Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkçede Çeviribilim Terimcesinin OluşumuMTF611737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSunduz Kasar
Dersi Veren(ler)Sunduz Kasar
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇevirmenlerde terim duyarlılığı geliştirmek / Çevirmenlere makro ve mikro ölçekte terim sözlüklerinin hazırlanması konusunda bilgi ve deneyim kazandırmak / Türkçede terim düzenleyiciliği konusunda çalışmalar yapmak
Dersin İçeriğiTerim ve çevirisi / Terim sözlüklerinin makro ve mikro düzeyde yapılandırılması/ Terimlerin tanımlanması / Terimlerin ulusal düzeyde standartlaştırlması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • BERK, Özlem, Çeviribilim Terimcesi, İstanbul, Multilingual, 2005.
 • BENGİ-ÖNER, Işın, Çeviribilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul, SEL Yayıncılık, 2001.
 • COLLİNOT, A., F. Mazière. 1997. Un prêt à parler : le dictionnaire. Paris : PUF.
 • DEPECKER, Loïc, Entre signe et concept: éléments de terminologie générale, Publications de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 2002.
 • DELİSLE, Jean ve diğ., Açıklamalı Çeviri Terimleri Sözlüğü, çev.: İsmail Boztaş – Şirin O. Yener, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1999.
 • DEPECKER, Loïc, Entre signe et concept: éléments de terminologie générale, Publications de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 2002.
 • DUCROT, Oswald et Jean-Marie SCHAEFFER, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1995.
 • Dubois, J. et al. 1973. Dictionnaire de linguistique. Paris : Larousse.
 • ELUERD, Roland, La lexicologie, Collections Que sais-je ?, Paris, PUF, 2000.
 • GALISSON, Robert, Lexicologie et enseignement des langues, Paris, Hachette, 1979.
 • GOUADEC, Daniel (responsable de la publication), Terminologie et terminotique : Outils, modèles et méthodes (Actes de la première Université d’Automne en Terminologie Rennes 2 – 21-26 Septembre 1992), Paris, La Maison du Dictionnaire, 1993.
 • LEHMANN, Alise et Françoise MARTIN-BERTHET, Introduction à la lexicologie : Sémantique et morphologie, Paris, Editions NATHAN, 2000.
 • GREIMAS, Algirdas Julien et J. COURTES, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979.
 • L’HOMME, Marie-Claude, La Terminologie : principes et techniques, Montréal, Presses de l’Université des Montréal, 2004.
 • GREIMAS, Algirdas Julien et T. M. KEENE, « L’éloge du Mot : Considérations méthodologiques », Dilbilim X, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1993.
 • MATORÉ, G. 1953. La méthode en lexicologie. Paris : Didier.
 • MEL´ČUK, Igor; CLAS, André et Alain POLGUÈRE, Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire, Louvain-la-Neuve, Editions Duculot, 1995.
 • MORTUREUX, Marie-Françoise et alii, Langages: L’hyponymie et l’hyperonymie, no. 98, Paris, Larousse, juin 1990.
 • MORTUREUX, Marie-Françoise, La lexicologie entre langue et discours, Paris, Armand Colin, 2001.
 • MOUNIN, Georges, Dictionnaire de la linguistique, Paris, PUF, 1974.
 • NIKLAS-SALMINEN, Aïno, La lexicologie, Paris, Armand Colin, 1997.
 • ÖZTOKAT, Erdim, « Sözcüksel Sıklık ve Bildirinin Algılanışı », Dilbilim III, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1978.
 • ÖZTOKAT, Erdim, « Sözlük Üstüne Gözlemler », Dilbilim IV, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1979.
 • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, Introduction à la linguistique pour futurs traducteurs, Istanbul, Multilingual Yayınları, 2009.
 • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, Cours de lexicologie dans la formation des futurs traducteurs, İstanbul, Ofis 2005, 2012.
 • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, «Çeviride Sözlüklerin Yeri ve Önemi», Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri Sorunları, Ankara, Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesi, 2001.
 • POPOVİÇ, Anton, Yazın Çevirisi Terimleri Sözlüğü, çev.: Suat Karantay- Yurdanur Salman, İstanbul, Metis Yayınları, 1987.
 • REY, Alain, 1977 « Présentation du dictionnaire ». Le Petit Robert, dictionnaire de culture générale 1. Paris: Le Robert.
 • REY, Alain, La terminologie: noms et notions, Paris, PUF, 1979.
 • REY, Alain, La Lexicologie. Paris : Klincksieck, 1980.
 • REY, Alain, 1993. « Présentation ». Le Petit Robert, dictionnaire de culture générale 2. Paris : Le Robert.
 • REY-DEBOVE, Josette et Alain REY. 2002. « Préface du Nouveau Petit Robert », Le Nouveau Petit Robert. Paris : Le Robert.
 • RİFAT, Mehmet ve diğ., Göstergebilim, Dilbilim ve Çeviribilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul, SEL Yayıncılık, 2010.
 • ULLMANN, S. 1952. Précis de sémantique française. Berne : éditions A. Francke S. A.
 • VARDAR, B. 1969. Étude lexicologique d’un champ notionnel, Istanbul : Publications de l’Université d’Istanbul.
 • VARDAR, Berke, « Toplumsal ve Dilsel Yapılar Açısından Yeni Sözcükler », Dilbilim I, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1976.
 • VARDAR, Berke, Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları: 492, 1982.
 • VARDAR, Berke, « Terminologie et néologie », Dilbilim VII, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1987.
 • VARDAR, Berke, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul, ABC, 1988.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Türkçede Çeviribilim alanına ait terimcenin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak.
 2. Ülkemizde terim düzenleyiciğine katkıda bulunmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2
PÇ-1--
PÇ-2--
PÇ-3--
PÇ-4--
PÇ-5--
PÇ-6--
PÇ-7--
PÇ-8--
PÇ-9--
PÇ-10--
PÇ-11--
PÇ-12--

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Terimbilim çalışmalarının dilbilim çalışmaları içindeki yeri ve terim / sözbirim ilişkileri
2Yeni kavramları adlandırma yöntemleri ve terim üretimi
3Türkçede çeviribilim terimcesinin mevcut durumunun saptanması; kazanımlar ve gereksinimler
4Dil ve terim politikaları / Terimlerin düzenlenmesi ve standartlaştırılması
5Terim sözlüklerinin makro düzeyde oluşumu
6Terim sözlüklerinin mikro düzeyde oluşumu
7Terimlerin tanımlanması / Tanım teknikleri
8Ara Sınav 1
9Terimlerin çevrilmesi ve yeni terim üretimi konusunda uygulama çalışmaları I
10Terimlerin çevrilmesi ve yeni terim üretimi konusunda uygulama çalışmaları II
11Terimlerin çevrilmesi ve yeni terim üretimi konusunda uygulama çalışmaları III
12Terimce oluşturma konusunda uygulama çalışmaları: örnek maddeler üzerinde çalışma I
13Terimce oluşturma konusunda uygulama çalışmaları: örnek maddeler üzerinde çalışma II
14Terimce oluşturma konusunda uygulama çalışmaları: örnek maddeler üzerinde çalışma III
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok