Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Grupla Psikolojik Danışma PDR510437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüFulya YÜKSEL ŞAHİN
Dersi Veren(ler)Begüm Satıcı
Asistan(lar)ıYağmur Kaya
Dersin AmacıBu ders, öğrencilere grupla psikolojik danışma alanında uygulamaya dönük temel bilgilerin sağlanmasının yanında; öğrencilerin grupla psikolojik danışma sürecini ve grupla psikolojik danışmaya ilişkin konuları kavramalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiGrupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Genel bir bakış I (Grupla psikolojik danışmaya giriş/grup lideri). Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Genel bir bakış II (Grup sürecinin ilk aşamaları). Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Genel bir bakış III Grup sürecinin ileri aşamaları. Grupla psikolojik danışmada tekniklerin kullanımı/grup tekniklerini kullanma sürecinde etik ilkeler. Grubun kurulma aşamasındaki teknikler. Grubun başlangıç aşamasındaki teknikler. Grubun geçiş aşamasındaki teknikler (Geçiş Aşamasının Özellikleri, Savunmacı Davranışlarla ve Güç Danışanlarla Baş Etme). Grubun geçiş aşamasındaki teknikler (Çatışmalarla Baş Etme, Ortak Korku ve Direnci Keşfetme, Lidere Meydan Okumalarla Çalışma). Grubun eylem aşamasındaki teknikler (Eylem Aşamasının Özellikleri, Ortaya Çıkan Temalarla ve Yoğun Duygularla Çalışma). Grubun eylem aşamasındaki teknikler (Rüyalarla, Yansıtmalarla ve Farkındalıkla İlgili Diğer Problemlerle Çalışma). Grubun sonlandırma aşamasındaki teknikler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Corey, G., Corey, M. S., Callanan, P., & Russell, J. M. (2004). Group techniques. (3rd Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. (Textbook) Corey, G. (2008). Theory and practice of group counseling. (7th Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. (Textbook) Berg, Robert. C., Landreth, G. L., & Fall, K. A. (2006). Group counseling: concepts and procedures. Philadelphia, PA : Accelerated Development. Capuzzi, D., Gross, D. R., & Stauffer, M. D. (2006). Introduction to group work. (4th. Ed.). Love Publishing Company: Denver, Colorado. Carroll, M. R. (2008). Grupla psikolojik danışmanın öğeleri. Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar. Çev. Süleyman Doğan, Ilgın Başaran, Mine Aladağ, Barış Yaka. Ankara: Pegem A Akademi. Carroll, M. R., Bates, M., Johnson, C. (2004). Group leadership. Strategies for group counseling leaders. (4th Ed.). Love Publishing Company: Denver, Colorado. Corey, M. S. & Corey, G. (2006). Groups: process and practice. (7th Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. Jacobs, E. E., Masson, R. L., & Harvill, R. L. (2006). Group counseling: strategies and skills. Pacific Grove: Brooks/Cole-Thomson Learning. http://www.asgw.org/index.asp http://www.asgw.org/PDF/training_standards.pdf http://www.asgw.org/PDF/Principles_for_Diversity.pdf
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Grup liderinin yeterlilikleri, kişisel nitelikleri ve rolünü kavrayabilme.
 2. Grupla psikolojik danışma için etik ilkeleri kavrayabilme.
 3. Grupla psikolojik danışmada terapötik koşulları sağlayabilme.
 4. Grupla psikolojik danışmada terapötik becerileri kullanabilme.
 5. Grupla psikolojik danışma sürecini başlatma, sürdürme ve sonlandırma kurallarını uygulayabilme.
 6. Grupla psikolojik danışmada güçlüğü olan üyeleri ve özelliklerini tanıyabilme.
 7. Grup evrelerinin bilgisi.
 8. Grupla psikolojik danışma ve bireyle psikolojik danışma becerilerinin benzerlik ve farklılıklarını ayırt edebilme.
 9. Grupla psikolojik danışma ve bireyle psikolojik danışma sürecinin benzerlik ve farklılıklarını ayırt edebilme.
 10. Grubun içinde bulunduğu evreye göre uygun terapötik becerileri sergileyebilme.
 11. Grupla psikolojik danışma yapmaya isteklilik.
 12. Grupla psikolojik danışma sürecinin önemini takdir ediş.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10DÖÇ-11DÖÇ-12

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Yapılandırılması.Tanışma, dönem ödevlerinin seçimi ve grup yaşantısı.
2Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Genel bir bakış I Grupla psikolojik danışmaya giriş/grup lideri.Hazırlık sorularının tartışılması, sunum ve grup yaşantısı.
3Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Genel bir bakış II Grup sürecinin ilk aşamaları.Hazırlık sorularının tartışılması, sunum ve grup yaşantısı.
4Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Genel bir bakış III Grup sürecinin ileri aşamaları.Hazırlık sorularının tartışılması, sunum ve grup yaşantısı.
5Grupla psikolojik danışmada tekniklerin kullanımı/grup tekniklerini kullanma sürecinde etik ilkeler.Hazırlık sorularının tartışılması, sunum ve grup yaşantısı.
6Grubun kurulma aşamasındaki teknikler.Hazırlık sorularının tartışılması, sunum ve grup yaşantısı.
7Grubun başlangıç aşamasındaki teknikler.Hazırlık sorularının tartışılması, sunum ve grup yaşantısı.
8Ara Sınav 1
9Grubun geçiş aşamasındaki teknikler (Geçiş aşamasının özellikleri, savunmacı davranışlarla ve güç danışanlarla baş etme).Hazırlık sorularının tartışılması, sunum ve grup yaşantısı.
10Grubun eylem aşamasındaki teknikler (Eylem aşamasının özellikleri, ortaya çıkan temalarla ve yoğun duygularla çalışma).Hazırlık sorularının tartışılması, sunum ve grup yaşantısı.
11Grubun eylem aşamasındaki teknikler (Rüyalarla, yansıtmalarla ve farkındalıkla ilgili diğer problemlerle çalışma).Hazırlık sorularının tartışılması, sunum ve grup yaşantısı.
12Grubun sonlandırma aşamasındaki teknikler.Hazırlık sorularının tartışılması, sunum ve grup yaşantısı.
13Yarıyıl ödevlerinin sunulması.Sunum.
14Yarıyıl ödevlerinin sunulması.Sunum
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok