Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviri Göstergebiliminde Kuram Yöntem ve UygulamalarMTF611837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSunduz Kasar
Dersi Veren(ler)Sunduz Kasar
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı20. yüzyılın başından bu yana ortaya atılan gösterge kuramlarından yararlanarak çeviri etkinliğine yeni bir ışık altında bakabilmek / Son çeyrek yüzyılda yapılan Çeviri Göstergebilimi çalışmalarını yakından incelemek / Çeviri Göstergebilimi alanına yeni yaklaşımlar önermek / Çeviri göstergebilimi alanını örnekleyici çözümleme çalışmaları yapmak
Dersin İçeriğiGünümüz göstergebilim yaklaşımlarının kaynağındaki öncü gösterge kuramlarını ve kuramcılarını yakından irdelemek ve onların esinlediği çağdaş göstergebilim çalışmalarının çeviri edimine yansımalarını ve katkılarını değerlendirmek / Çeviri göstergebilimi alanında başlatılmış çalışmaların alana kattıklarını incelemek ve bu alanı kavramsal ve yöntemsel açıdan geliştirmek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • BARTHES, Roland, S/Z, Paris, Seuil, 1970.
 • BARTHES, Roland, S / Z, çeviren: Sündüz Öztürk Kasar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2006 (3. Baskı); 2002. (2. baskı); 1996 (1.baskı).
 • BENJAMIN, Walter, « La tâche du traducteur », in Mythe et violence, traduction de M. de Gandillac, Paris, Denoël, l971, 244-262.
 • BENVENISTE, Emile, Problèmes de linguistique générale I-II, Paris, Gallimard, 1966-1974.
 • BENVENISTE, Emile, Genel Dilbilim Sorunları, çeviren: Erdim Öztokat, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1995.
 • BENVENISTE, Emile, Dernières leçons, Paris, EHESS-Gallimard-Seuil, 2012.
 • BERMAN, Antoine, L’épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard, 1984.
 • BERMAN, Antoine, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris, Seuil, 1999.
 • BLANCHOT, Maurice, « Traduire », L’Amitié, Paris, Gallimard, 1971, 69-73.
 • BLANCHOT, Maurice, « Traduit de… », La part du feu, Paris, Gallimard, 1965, 173-187.
 • BLANCHOT, Maurice, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955.
 • BLANCHOT, Maurice, Yazınsal Uzam, çeviren: Sündüz Öztürk Kasar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları – Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, 1993.
 • COQUET, Jean-Claude, La quête du sens. Le langage en question, Paris, PUF, 1997.
 • COQUET, Jean-Claude, Phusis et logos. Une phénoménologie du langage, Paris, PUV, 2007.
 • COQUET, Jean-Claude & ÖZTÜRK KASAR, Sündüz Discours, Sémiotique et Traduction / Söylem, Göstergebilim ve Çeviri, Istanbul, YTÜ Yayınları, 2003
 • DERRIDA, Jacques, Qu’est-ce qu’une traduction “relevante”?, Paris, L’Herne, 2005.
 • ECO, Umberto, Dire presque la même chose, Paris, Grasset, 2003.
 • ECO, Umberto, Le Signe, Bruxelles, Editions Labor, 1988.
 • ECO, Umberto, Lector in fabula, Paris, Grasset & Fasquelle, 1985.
 • ECO, Umberto, L’œuvre ouverte, Paris, Seuil, 1979.
 • ECO, Umberto, Les limites de l’interprétation, Paris, Grasset,1994.
 • ECO, Umberto, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, PUF, 2011.
 • GORLÉE, Dinda L., Göstergebilim ve Çeviri Sorunu, çeviren: Mine Mutlu, Alıç Ofset Matbaacılık, 2000.
 • LADMIRAL, Jean-René, « L’empire des sens », in M. Lederer (éd.), Le sens en traduction, Caen, Lettres Modernes Minard, 2006, 109-125.
 • LADMIRAL, Jean-René, « Sourciers et ciblistes », Revue d’esthétique. Nouvelle série, no : 12, numéro spécial « Traduction », 1986, 33-42.
 • LADMIRAL, Jean-René, Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard, 1994.
 • NOWOTNA Magdalena (éd.), D’une langue à l’autre, Paris, Editions Les lieux de l’être, Editions des sciences humaines et sociales contemporaines, 2005.
 • NOWOTNA Magdalena, “Deux poèmes, deux visions du moi, et leur communication. Traduire l’intertextualité” in Littérature et traduction. Traduire la subjectivité, Bounfour, A. et Regam, A. (eds.), Paris, L’Harmattan, 2001, pp.49-69.
 • NOWOTNA Magdalena, « Dire l’impossible: Le chant d’amour berbère », in Oriental Languages In Translation, Cracow, Polish Academy of Sciences Press, 2002.
 • NOWOTNA Magdalena, Le sujet, son lieu, son temps. Sémiotique et traduction littéraire, Paris-Louvain, Editions Peeters, 2002.
 • NOWOTNA Magdalena et Amir Moghani (éds), Les traces du traducteur, Paris, Publications de l’INALCO, 2009.
 • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, Univers balzacien sous le double point de vue narratologique et sémiotique, Lille, Université de Lille III, 1990.
 • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, « Comment franchir les obstacles rencontrés dans la traduction de S/Z de Roland Barthes et dans celle de Sarrasine d’Honoré de Balzac? », in H. Anamur et alii. (éds), Actes du Premier Colloque International de Traduction: Aspects culturels de la traduction, Istanbul, Publications de l’Université technique de Yıldız, 2002, pp.158-163.
 • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, “Trois notions-clés pour une approche sémiotique de la traduction: Discours, Sens et Signification dans Mon nom est Rouge d’Orhan Pamuk”, in M. Nowotna (éd.), D’une langue à l’autre, Paris, Aux lieux d’être. Editions de sciences humaines et sociales contemporaines, 2005, 47-70.
 • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, « Traducteur face à un texte énigmatique: essai d’illustration de la quête du sens », in S. Öztürk Kasar (éd.), Interdisciplinarité en traduction / Interdisciplinarity on Translation I, Istanbul, Editions ISIS, 2006, 119-129.
 • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, « Contribution sémiotique à la quête du sens en traduction littéraire », in M. Lederer (éd.), Le sens en traduction, Caen, Lettres Modernes Minard, 2006, 225-233.
 • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, « Un chef-d’œuvre très connu: Le chef-d’œuvre inconnu de Balzac. Commentaires d’une traduction à l’autre laissant des traces », in M. Nowotna et A. Moghani (éds), Les traces du traducteur, Paris, Publications de l’INALCO, 2009, 187-211.
 • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, «Traduction de la ville sous le point de vue sémiotique: Istanbul à travers ses signes en trois langues», Défis et enjeux de la médiation interculturelle, Nadine Rentel et Stephanie Schwerter (éds.), Frankfurt, Peter Lang, Aralık 2012, 267-285.
 • ÖZTÜRK KASAR, Sündüz, «Traduire les signes en sciences sociales», Traduire: transmettre ou trahir, Stephanie Schwerter et Jennifer K. Dick (éds.), Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’homme, 2013, 185-195.
 • PEIRCE, Charles Sanders, Écrits sur le signe, Paris, Seuil, 1078.
 • SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1979.
 • SAUSSURE, Ecrits de linguistique générale, Paris, Gallimard, 2002.
 • RICŒUR, Paul, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004.
 • RICŒUR, Paul, Çeviri Üzerine, çeviren: Sündüz Öztürk Kasar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2008.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Çeviri etkinliğinin anlam ve gösterge oluşumu açısından her yönüyle aydınlatılması
 2. Gösterge kuramları aracılığıyla ortaya konacak anlam ve söylem sorunlarına çözüm aranması.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2
PÇ-1--
PÇ-2--
PÇ-3--
PÇ-4--
PÇ-5--
PÇ-6--
PÇ-7--
PÇ-8--
PÇ-9--
PÇ-10--
PÇ-11--
PÇ-12--

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Emile Benveniste, Umberto Eco, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Jean-Claude Coquet, vb. Gösterge kuramcılarından seçilecek yapıtlar üzerinde çalışma ve bu yaklaşımları çeviri etkinliği açısından değerlendirme
2Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Emile Benveniste, Umberto Eco, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Jean-Claude Coquet, vb. Gösterge kuramcılarından seçilecek yapıtlar üzerinde çalışma ve bu yaklaşımları çeviri etkinliği açısından değerlendirme
3Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Emile Benveniste, Umberto Eco, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Jean-Claude Coquet, vb. Gösterge kuramcılarından seçilecek yapıtlar üzerinde çalışma ve bu yaklaşımları çeviri etkinliği açısından değerlendirme
4Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Emile Benveniste, Umberto Eco, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Jean-Claude Coquet, vb. Gösterge kuramcılarından seçilecek yapıtlar üzerinde çalışma ve bu yaklaşımları çeviri etkinliği açısından değerlendirme
5Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Emile Benveniste, Umberto Eco, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Jean-Claude Coquet, vb. Gösterge kuramcılarından seçilecek yapıtlar üzerinde çalışma ve bu yaklaşımları çeviri etkinliği açısından değerlendirme
6Magdalena Nowotna, Dinda L. Gorlée gibi çeviri göstergebilimi çalışmaları gerçekleştiren araştırmacıların yapıtları üzerine çalışma
7Magdalena Nowotna, Dinda L. Gorlée gibi çeviri göstergebilimi çalışmaları gerçekleştiren araştırmacıların yapıtları üzerine çalışma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Tılsımlı Deri (Honoré de Balzac), Albay Chabert (Honoré de Balzac), On Dokuz Saniye (Pierre Charras), Değişme (Michel Butor), Benim Adım Kırmızı (Orhan Pamuk), Kurtla Kuzu (La Fontaine), İki Arkadaş (Maupassant), Yeniçeri Ağacı (Jason Goodwin), Swannların Tarafı (Marcel Proust) gibi metinler arasından seçilecek örnekler üzerinde çeviri göstergebilimi uygulama çalışmaları I
10Çeviri Göstergebilimi uygulama çalışmaları II
11Çeviri Göstergebilimi uygulama çalışmaları III
12Çeviri Göstergebilimi uygulama çalışmaları IV
13Çeviri Göstergebilimi uygulama çalışmaları V
14Çeviri Göstergebilimi uygulama çalışmaları VI
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok