin ölçülmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi ile politik riski en aza indirebilme yöntemleri.Ders kitabından ilgili bölüm
7Gelişmekte olan pazarlar (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye ve Eski Doğu Bloğu ülkeleri) ve Bölgesel entegrasyonlar.Ders kitabından ilgili bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Uluslararası ve küresel pazarlama için stratejiler geliştirmeDers kitabından ilgili bölüm
10Uluslararası ve küresel pazarlar için ürün (mal, hizmet, fikir, çözüm) geliştirmeDers kitabından ilgili bölüm
11Uluslararası ve küresel pazarlamada fiyatlandırma ve bazı özel (Transfer fiyatlandırma, Gray Market, Dumping vb) uygulamalar.Ders kitabından ilgili bölüm
12Uluslararası ve küresel pazarlamada dağıtım ve dağıtım kanalı seçiminde dikkat edilecek hususlar. Ders kitabından ilgili bölüm
13Uluslararası ve küresel pazarlamada tutundurma. Tutundurmanın küresel ve uluslararası pazarlama açısından avantaj ve dezavantajları. Ders kitabından ilgili bölüm
14Uluslararası ve küresel pazarlamada finansal ihtiyaçlar.Ders kitabından ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev55
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler125
Sunum / Seminer112
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok