Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Edebiyat Bilimi ITDE613837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüYakup Çelik
Dersi Veren(ler)Nihayet Arslan, Ali Yıldız, Didem Ardali Büyükarman, Alparslan Oymak, Banu Öztürk
Asistan(lar)ıEsengül Sağlam Can
Dersin AmacıEdebî metinleri genel edebiyat tarihinin verileri doğrultusunda ele alarak edebiyat olgusunu ve edebîlik kavramını mantıksal açıdan açıklamaya çalışan ve temel kuramsal yaklaşımlar üreten edebiyat bilimini tanımak.
Dersin İçeriğiEdebiyat nedir? Edebîlik kavramı ve ölçütleri, edebiyatın işlevi, edebiyat estetiği, retorik, edebi türler ve tarihsel gelişimler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aristoteles, Poetika, Çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1983.
 • Aristoteles, Retorik, Çev. Mehmet H. Doğan, YKY, 1995.
 • Aksoy, Nazan- Aksoy, Bülent. (1987) “Rus Biçimciliği Üstüne Bir Ön Çalışmanın Notları”, Toplum ve Bilim 31/39 Güz 1985-Güz 1987.
 • Aktulum, Kubilay Kopuk Yazı Kopuk Yapıt, Öteki Yay.2002.
 • Aktulum, Kubilay, Parçalılık Metinlerarasılık, Öteki Yay.2004.
 • Aytaç, Gürsel, Genel Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, İstanbul 2009.
 • Becker, Jurek Dikkat Yazar Var. Çev. Ahmet Sarı, Babil,2000.
 • Bloom, Harold Batı Kanonu, Çev. Çiğdem Pala Mull, İthaki Yay. 2014.
 • Bloom, Harold Etkilenme Endişesi. Bir şiir Teorisi. Çev. F. B. Ayder, Metis 2008.
 • Çetişli, İsmail. (2011). Edebiyat Sanatı ve Bilimi: Akçağ Yayınları.Ankara
 • Dupont, Florence Edebiyatın Yaratılışı, Çev. N. Sevil, Ayrıntı Yay. 2001.
 • Eagleton, Terry, Edebiyat Kuramı, Çeviren: Esen Tarım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1990.
 • Eagleton, Terry, Eleştiri ve İdeoloji, Çeviren: E.Tarım-S. Öztopbaş, İletişim Yayınları, İstanbul 1985.
 • Eagleton, Terry.(2011). Edebiyat Kuramı-Giriş, 3.b. Çev.Tuncay Birkan, Ayrıntı Yayıncılık. İstanbul (Jale Parla, “Sunuş: Yirminci Yüzyılda Edebiyat Eleştirisi ve Terry Eagleton”)
 • Eagleton, Terry.(2012). Edebiyat Olayı, Çev.Başak Yüce: Sel Yayıncılık. İstanbul
 • Jusdanis, Gregory Kurgu Hedef Tahtasında. Edebiyatın Savunusu. Çev. Ç. Öztek, Koç Üniv. Yay. 2012.
 • Lenoir, Beatrice Sanat Yapıtı, Çev. Aykut Derman, YKY, 2002.
 • Livingston, Ray Geleneksel Edebiyat Teorisi, Çev. Necat Özdemiroğlu, İnsan Yay. 1998.
 • Lukacs, Georg, Estetik I-II-III, Çeviren: Ahmet Cemal, Payel Yayınları, İstanbul 1985.
 • Meyer, Michel Retorik, Çev. İsmail Yerguz, Dost Yay. 2009.
 • Moran, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 8.baskı, Cem Yayınları, İstanbul 1991.
 • Pospelov, G. N., Edebiyat Bilimi, Çeviren: Yılmaz Onay, Evrensel Basım Yayım, İstanbul 2005
 • Rifat, Mehmet.(1998) XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları I. YKY: İstanbul.
 • Saussure, Ferdinand de. (2001). Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, Multilingual Yayınları: İstanbul, s.46
 • Schiner, Larry, Sanatın İcadı, Çev. İ. Türkmen, Ayrıntı 2001.
 • Tepebaşılı, Fatih Metafor Yazıları, Çizgi Yay.Konya 2013.
 • Todorov, Tvetzan. (2008). Poetikaya Giriş, Çev. Kaya Şahin: Metis Yayıncılık. İstanbul.
 • Ünal, Hayriye (2010)“Yeni Eleştiri”, Hece Eleştiri Özel Sayısı, S. 77-78-79, s. 283-293.
 • Vardar, Berke.(1988). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü: ABC. İstanbul.
 • Watt, Ian, Modern Bireyciğin Mitleri, Çev. Mehmet Doğan,Boğaziçi Yay. 2014.
 • Wellek, R.- Warren, A., Edebiyat Teorisi, Çeviren: Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel, Dergâh Yayınları, İstanbul 2012.
 • Yazın Kuramı, Derleyen: T. Todorov, Mehmet Rifat-Sema Rifat, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995.
 • Yıldırım, Munise Yazınsal Türler, Çizgi Yay. 2009
 • Yücel, Tahsin. (1999)Yapısalcılık:YKY. İstanbul.
 • Yüksel, Ayşegül. (1995)Yapısalcılık ve Bir Uygulama-Melih Cevdet Anday Tiyatrosu: Gündoğan Yayınları. Ankara.
 • Zimmerman, H. D., Yazınsal İletişim, Çev. F. Tepebaşılı, Çizgi Yay. 1999.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Bir sanat olan edebiyatı kavramsal düzeyde ele alma becerisi edinir.
 2. Edebiyatı bilgi ve kuram düzleminde tartışmayı öğrenir.
 3. Edebîlik ölçütlerini, dil-edebiyat ilişkisini sorgulamayı öğrenir.
 4. Edebiyatın tarih, eleştiri, estetik disiplinleriyle bağlantısını öğrenir.
 5. Edebiyatı klasik ve modern kuramsal/bilimsel yaklaşımlara dayanarak ele almayı öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Edebiyat bilimine giriş/Bilim ve edebiyatVerilen makale ve kitapların okunması
2Edebiyat olgusu. Edebiyat nedir? Edebiyat kavramı. Edebiyat olan ve olmayan: Edebîlik ölçütü (littérarité)Verilen makale ve kitapların okunması
3Dil-edebiyat ilişkisi (Gündelik dil, bilimsel dil, edebî dil)/Rus Biçimciliği ve yazınsallık)Verilen makale ve kitapların okunması
4Retorik Verilen makale ve kitapların okunması
5Edebiyat tarihiVerilen makale ve kitapların okunması
6Edebiyat kuramı ve eleştirisiVerilen makale ve kitapların okunması
7Edebiyat ve estetikVerilen makale ve kitapların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Edebiyat ve sosyolojiVerilen makale ve kitapların okunması
10Edebiyat ve sosyolojiVerilen makale ve kitapların okunması
11Edebiyat ve yapısalcılıkVerilen makale ve kitapların okunması
12Edebiyat ve göstergebilimVerilen makale ve kitapların okunması
13Karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarıVerilen makale ve kitapların okunması
14Kültür çalışmaları ve edebiyatVerilen makale ve kitapların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok