Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okul Psikolojik Danışmanlığında Güncel KonularPDR610637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüM. Engin Deniz
Dersi Veren(ler)M.Engin Deniz
Asistan(lar)ıYağmur Kaya
Dersin AmacıBu dersin amacı okullarda önleyici rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarını yürütmek için gerekli olan kavram, ilke, teknik ve becerileri kazandırmaktır
Dersin İçeriğiOkul psikolojik danışmanlığıyla ilgili genel tanımlar, Meslek seçiminin önemi, okul psikolojik danışmanlığının tarihsel gelişimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Schmidt, J. J. (2017). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Çev. Ed: Süleyman Doğan). Ankara: Nobel
 • Gibson, R. L. ve Mitchell, M. H. (2016). Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Çev. Ed: Süleyman Doğan). Ankara: Nobel.
 • Gladding, T. G. (2013). Psikolojik Danışma. Kapsamlı Bir Meslek (Çev Ed: Nilüfer Voltan-Acar). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Özyürek, R. (2012). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları. (El Kitabı). Ankara: Pegem.
 • Korkut-Owen, F., Owen, D. ve Karaırmak,Ö. (2013). Okul Psikolojik Danışmaları Için El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Geroski, A. ve Kraus K. L. (2012). Okullarda Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Çev Ed: Kurtman Ersanlı). Ankara: Mentis..
 • Işık, Ş. (2020). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Pegem.
 • Halmatov, S. ve Gülbahçe, A. (2020). Türkiye’de Gelişim Süreci Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Gelişim Süreci. Ankara: Pegem.
 • Korkut-Owen, F., Özyürek, R. ve Owen, D. (2009). Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler (Cilt 1, 2,3). Ankara: Pegem.
 • Karataş, Z. ve Tagay, Ö. (2018). Okul Psikolojik Danışmanı El Kitabı Sorunlar Çözümler. Ankara: Vizetek Yayincilik.
 • Savi-Çakar (Ed).(2018). Önleyici Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları. Ankara: Pegem.
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar için Etik Kurallar Kitapçığı. Türk PDR Derneği. http://pdr.org.tr/userfiles/file/etik.pdf adresinden ulaşılabilir.
 • Knapp, S.J. ve Vandecreek, L.D. (2010). Psikologlar İçin Pratik Etik. Ankara: Mentis
 • Erkan, S. ve Kaya, A. (2000) Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları (Cilt: 1, Cilt 2, Cilt 3, Cilt 4). Ankara: Pegem
 • Niles, S.G. ve Harris- Bowlsbey, J. (2013). 21. Yüzyılda Kariyer Gelişimi Müdahaleleri. (Çev. Ed: F. Korkut Owen). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sharf, R. S. (2017). Kariyer Gelişim Kuramlarının Kariyer Danışmasına Uygulanması (Ed: F. Bacanlı. ve K. Öztemel). Ankara: Pegem.
 • Korkut-Owen, F. (2015). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Pegem.
 • Özyürek, R. (2013). Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Kuramları Çocuk ve Ergenler İçin Kariyer Rehberliği Uygulamaları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kuzgun,Y. ve Bacanlı,F. (2005). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi. (Ed:Y. Kuzgun ve F. Bacanlı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kuzgun, Y. (2003). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kuzgun, Y. (2003). Meslek Danışmanlığı: Kuramlar, Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yeşilyaprak, B. (2001). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın.
 • Can, G. (Editör). (2004) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Akboy, R. ve İkiz, E. (2007). Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış. Ankara: Nobel Yayın.
 • Ültanır, E. (2018). Çocuklarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara:Nobel.
 • Nemiroff, M. A. ve Annunziata, J. (2018). Çocuklar İçin Oyun Terapisi İlk Kitabı. Ankara: Nobel
 • Jongsma, A. E., Kolski, T.D. ve Myer, R.A. (2016). Kriz Danışması (Çev: Z.D. Yöndem). Ankara: Nobel.
 • Erdur-Baker, Ö. ve Doğan, T. (2016). Kriz Danışmanlığı. Ankara: Pegem.
 • Terzi, Ş. I. ve Ergüner Tekinalp, B. ve (2013). Psikolojik Danışmada Güncel Kuramlar Ankara:Pegem.  İkiz, E.F.(2016). Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar ve Yenilikçi Yaklaşımlar. Ankara: Nobel.
 • Canel, A.N. (2014). Terapide Yeni Ufuklar 1 ve 2. İstanbul: Pinhan
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Önleyici rehberlik kavramını ve bağlantılı olduğu diğer kavramları açıklayabilir.
 2. Okul psikolojik danışmanlığının nasıl geliştiğini açıklayabilir.
 3. Önleme ile ilgili temel kuramları ve modelleri açıklayabilir.
 4. Önleyici rehberlikte, koruyucu faktörler ile ilgili programlar geliştirip uygulayabilir.
 5. Riskli zararlı davranışlar ile ilgili programlar geliştirip uygulayabilir.
 6. Koruyucu faktörler ile ilgili programlar geliştirip uygulayabilir.
 7. Riskli zararlı davranışlar ile ilgili programlar geliştirip uygulayabilir.
 8. Önleyici rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla ilgili özgün fikirler ve çalışmalar ortaya koyabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1--------
PÇ-2--------
PÇ-3--------
PÇ-4--------
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------
PÇ-11--------
PÇ-12--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Okullarda psikolojik danışmanın önleyici işleviİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Önleyici rehberliğin tarihçesi ve kuramlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Koruyucu faktörler: Stresle başa çıkma becerileri ve önleyici programlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Sosyal beceriler, iletişim becerileri ve önlemeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Çatışma çözme becerileri ve önlemeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Kendilik değeri ve önlemeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Yaşam becerileri ve önlemeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Çalışma haftasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Riskli davranışlar: Madde kullanımı ve önleme İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11CYBH ve önleme İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Saldırganlık, şiddet, zorbalık ve önleme İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Saldırganlık, şiddet, zorbalık ve önlemeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Yeme bozuklukları ve önlemeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev630
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması149
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok