Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilimlerde İstatistikPDR510537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüM. Engin Deniz
Dersi Veren(ler)Seydi Ahmet Satıcı
Asistan(lar)ıGaye Bırni
Dersin AmacıDersin sonunda öğrenciler, bilimsel bir araştırma için toplanan verileri bilgisayarda işleyebilecek, doğru analiz tekniğine karar vererek, analiz edebilecek ve sonuçlarını yorumlayabileceklerdir.
Dersin İçeriğiİstatistiğin yaşam ve bilimde yeri ve önemi, istatistiğin temel kavramları veri ve veri türleri, bilimsel araştırmalarda istatistiğin önemi, veri toplama ve analiz etme, yaygın kullanılan istatistik paket programları ve temel komutları, spss veri giriş sayfasının tanınması ve temel işlemlerin yapılması, betimsel istatistikler ve anlam çıkartıcı istatistiklerin uygulanması, yorumlanması ve raporlaştırılması, korelasyonel analizlerin yapılması yorumlanması ve sonuçlarının yorumlanması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Akhun, İ. (1988). Temel istatistiksel kavramlar H.Ü. Basılmış Ders Notları (3. Baskı). Ankara.. Blalock, M., H. (1972). Social statistics (2nd Ed). New York: McGraw-Hill Book Co. Baykul, Y. (1999). İstatistik metodlar ve uygulamalar (3.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veriri analizi el kitabı, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: PegemA yayıncılık. Grimm, L., G. (1993). Statistical application for the behavioral sciences. New York: John Wiley and Sons Inc. Mann, P., S. (1992). Introductory statistics. New York: John Wiley and Sons Inc. Pallat, J. (2001). SPSS Survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (Version 10). Buckingham: Open University Pres. Raynald Levesque and SPSS Inc.(2007). Programming and Data Management for SPSS® Statistics 17.0 A Guide for SPSS Statistics and SAS® Users. Chicago: SPSS Inc. Smith, G., M. (1962). A simplified guide to statistics for psychologhy and education. New York: Holt, Rinehart and Education Inc. Vadum, C., A. ve Rankin, O., N. (1998). Psychological research. New York: McGraw-Hill Book Co.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. 1. İstatistiğin yaşam, bilimde ve eğitim araştırmalarındaki önemini kavrama
  2. 2 Yaygın kullanılan istatistik paket programları ve temel komutlarını bilme
  3. 3 Verileri bilgisayara işleyebilme.
  4. 4 . Betimsel istatistikler ve anlam çıkartıcı istatistiklerin amaç ve özelliklerini kavrayabilme
  5. 5 Parametrik ve nonparametrik testlerin hangi durumda kullanılacağına karar verebilme
  6. 6 Bilgisayarda betimsel istatistik analizleri yaparak yorumlayabilme
  7. 7 Parametrik testleri uygulayarak sonuçlarının tablolaştırılıp yorumlayabilmek.
  8. 8 Nonparametrik testleri uygulayarak sonuçlarının tablolaştırılıp yorumlayabilmek.
  9. 9 Korelasyon ve regresyon (basit doğrusal ve çoklu) analizlerinin yapılarak sonuçlarının yorumlayabilme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9
PÇ-1---------
PÇ-2---------
PÇ-3---------
PÇ-4---------
PÇ-5---------
PÇ-6---------
PÇ-7---------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. istatistiğe genel bir bakış.İlgili kaynakların okunması.
2İstatistiğin yaşamımızda ve bilimsel çalışmalardaki önemi ve uygulama örneklerinin incelenmesi.İlgili kaynakların okunması.
3Temel Kavramlar: İstatistik, parametre, evren, örneklem, veri toplama araçları, ölçek ve türleri, veri ve türleri, değişken ve türleri.İlgili kaynakların okunması.
4Yaygın olarak kullanılan istatistik programları (SPSS, Statistica, minitab, SAS) programlarının genel olarak tanıtılması.İlgili kaynakların okunması.
5SPSS veri giriş sayfasının tanıtılması, temel komutların gösterilmesi ve örnek veriler üzerinde uygulamalar yapılması.İlgili kaynakların okunması.
6SPSS’de verilerin kodlanması, etiketlenmesi ve girişinin yapılmasıİlgili kaynakların okunması.
7Betimsel istatistiklerin (Ortalama, medyan, mod, frekans, yüzde) SPSS ile analizlerinin yapılarak sonuçların tablolaştırılması ve yorumlanması.İlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Betimsel istatistiklerin (Ortalama, medyan, mod, frekans, yüzde) SPSS ile analizlerinin yapılarak sonuçların tablolaştırılması ve yorumlanması.İlgili kaynakların okunması.
10Parametrik istatistikler: İki ortalama arasındaki farklılıkların test edilmesi (ilişkili örneklemler için t testi)İlgili kaynakların okunması.
11Parametrik istatistikler: İki ortalama arasındaki farklılıkların test edilmesi (ilişkisiz örneklemler için t testleri)İlgili kaynakların okunması.
12Parametrik istatistikler: İkiden çok ortalama arasındaki farklılıkların test edilmesi (Tek yönü ANOVA)İlgili kaynakların okunması.
13Parametrik istatistikler: İkiden çok ortalama arasındaki farklılıkların test edilmesi (Çift yönlü ve faktöriyel ANOVA desenleri)İlgili kaynakların okunması.
14Nonparametrik testler: Ki-kareİlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok