Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yüksek Lisans TeziTEB5000030010
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliNot set
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ankara Üniversitesi, SBE, Lisansüstü Tez Yazım Kuralları, Ankara, 2006, http://www.ankara.edu.tr/institutes/sosyal/tez_ onerisi_hazirlama_ yonergesi.html (13 Mayıs 2006). California Berkeley University Library (2009). APA Style Citations (American Psychological Association). Erişim: [http://www.lib.berkeley.edu/instruct/guides/apastyle.pdf]. EriGim Tarihi: 29 Ağustos 2009. Day, A. Robert. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Gülay Aşkar Altay (çev.), 8.Basım, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 2003. Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. Basım, Ankara: Alkm Yayınevi , 1995. Murray Rowenna Anı Yayıncılık, Tez nasıl yazılır? (Çeviren :Şakir Çınkır) Ankara,2016 Türkiye Bilimler Akademisi. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2002. Üstdal, Muzaffer ve Kural Gülbahar. Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Nasıl Yazılır, İstanbul: Beta Basım Yayım, 1997
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Olası tez konularını oluşturur.
  2. Tez konusunu belirler.
  3. Tez konusu ile ilgili alanyazın taraması yapar.
  4. Tez konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
  5. Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
  6. Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
  7. Araştırmayı rapor haline getirir.
  8. Araştırma raporunu savunur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1--------
PÇ-2--------
PÇ-3--------
PÇ-4--------
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------
PÇ-11--------
PÇ-12--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Genel Bilgilendirme Toplantısı
2Konunun Seçimi ve Tartışılması
3Konunun Seçimi ve Tartışılması
4Konunun Seçimi ve Tartışılması
5Konunun Araştırılması ve Tartışılması
6Konunun Araştırılması ve Tartışılması
7Konunun Araştırılması ve Tartışılması
8Ara Sınav 1
9Konunun Araştırılması ve Tartışılması
10Konunun Araştırılması ve Tartışılması
11Konunun Araştırılması ve Tartışılması
12Konunun Araştırılması ve Tartışılması
13Konunun Araştırılması ve Tartışılması
14Konunun Araştırılması ve Tartışılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar
Uygulama520
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1620
Derse Özgü Staj
Ödev1022
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer1025
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok