Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkçe Öğretimi Kaynakça İncelemeleriTEB5112 37.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürkçenin öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve teknikleri kuramsal ve uygulamalı olarak öğrenmek ve değerlendirmek.
Dersin İçeriğiAlana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Barın Erol, "Grameri Türkçe Olan Topluluklara Türkiye Türkçesinin Öğretimi", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1998.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Türkçenin öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve teknikleri kuramsal ve uygulamalı olarak değerlendirebileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1
PÇ-1-
PÇ-2-
PÇ-3-
PÇ-4-
PÇ-5-
PÇ-6-
PÇ-7-
PÇ-8-
PÇ-9-
PÇ-10-
PÇ-11-
PÇ-12-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türkçenin ana dili olarak öğretimi
2Türkçenin ana dili olarak öğretimi
3Dil öğretmeni açısından Türkçe dersi
4Türkçenin öğretiminde kullanılan yöntemler
5Türkçenin öğretiminde kullanılan yöntemler
6Türkçenin öğretiminde kullanılan yöntemler
7Türkçenin öğretiminde kullanılan teknikler
8Ara Sınav 1
9Türkçenin öğretiminde kullanılan teknikler
10Türkçe ders programı inceleme
11Türkçe ders programı inceleme
12Türkçe ders kitabı inceleme
13Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirme ve dikkat edilmesi gereken noktalar
14Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirme ve dikkat edilmesi gereken noktalar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1010
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1050
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev1018
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok