Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri Psikolojik Danışma Kuram ve TeknikleriPDR610937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüFulya YÜKSEL ŞAHİN
Dersi Veren(ler)Fulya YÜKSEL ŞAHİN
Asistan(lar)ıYağmur Kaya
Dersin AmacıBu dersin sonunda öğrenciler; psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini psikolojik danışma kuramlarına uygun olarak kendine özgü bir tarzla etkili biçimde uygulayabileceklerdir.
Dersin İçeriğiEtkili bir psikolojik danışma yardımı sunma, Geçmişe ve bağlama odaklanan psikolojik danışma kuram ve teknikleri, Duygu ve duyumlara odaklanan psikolojik danışma kuramları, Düşünceye odaklanan psikolojik danışma kuramları,Eyleme odaklanan psikolojik danışma kuramları,Bütünleştirilmiş ve Eklektik psikolojik danışma kuramları,Tedavi Sistemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • R.S. Sharf (2015). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları (Çev. Ed: Nilüfer Voltan-Acar).Ankara: Nobel.
 • Karataş, Z. ve Yavuzer, Y. (2018). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Ankara: Pegem.
 • Murdock, N. L. (2012). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları (Çev: Füsun Akkoyun). Ankara: Nobel.
 • Corey,G.( 2008). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. (Çev: Tuncay Ergene). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Seligman, L ve Reichenberg, L. (2019). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. (Çev. Ed: N. Ercüment Yerlikaya).Ankara: Pegem.
 • Çolak, T.S. ve Koç.M. (2020). Psikolojik Danışmada Kuramsal Anlayış. Ankara: Pegem.
 • Nelson-Jones, R. (1982). Danışma Psikolojisi Kuramları (Çev. Ed:Füsun Akkoyun). Ankara: TDFO Ltd.Şti.
 • Freud, S.(2000). Ruh Çözümlemesinin Tarihi. İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Rogers,C. (2011). Insan Olmaya Dair. İstanbul: Us Yayınları.
 • Yalom, I. (1999) Varoluşcu Terapi.(Çev: Zeliha İyidoğan Babayiğit). İstanbul:Kabalcı.
 • Voltan-Acar,N.(2004). Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi. Ankara: Erabil Yayıncılık
 • Akkoyun,F.(2001). Gestalt Terapi. Ankara: Nobel.
 • Leahy, R.L. (2010). Bilişsel Terapi Yöntemleri. (Çev: M. Hakan Türkçapar ve Ertuğrul Köroğlu ). Ankara: HYB Yayınları
 • Türkçapar, H. (2021). Bilişsel Davranışçı Terapi. Ankara: Epsilon.
 • Akkoyun, F. (2012). Transaksiyonel Analiz. Ankara: Nobel.
 • Berne, E. (2001). Hayat denen oyun (Çev: S.Sargut). İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Güçray, S. (2009). Feminist terapi ve psikolojik danışma: kültürel dönüşüm ve köklü toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak gelişimsel bir perspektif (s.99-139). Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Ed:F. Korkut-Owen, R. Özyürek ve D. W. Owen). Ankara: Nobel Yayın. .
 • Doğan, S. (1999). Çözüm odaklı kısa süreli terapi: kuramsal bir inceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (12), 23-38.
 • Ivey, A. E., Ivey, M. B., Myers, J. E. ve Sweeney, T. J. (2013). Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi(Çev Ed: Fidan Korkut-Owen). Ankara: Türk PDR Derneği.
 • Ak, M., Kırkpınar, İ., Atmaca, M. Erkan-Yüce, A., Güler, Ö., Kesici, Ş. ve Akkişi-Kumsar, N. (2020). Klinik Uygulamada Bilişsel Davranışçı Terapi. Ankara: Nobel.
 • Yüksel-Şahin, F. (2022-Genişletilmiş 5. Baskı). Psikolojik Danışmanlar İçin El Kitabı. Ankara: Nobel.
 • Hackney, H.,Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (Çev: T.Ergene, S. Aydemir Sevim ). Ankara: Mentis Yayıcılık
 • Cormier,S. ve Hackney,H.(2009). Psikolojik Danışma Stratejiler ve Müdahaleler. (Çev. Ed: Süleyman Doğan ve Barış Yaka). Ankara: Pegem.
 • Meier. S.T. ve Davis, S.R. (2006). Psikolojik Danışma Temel Öğeler (Çev Ed: Süleyman Doğan) Ankara. Pegem.
 • Robert R. Carkhuff. (2011). Yardım Etme Sanatı (Çev: Rengin Karaca, F. Ebru İkiz). Ankara: Nobel.
 • Shapiro, F. (2016). EMDR., Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırmave Yeniden Işleme. İstanbul: Okyanus.
 • Işık Terzi, Ş. ve Ergüner Tekinalp, B. (2013). Psikolojik Danışmada Güncel Kuramlar. Ankara: Pegem.
 • Çolak, T. S. ve Koç, M. (2020). Psikolojik Danışmada Kuramsal Bir Anlayış. Ankara: Pegem
 • Canel, A.N. (2014). Terapide Yeni Ufuklar 1 ve 2. İstanbul: Pinhan.
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMADA ETİK VE SORUNLAR (2022). Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. TÜBA Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları.pdf (tuba.gov.tr) adresinden indirebilirsiniz
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Geçmişe, duygu ve duyumlara, düşünceye ve eyleme odaklanan psikolojik danışma kuramlarının temel kavramlarını ve temel felsefesini kavrayabilecektir
 2. Geçmişe, duygu ve duyumlara, düşünceye ve eyleme odaklanan psikolojik danışma kuramlarının terapötik sürecini uygulayayabilecektir
 3. Geçmişe, duygu ve duyumlara, düşünceye ve eyleme odaklanan psikolojik danışma kuramlarının üstün ve sınırlı yanlarını saptayabilecektir.
 4. Geçmişe, duygu ve duyumlara, düşünceye ve eyleme odaklanan psikolojik danışma kuramlarının başarıyla uyguladığı temel terapi tekniklerini kavrayabilecektir
 5. Geçmişe, duygu ve duyumlara, düşünceye ve eyleme odaklanan psikolojik danışma kuramlarının oluşturduğu kategorilerden herhangi birini temel alarak psikolojik danışma sürecini yönetebilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanımlanması: Genel Kuralları, Gereklilikleri, ve Sorumlulukları Tanışma
2Psikoanalitik Terapi, Adleryen TerapiOkuma, Ders Sunumu, Video Gösterimi ve Tartışma
3Danışandan Hız Alan/Birey Merkezli Terapi, Varoluşcu TerapiOkuma, Ders Sunumu, Video Gösterimi ve Tartışma
4Gestalt Terapi Okuma, Ders Sunumu, Video Gösterimi ve Tartışma
5Davranışcı TerapiOkuma, Ders Sunumu, Video Gösterimi ve Tartışma
6Akılcı-Duygusal-Davranışçı Terapi, Bilişsel TerapiOkuma, Ders Sunumu, Video Gösterimi ve Tartışma
7Gerçeklik Terapi, Transaksiyonel Analiz TerapisiOkuma, Ders Sunumu, Video Gösterimi ve Tartışma
8Ara Sınav 1
9Feminist Terapi, Çözüm Odaklı-Kısa Süreli TerapiOkuma, Ders Sunumu, Video Gösterimi ve Tartışma
10Öyküsel Terapi, EMDR Terapisi (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi)Okuma, Ders Sunumu, Video Gösterimi ve Tartışma
11Bütüncül ve Eklektik TerapilerOkuma, Ders Sunumu, Video Gösterimi ve Tartışma
12Farkındalık Temelli Bilişsel TerapiOkuma, Ders Sunumu, Video Gösterimi ve Tartışma
13Kabul ve Kararlılık TerapisiOkuma, Ders Sunumu, Video Gösterimi ve Tartışma
14Duygu Odaklı TerapiOkuma, Ders Sunumu, Video Gösterimi ve Tartışma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev140
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)160
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)180
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok