Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Psikolojik Danışma İlke ve TeknikleriPDR510337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüFulya YÜKSEL ŞAHİN
Dersi Veren(ler)Fulya YÜKSEL ŞAHİN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders ile öğrencilerin psikolojik danışma becerilerini kazanmaları ve psikolojik danışma becerilerinin psikolojik danışma sürecindeki rol ve işlevlerini kavramaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiYardım Beceri Modelleri, Psikolojik Danışma Süreci ve Temel Beceriler, İleri Düzey Beceriler, Kavramlaştırma Modelleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • 1) Yüksel-Şahin, F. (2022). Psikolojik Danışman Adayları İçin El Kitabı (Genişletilmiş 5. Baskı) . Ankara: Nobel
 • 2) Sharf, R.S. (2015). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları (Çev. Ed: Nilüfer Voltan-Acar).Ankara: Nobel.
 • 3)Karataş, Z. ve Yavuzer, Y. (2018). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Ankara: Pegem. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları.pdf (tuba.gov.tr) adresinden indirebilirsiniz.
 • 4)Murdock, N. L. (2012). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları (Çeviri Ed. Füsun Akkoyun). Ankara: Nobel.
 • 5) Corey,G.( 2008). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. (Çev: Tuncay Ergene). Ankara: Mentis Yayıncılık
 • . 6)Seligman, L ve Reichenberg, L. (2019). Psikolojik Danışma Ve Psikoterapi Kuramları . (Çev. Ed: N. Ercüment Yerlikaya).Ankara: Pegem.
 • 7)Çolak, T.S. ve Koç.M. (2020). Psikolojik Danışmada Kuramsal Anlayış. Ankara: Pegem.
 • 8)Nelson-Jones, R. (1982). Danışma Psikolojisi Kuramları (Çeviri Ed:Füsun Akkoyun). Ankara: TDFO Ltd.Şti.
 • 9)Freud, S.(2000). Ruh Çözümlemesinin Tarihi.İstanbul: Payel Yayınevi.
 • 10)Rogers,C. (2011).Insan Olmaya Dair.İstanbul: Us Yayınları.
 • 11)Yalom, I. (1999). Varoluşcu Terapi.(Çev: Zeliha İyidoğan Babayiğit). İstanbul:Kabalcı.
 • 12)Voltan-Acar,N.(2004). Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi. Ankara: Erabil Yayıncılık
 • 13)Akkoyun,F.(2001). Gestalt Terapi.Ankara: Nobel.
 • 14) Leahy, R.L. (2010). Bilişsel Terapi Yöntemleri. (Çev: M. Hakan Türkçapar ve Ertuğrul Köroğlu ). Ankara: HYB Yayınları
 • 15)Türkçapar, H. (2021). Bilişsel Davranışçı Terapi. Ankara:Epsilon.
 • 16)Akkoyun, F. (2012). Transaksiyonel Analiz. Ankara: Nobel.
 • 17)Berne, E. (2001). Hayat Denen Oyun (Çev: S.Sargut). İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • 18)Güçray, S. (2009). Feminist terapi ve psikolojik danışma: kültürel dönüşüm ve köklü toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak gelişimsel bir perspektif (s.99-139). Gelişen Psikolojik Danışma Ve Rehberlik (Ed:F. Korkut-Owen, R. Özyürek ve D. W. Owen). Ankara: Nobel Yayın.
 • 19)Doğan, S. (1999). Çözüm odaklı kısa süreli terapi: kuramsal bir inceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (12), 23-38.
 • 20)Ivey, A. E., Ivey, M. B., Myers, J. E. ve Sweeney, T. J. (2013). Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi (Çev Ed: Fidan Korkut-Owen). Ankara: Türk PDR Derneği.
 • 21)Ak, M., Kırkpınar, İ., Atmaca, M. Erkan-Yüce, A., Güler, Ö., Kesici, Ş. ve Akkişi-Kumsar, N. (2020). Klinik Uygulamada Bilişsel Davranışçı Terapi. Ankara: Nobel.
 • 22)Hackney, H.,Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (Çev: T.Ergene, S. Aydemir Sevim ). Ankara: Mentis Yayıcılık
 • 23)Cormier,S. ve Hackney,H.(2009). Psikolojik Danışma Stratejiler ve Müdahaleler. (Çevr. Ed: Süleyman Doğan ve Barış Yaka). Ankara: Pegem.
 • 24)Meier. S.T. ve Davis, S.R. (2006). Psikolojik Danışma Temel Öğeler (Çev Ed: Süleyman Doğan) Ankara. Pegem.
 • 25) Carkhuff, R. (2011). Yardım Etme Sanatı (Çev: Rengin Karaca, F. Ebru İkiz).Ankara: Nobel.
 • 26)Shapiro, F. (2016). EMDR., Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırmave Yeniden İşleme. İstanbul: Okyanus.
 • 27)Young, M. E. (2019). Yardım Sanatını Öğrenme (Çev. Ed: Feride Bacanlı ve Galip Yüksel). Ankara: Pegem.
 • 28)Nelson-Jones, R. (2014). Uygulamalı Danışmanlık ve Yardım Becerileri (Çev: G. Sart). Ankara: Nobel.
 • 29)Nelson-Jones, R. (2013). Temel Psikolojik Danışma Becerileri (Çev: G. Sart). Ankara: Nobel.
 • 30)Hackney, H.,Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (Çev: T.Ergene, S. Aydemir Sevim ). Ankara: MentisYayıcılık.
 • 31)Cormier, S. ve Hackney, H. (2014). Psikolojik Danışma:Stratejiler ve Müdahaleler (Çev Ed: S. Doğan ve B. Yaka). Ankara: Pegem.
 • 32)McLeod, J. ve McLeod, J. (2015). Danışmanlık Becerileri (M. Şahin ve N. Sağlam, Çev Ed.). Ankara: Nobel.
 • 33)Erford, B. (2019). Psikolojik Danışmanların Bilmesi Gereken 40 Teknik. Ankara: Pegem.
 • 34)Eryılmaz, A (2018). Psikolojik Sorunlara Müdahale ve Kendi Kendine Yardım Kitabı. Ankara: Pegem.
 • 35)Sarı, E. (2017). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi. Ankara: Vize Yayınları.
 • 36)Zeren, Ş. G. (2020). Psikolojik Danışmada Yeni Açılımlar ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma. Ankara: Pegem.
 • 37)Eryılmaz, A. ve Mutlu-Süral, T. (2014). Kuramdan Uygulamaya Bireyle Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • 38) Türkmen, M. (2013). Bireyle Psikolojik Danışma Alıştırmaları. Ankara: Pegem.
 • 39)Meier. S.T. ve Davis, S.R. (2006). Psikolojik Danışma Temel Öğeler (ÇevEd: Süleyman Doğan) Ankara. Pegem.
 • 40) Egan, G. (1975). Yardım Becerileri Alıştırmaları / Psikolojik Danışmaya Giriş Kitabına Eşlik Eden Eğitim El Kitabı. (Çev: F. Akkoyun). Ankara: Nobel.
 • 41) Danish, S..,Augelli, A. R.D. ve Hauer, A. (1994). Yardım Becerileri. (Çeviri Ed:F. Akkoyun). Ankara.
 • 42) Chen,M. W ve Giblin, N. J. (2021). Bireyle Psikolojik Danışma ve Terapi (Çev: Evrim Çetinkaya Yıldız ve Gülgem Çakır Çelebi). Ankara: Nobel PSİKOLOJİK DANIŞMADA GÜNCEL KURAMLAR KAYNAK KİTAPLARI
 • 43)Işık Terzi, Ş. ve Ergüner Tekinalp, B. (2013). Psikolojik Danışmada Güncel Kuramlar. Ankara: Pegem.
 • 44)Çolak, T. S. ve Koç, M. (2020). Psikolojik Danışmada Kuramsal Bir Anlayış. Ankara: Pegem
 • 45)Canel, A.N. (2014). Terapide Yeni Ufuklar 1 ve 2. İstanbul: Pinhan.
 • 46)Çeşitli makaleler ve yüksek lisans/doktora tezleri 47)BİLİMSEL ARAŞTIRMADA ETİK VE SORUNLAR (2022). Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. TÜBA
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Yardım beceri modelleri bilgisi
 2. Temel psikolojik danışma becerilerini kullanabilme
 3. İleri düzey psikolojik danışma becerilerini kullanabilme
 4. Psikolojik danışma sürecinde becerilerin rol ve işlevlerini kavrayabilme
 5. Kavramlaştırma modelleri bilgisi
 6. Danışan problemlerini belirleyebilme
 7. Danışan problemine uygun amaç belirleyebilme
 8. Yardım stratejileri bilgisi

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Psikolojik Danışmada Temel Konular:  Psikolojik Danışma Mesleği  Tanımlar:Psikolojik Danışman, Danışan, Psikolojik Danışma, Psikoterapi  Psikolojik Danışma ile Psikoterapinin Farklılıkları  Psikolojik Danışmanın Kişisel ve Mesleki YönleriOkuma, Tartışma ve Sunum
2 Psikolojik Danışma Sürecinin Özellikleri  Psikolojik Danışmada EtikOkuma, Tartışma ve Sunum
3 Psikolojik Danışma Becerileri  Danışmanın Bilişsel Becerileri  Terapötik Koşullar  Terapötik Teknikler  Danışanda Ruhsal Bozukluk Olabileceğini Düşündürecek İpuçlarıOkuma, Tartışma ve Sunum
4 Psikolojik Danışma Sürecinin BasamaklarıOkuma, Tartışma, Uygulama ve Sunum
57. Kuramlara /Terapilere Ait Teknikler 7.1. Psikodinamik Terapinin Teknikleri 7.2. Adleryen Terapinin TeknikleriOkuma, Tartışma, Uygulama ve Sunum
67.3. Danışandan Hız Alan/Birey Merkezli Terapinin Teknikleri 7.4. Varoluşcu Terapinin TeknikleriOkuma, Tartışma, Uygulama ve Sunum
77.6. Davranışcı Terapinin TeknikleriOkuma, Tartışma, Uygulama ve Sunum
8Ara Sınav 1
97.7. Akılcı-Duygusal-Davranışsal Terapinin Teknikleri 7.8. Bilişsel Terapinin TeknikleriOkuma, Tartışma, Uygulama ve Sunum
107.9.Gerçeklik Terapisinin Teknikleri 7.10. Transaksiyonel Analiz Terapinin Teknikleri 7.11. Feminist Terapinin TeknikleriOkuma, Tartışma, Uygulama ve Sunum
117.12. Çözüm Odaklı-Kısa Süreli Terapinin Teknikleri 7.13.Öyküsel Terapinin TeknikleriOkuma, Tartışma, Uygulama ve Sunum
127.14. EMDR Terapisinin Teknikleri (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi), 7.15. Güncel TerapilerOkuma, Tartışma, Uygulama ve Sunum
137.15. Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin Teknikleri 7.16. Kabul ve Kararlılık Terapisinin TeknikleriOkuma, Tartışma, Uygulama ve Sunum
147.17. Duygu Odaklı Terapinin Teknikleri Okuma, Tartışma, Uygulama ve Sunum
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok