Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve UygulamaPDR610837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüFulya YÜKSEL ŞAHİN
Dersi Veren(ler)Fulya YÜKSEL ŞAHİN
Asistan(lar)ıYağmur Kaya
Dersin AmacıBu ders, öğrencilerin "Eklektik Psikolojik Danışma Yaklaşımına" göre bireyle psikolojik danışma oturumlarını yürütebilmelerini, terapötik koşulları ve uygun olan terapötik teknikleri uygulayabilmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiPsikolojik danışma sürecinin başlatma. Danışanların kendilerini keşfetmelerine yardımcı olan stratejiler, bazı yanlış sayıltılar, önemli konular; psikolojik danışman’ın kendini tanıması, psikolojik danışma müdahalelerinin kısaca incelenmesi; psikolojik yardım mesleği; psikolojik yardım ilişkisi; danışana dikkati verme; iletişim örüntülerinin farkında olma; psikolojik danışma oturumunu yürütme; bilişsel müdahalelerde bulunma; duygusal müdahalelerde bulunma; konuları kavramlaştırma, amaç oluşturma; bütünleştirilmiş psikolojik danışma stratejilerini ve müdahalelerini kullanma; psikolojik danışman adaylarının karşılaştıkları güçlükler; süpervizyon altında en az 30 oturum uygun müdahale, kuram ve teknikleri kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Yüksel-Şahin, Fulya (20221). Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı (Genişletilmiş 5. Baskı) . Ankara: Nobel.
 • Zeren, Ş. G. (2020). Psikolojik Danışmada Yeni Açılımlar ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma. Ankara: Pegem.
 • Young, M. (2019). Yardım Sanatını Öğrenme, Temel Yardım Becerileri ve Teknikleri. (Ed:F. Bacanlı ve G. Yüksel). Ankara:Pegem.
 • Nelson-Jones, R. (2013). Temel Psikolojik Danışma Becerleri (Çev: G. Sart). Ankara: Nobel.
 • Nelson-Jones, R. (2014). Uygulamalı Danışmanlık ve Yardım Becerileri( Çev: G. Sart). Ankara: Nobel.
 • Mc Leod, J. ve Mcleod, J. (2015). Danışmanlık Becerileri (Çev Ed. Muzaffer Şahin). Ankara: Nobel
 • Eryılmaz, A (2020). Psikolojik Sorunlara Müdahale ve Kendi Kendine Yardım Kitabı. Ankara: Pegem
 • Sarı, E. (2017). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi. Ankara: Vize Yayın.
 • Carkhuff, R.. (2011). Yardım Etme Sanatı (Çev: R. Karaca, F. E. İkiz).Ankara: Nobel.
 • Erford, B. (2019). Psikolojik Danışmanların Bilmesi Gereken 40 Teknik. Ankara: Pegem.
 • Chen,M. W ve Giblin, N. J. (2021). Bireyle Psikolojik Danışma ve Terapi (Çev: Evrim Çetinkaya Yıldız ve Gülgem Çakır Çelebi). Ankara: Nobel
 • Özabacı, N. (2016). Psikolojik Danışma Becerileri. Ankara: VizeYayın.
 • Corey,G.( 2008). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. (Çev: Tuncay Ergene). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Cormier,S.ve Hackney,H.(2009). Psikolojik Danışma Stratejiler ve Müdahaleler. (Çev. Ed: Süleyman Doğan ve Barış Yaka). Ankara: Pegem.
 • Meier. S.T. ve Davis, S.R. (2006). Psikolojik Danışma Temel Öğeler (ÇevEd: Süleyman Doğan) Ankara. Pegem.
 • Hackney, H.,Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (Çev: T.Ergene, S. Aydemir Sevim ). Ankara: MentisYayıcılık. .
 • Ak, M., Kırkpınar, İ., Atmaca, M. Erkan-Yüce, A., Güler, Ö., Kesici, Ş. veAkkişi-Kumsar, N. (2020). Klinik Uygulamada Bilişsel Davranışçı Terapi. Ankara: Nobel
 • Eryılmaz, A (2018). Psikolojik Sorunlara Müdahale Ve Kendi Kendine Yardım Kitabı. Ankara: Pegem
 • Corey,G.( 2008). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. (Çev: Tuncay Ergene). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Karataş, Z. veYavuzer, Y. (2018). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Ankara: Pegem.
 • Murdock, N. L. (2012). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları (Çeviri Ed. Füsun Akkoyun). Ankara: Nobel.
 • R.S. Sharf (2015). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları (Çev. Ed: NilüferVoltan-Acar).Ankara: Nobel.
 • Seligman, L ve Reichenberg, L. (2019). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları . (Çev. Ed: N. Ercüment Yerlikaya).Ankara: Pegem.
 • Çolak, T.S. ve Koç.M. (2020). Psikolojik Danışmada Kuramsal Anlayış. Ankara: Pegem.
 • Voltan-Acar,N.(2004). Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi. Ankara: ErabilYayıncılık k
 • Akkoyun,F.(2001). Gestalt Terapi.Ankara: Nobel.
 • Leahy, R.L. (2010). Bilişsel Terapi Yöntemleri. (Çev: M. HakanTürkçaparveErtuğrulKöroğlu ). Ankara: HYB Yayınları
 • Leahy, R. L. (2010). BilişselTerapiYöntemleri. (Çev: M. HakanTürkçaparveErtuğrulKöroğlu ). Ankara: HYB Yayınları
 • Akkoyun, F. (2012). TransaksiyonelAnaliz. Ankara: Nobel.
 • Berne, E. (2001). Hayat DenenOyun(Çev: S.Sargut). İstanbul: KariyerYayıncılık.
 • Güçray, S. (2009). Feminist Terapi vePsikolojik Danışma: Kültürel Dönüşüm Ve Köklü Toplumsal Değişimlerin Bir Sonucu Olarak Gelişimsel Bir Perspektif (ss99-139). Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik (Ed:F.Korkut-Owen, R. Özyürekve D. W. Owen). Ankara: Nobel Yayın.
 • Doğan, S. (1999). Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi: Kuramsal Bir Inceleme.Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (12), 23-38.
 • Shapiro, F. (2016). EMDR., Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden Işleme. İstanbul: Okyanus.
 • Terzi, Ş.I. veTekinalp, E. (2013). Psikolojik Danışmada Güncel Kuramlar. Ankara: Pegem.
 • Canel, A.N. (2014). Terapide Yeni Ufuklar 1 ve 2. İstanbul: Pinhan.
 • Ak, M., Kırkpınar, İ., Atmaca, M. Erkan-Yüce, A., Güler, Ö., Kesici, Ş. veAkkişi-Kumsar, N. (2020). Klinik Uygulamada Bilişsel Davranışçı Terapi. Ankara: Nobel.
 • Türkmen, M. (2013). Bireyle Psikolojik Danışma Alıştırmaları. Ankara: Pegem.
 • Egan, G. (1975). Yardım Becerileri Alıştırmaları / Psikolojik Danışmaya Giriş Kitabına Eşlik Eden Eğitim El Kitabı. (Çev: F. Akkoyun). Ankara: Nobel.
 • Nelson-Jones, R. (1982). Danışma Psikolojisi Kuramları (ÇeviriEd:FüsunAkkoyun). Ankara: TDFO Ltd.Şti.
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar için Etik Kurallar Kitapçığı. Türk PDR Derneği. http://pdr.org.tr/userfiles/file/etik.pdfadresindenulaşılabilir.
 • Leon D. Vandecreek, Samuel J. Knapp. Psikologlarİçin Pratik Etik. (Çev: MügeYılmaz ve ark) Ankara: Mentis
 • Voltan-Acar,N. (2009). Yeniden Terapötik İletişim KişilerArası İlişkiler. Ankara: Nobel
 • Öztürk, O. ve Uluşahin, A. (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Nobel.
 • Güleç ,C. (2009). Psikiyatri’nin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları .
 • DSM-5 Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı.Çev: Ertuğrul Köroğlu). Ankara: HYB Yayınları.
 • Psiko Eğitim Programları: Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları I, 2, 3, 4, 5. (Ed: Serkan Erkan ve Alim Kaya). Ankara:Pegem Yayın
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Danışanla uygun psikolojik danışma ilişkisi kurabilme.
 2. Bireyle psikolojik danışma oturumlarını başlatabilme.
 3. Bireyle psikolojik danışma oturumlarını sürdürebilme.
 4. Uygun terapötik strateji ve müdahaleleri uygulayabilme.
 5. Bireyle psikolojik danışma oturumlarını sonlandırabilme
 6. Farklı psikolojik sorunları (özellikleri) olan danışanlarla çalışabilme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanımlanması: Genel Kurallar, Gereklilikler, Rol ve Sorumluluklarİleri Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması Dersinin Açıklanması
2Çok Boyutlu ve Eklektik Yaklaşıma Göre Süpervizyon Verme Psikolojik Danışma Oturumunu Yürütme, Süpervizyon Formlarını Hazırlama, Video Kaydını Hazırlama, Grup Süpervizyonuna Katılma
3Çok Boyutlu ve Eklektik Yaklaşıma Göre Süpervizyon VermePsikolojik Danışma Oturumunu Yürütme, Süpervizyon Formlarını Hazırlama, Video Kaydını Hazırlama, Grup Süpervizyonuna Katılma
4Çok Boyutlu ve Eklektik Yaklaşıma Göre Süpervizyon VermePsikolojik Danışma Oturumunu Yürütme, Süpervizyon Formlarını Hazırlama, Video Kaydını Hazırlama, Grup Süpervizyonuna Katılma
5Çok Boyutlu ve Eklektik Yaklaşıma Göre Süpervizyon VermePsikolojik Danışma Oturumunu Yürütme, Süpervizyon Formlarını Hazırlama, Video Kaydını Hazırlama, Grup Süpervizyonuna Katılma
6Çok Boyutlu ve Eklektik Yaklaşıma Göre Süpervizyon VermePsikolojik Danışma Oturumunu Yürütme, Süpervizyon Formlarını Hazırlama, Video Kaydını Hazırlama, Grup Süpervizyonuna Katılma
7Çok Boyutlu ve Eklektik Yaklaşıma Göre Süpervizyon VermePsikolojik Danışma Oturumunu Yürütme, Süpervizyon Formlarını Hazırlama, Video Kaydını Hazırlama, Grup Süpervizyonuna Katılma
8Ara Sınav 1
9Çok Boyutlu ve Eklektik Yaklaşıma Göre Süpervizyon VermePsikolojik Danışma Oturumunu Yürütme, Süpervizyon Formlarını Hazırlama, Video Kaydını Hazırlama, Grup Süpervizyonuna Katılma
10Çok Boyutlu ve Eklektik Yaklaşıma Göre Süpervizyon VermePsikolojik Danışma Oturumunu Yürütme, Süpervizyon Formlarını Hazırlama, Video Kaydını Hazırlama, Grup Süpervizyonuna Katılma
11Çok Boyutlu ve Eklektik Yaklaşıma Göre Süpervizyon VermePsikolojik Danışma Oturumunu Yürütme, Süpervizyon Formlarını Hazırlama, Video Kaydını Hazırlama, Grup Süpervizyonuna Katılma
12Çok Boyutlu ve Eklektik Yaklaşıma Göre Süpervizyon VermePsikolojik Danışma Oturumunu Yürütme, Süpervizyon Formlarını Hazırlama, Video Kaydını Hazırlama, Grup Süpervizyonuna Katılma
13Çok Boyutlu ve Eklektik Yaklaşıma Göre Süpervizyon VermePsikolojik Danışma Oturumunu Yürütme, Süpervizyon Formlarını Hazırlama, Video Kaydını Hazırlama, Grup Süpervizyonuna Katılma
14Çok Boyutlu ve Eklektik Yaklaşıma Göre Süpervizyon VermePsikolojik Danışma Oturumunu Yürütme, Süpervizyon Formlarını Hazırlama, Video Kaydını Hazırlama, Grup Süpervizyonuna Katılma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1630
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması320
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)180
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok