Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Basın ve EdebiyatTDE613037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşe Melek Özyetgin
Dersi Veren(ler)Nihayet Arslan, Didem Ardali Büyükarman, Ali Yıldız, Banu Öztürk, Alparslan Oymak
Asistan(lar)ıEsengül Sağlam Can
Dersin Amacı1831 tarihli ilk Türkçe gazetenin yayımlanmasından itibaren Türk edebiyatında gazete ve dergilerin yeri ve fonksiyonu irdelenecek.
Dersin İçeriğiTanzimat sonrası Yeni Türk Edebiyatının gelişmesinde gazete ve dergilerin yeri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ali Birinci, “Trabzon’da Matbuat ve Neşriyat Hayatı (1865-1928)”, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, 1990, ss.3-15.
 • Ali Birinci, Matbuat Âleminde Birkaç Adım, İstanbul: Emek Matbaacılık, 1992.
 • Cüneyd Okay, Eski Harfli Çocuk Dergileri, İstanbul: Kitabevi Yayınevi, 1999.
 • Cüneyd Okay, Eski Harfli Mühendislik Dergileri, İstanbul: 2004.
 • Cüneyd Okay, Osmanlıca Süreli Yayınlar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Ankara: Gezgin Kitabevi, 2000.
 • Ertuğrul Aydın, “1921-1925 Yılları Arasında Çıkan Edebi Yazı ve Eserlerin Sistematik Bibliyografyası”,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü.S.B.E.,1994,205.s. (Danışmanı : Doç. Dr. Necat Birinci)
 • Hasan, DUMAN (2000), Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri Bibliyografyası ve Toplu Katalogu: 1828- 1928, I, Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı Yayınları.
 • İsmail Yücedağ, Tanzimat Sonrası Osmanlı Düşünce Yapısının Gelişimi Ve Bu Gelişmede Çevirinin Rolü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1999, VIII+300s. (Tez danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı)
 • M. Orhan Bayrak, Türkiye'de Gazeteler ve Dergiler Sözlüğü: 1831-1993, İstanbul: Küll Yayınları, 1994.
 • M. Orhan, Bayrak (1994), Türkiye’de Gazeteler ve Dergiler Sözlüğü (1831- 1993), İstanbul: Kül Yayınları.
 • Mustafa Can, “Tanzimat Dönemi Süreli Yayınlarından Edebi Dergilerle Gazetelerdeki Yazıların Toplu Bibliyografyası”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, SEL.Ü.S.B.E., 1992, 350s., (Danışmanı: Prof. Dr. Önder Göçgün)
 • Türker Acaroğlu, Bulgaristan’da Türk Gazeteciliği (1865-1985), İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1990.
 • Diğer Kaynaklar:
 • Ahmet Cüneyt ISSI, (2004), “Yenileşme Dönemi Gazeteleri, Edebiyatının Yenileşme Döneminde Gazeteyle İlişkisi, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Dağınık Birkaç Dikkat, Hece, 94: 40- 43.
 • AHMET RASİM, (1927), İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi, İstanbul: Yeni Matbaa.
 • Ali İhsan KOLCU, Ondokuzuncu Yüzyılda Batı Edebiyatından Tercüme Edilen Şiirler Antolojisi: 1859-1901, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1999 Francis, AMBRIERE, (1950), “Gazetecilik ve Edebiyat”, Yeditepe, 7: 1.
 • Hamza ÇAKIR, (1998), “Türkiye’de Serbest Gazeteciliğe Adım: Yarı Özel Gazete Ceride-i Havadis”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7: 15- 37.
 • Necdet HAYTA, (2002), Tarih Arastırmalarında Kaynak Olarak Tasvir-i Efkar Gazetesi (1278-1862/ 1286- 1869), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Nejdet BİLGİ, (1995), “Millî Mücadele’nin Baslarında İstanbul’da Yayınlanan Türk Dünyası Gazetesi”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 10: 263- 288.
 • Nermin ABADAN, (1961), “Gazeteciliğin Gelişim Safhaları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XVI, 1: 118- 140. Nüzhet, ERMAN, (1948), “Gazete ve Politika Edebiyatı”, Ülkü, II, 15: 28- 29.
 • Olga BOROVAYA, (2008), “Yeniden Yazım Olarak Tefrika Roman: Ladino Edebiyatı Örneği”, çev. Feride Evren Sezer, Kritik, 2: 146- 183.
 • Ramazan GÜLENDAM, (2004), “Demokrat Parti İktidarında Edebiyat-Politika/Siyaset ilişkisi ve Edebiyatçılarımızın Bu Süreçteki Yeri”, Hece (Hayat-Edebiyat-Siyaset Özel Sayısı), 90-91- 92: 278-310.
 • Semih GÜNGÖR, (1994), “Tarık Buğra: Usta Romancı, Zoraki Gazeteci”, Türk Edebiyatı, 243: 40.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Tanzimat’tan Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar geçen sürede yayımlanmış gazete ve dergilerdeki; edebî faaliyetler hakkında bilgi sahibi olacaktır.
 2. Tanzimat’tan Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar geçen sürede yayımlanmış gazete ve dergilerdeki gazete ve dergilerde oluşan edebiyat toplulukları, edebî modalar hakkında bilgi sahibi olacaktır.
 3. Tanzimat’tan Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar geçen sürede yayımlanmış gazete ve dergilerdeki fikir ve edebiyat kavgaları konularında fikir sahibi olacakttır.
 4. Gazetelerin edebiyat sütunları ve bu sütunlardaki kutuplaşmalar hakkında bilgi sahibi olacaktır.
 5. Gazetelerdeki edebî eser tefrikaları, politika-edebiyat-basın ilişkisi konularında bilgilendirileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Osmanlı’ya matbaanın gelişi ve gayr-i Müslimlerin basın hayatı.Verilen makale ve kitapların okunması
2Takvim-i Vekayi ve etkisiVerilen makale ve kitapların okunması
3İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval ve ŞinasiVerilen makale ve kitapların okunması
4Gazete-edebiyat-politika ilişkisi ve edebiyatçılarımızVerilen makale ve kitapların okunması
5Tefrikalar-çeviriler ve Yeni Türk edebiyatıVerilen makale ve kitapların okunması
6Gazeteler arası edebiyat tartışmalarıVerilen makale ve kitapların okunması
7İlk dergiler ve özellikleriVerilen makale ve kitapların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9II. Meşrutiyet sonrası basınVerilen makale ve kitapların okunması
10II. Meşrutiyet sonrası basınVerilen makale ve kitapların okunması
11II. Meşrutiyet sonrası basın konusuna devamVerilen makale ve kitapların okunması
12Milli Mücadele dönemi basın ve edebiyatVerilen makale ve kitapların okunması
13Cumhuriyet dönemi basın ve edebiyatVerilen makale ve kitapların okunması
14Cumhuriyet dönemi basın ve edebiyat konusuna devamVerilen makale ve kitapların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok