Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Motorlarda Performans ve Emisyon Test SistemleriMAK512537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Makine Mühendisliği ABD Otomotiv Doktora Programı
Seçmeli @ Makine Mühendisliği ABD Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüOrkun ÖZENER
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGÜNÜMÜZ MODERN TAŞIT MOTORLARININ ERKEN DİZAYN FAZINDAN BAŞLAYARAK, PROTOTİP, SERİ FAZ VE KULLNIMDAKİ MEVCUT ÜRÜN GELİŞTİRME FAZLARININ TÜMÜNDE YOĞUN OLARAK KULLANILAN İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ MOTOR TEST SİSTEMATİĞİNİN VE TEST HÜCRE DİZAYNI VE EKİPMANLARININ TEST ALANINDA KULLANILAN ALGORİTMALARLA BİRLİKTE İNCELEME VE DEĞERLENDİRİLMESİYLE BİRLİKTE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINA DA ZEMİN HAZIRLAYACAK ŞEKİLDE BİLGİ BİRİKİMİ YARATMAK
Dersin İçeriğiMOTOR TEST HÜCRELERİNİN GENEL YAPISI, İLERİ TESİS TİPLERİ, TASARIM KRİTERLERİ - MOTOR GÜCÜNÜ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE ÖLÇME ELEMANI SEÇİM KRİTERLERİ, MOTOR-ÖLÇME ELEMANI BAĞLANTI TİPLERİ VE ANALİZLERİ - MOTOR TEST HÜCRELERİNDE YARDIMCI TESİSLER, YARDIMCI TESİS TİPLERİ VE TASARIM KRİTERLERİ - MOTOR TEST HÜCRELERİNDE ŞARTLANDIRICILAR VE KONTROLLERİ -MOTOR TEST HÜCRELERİNDE SICAKLIK VE BASINÇ ÖLÇÜM ENSTRÜMANTASYONU, ÖLÇÜM HASSASİYET ANALİZLERİ VE KALİBRASYONLARI VE VERİ AKTARIMI, - MOTOR TEST HÜCRELERİNDE AKIŞKAN ÖLÇÜMLERİ (YAKIT,HAVA VB.) ENSTRÜMANTASYONU,ÖLÇÜM HASSASİYET ANALİZLERİ VE KALİBRASYON VE VERİ AKTARIMI, OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN MOTOR GELİŞTİRME, PERFORMANS, DAYANIM VE SÜREKSİZ TEST ÇEVRİMLERİ VE TEST ÇEVRİMİ GELİŞTİRME -OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN MOTOR TERMAL STRES, TERMAL ŞOK, MOTOR EGZOZ EMİSYON TESTLERİ, HIZLANDIRILMIŞ TESTLER VE TEST ÇEVRİMİ GELİŞTİRME - MOTOR TEST HÜCRELERİNDE HOMOLOGASYON TESTLERİ, MEVCUT DİREKTİFLER VE YÖNETMELİKLER VE ŞASİ DİNAMOMETRESİ TESTLERİ, MOTOR TEST HÜCRELERİNDE KULLANILAN TEMEL HESAP ALGORİTMALARI - MOTOR TEST HÜCRELERİNDE EGZOZ GAZ EMİSYON ÖLÇÜM SİTEMLERİ VE ANALİZİ - MOTOR TEST HÜCRELERİNDE EGZOZ GAZ ÖLÇÜM SİTEMLERİ VE ANALİZİ- MOTOR TEST HÜCRELERİNDE SİLİNDİR İÇİ BASINÇ VE YANMA ANALİZİ- MOTOR TEST HÜCRELERİNİN KONTROL VE VERİ KAYIT ALTYAPISI, OTOMASYON KRİTERLERİ VE TEST OTOMASYONU.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Richard D.Atkins, “Introduction to engine Testing”
  • Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice,
  • David R.Rogers, “Engine Combustion: Pressure Measurement and Analysis”
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci içten yanmalı motorlardaki test metodolojisi ile ilgili bilgi kazanır
  2. Öğrenci mevcut yönetmelik, mevzuat ve direktiflerin gelişim süreçleri ile ilgili bilgi kazanır
  3. Öğrenci içten yanmalı motor testlerinde kullanılan cihazların ölçüm yöntemleri ile ilgili bilgi kazanır.
  4. Öğrenci içten yanmalı motor performans/emisyon/ ömür test çevrimi geliştirme ile ilgili bilgi kazanır
  5. Öğrenci içten yanmalı motor testlerinde kullanılan veri sonradan işleme algoritmaları ve büyük veri yönetimi ile ilgili bilgi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Motor test hücrelerinin genel yapısı, ileri tesis tipleri, tasarım kriterleriRichard D.Atkins, “Introduction to engine Testing” Bölüm 1, Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice, Bölüm 1
2Motor gücünü ölçme yöntemleri ve ölçme elemanı seçim kriterleri, motor-ölçme elemanı bağlantı tipleri ve analizleri.Richard D.Atkins, “Introduction to engine Testing” Bölüm 1, Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice, Bölüm 7,8,9
3Motor test hücrelerinde yardımcı tesisler, yardımcı tesis tipleri ve tasarım kriterleri Richard D.Atkins, “Introduction to engine Testing” Bölüm 2, Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice, Bölüm 3-5
4Motor test hücrelerinde şartlandırıcılar ve kontrol algoritmaları.Richard D.Atkins, “Introduction to engine Testing” Bölüm 2, Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice, Bölüm 4
5Motor test hücrelerinde sıcaklık ve basınç ölçüm enstrümantasyonu, ölçüm hassasiyet analizleri ve kalibrasyonları ve veri aktarımıRichard D.Atkins, “Introduction to engine Testing” Bölüm 3, Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice, Bölüm 9-10
6Motor test hücrelerinde akışkan ölçümleri (yakıt,hava vb.) enstrümantasyonu,ölçüm hassasiyet analizleri ve kalibrasyon ve veri aktarımıRichard D.Atkins, “Introduction to engine Testing” Bölüm 3, Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice, Bölüm 9-10
7Otomotiv Endüstrisinde kullanılan motor geliştirme, performans, dayanım ve süreksiz test çevrimleri ve test çevrimi geliştirmeRichard D.Atkins, “Introduction to engine Testing” Bölüm 5, Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice, Bölüm 11,16
8Ara Sınav 1
9 Otomotiv Endüstrisinde kullanılan motor termal stres, termal şok, motor egzoz emisyon testleri, hızlandırılmış testler ve test çevrimi geliştirme. Otomotiv Endüstrisinde kullanılan motor termal stres, termal şok, motor egzoz emisyon testleri, hızlandırılmış testler ve test çevrimi geliştirme.
10Otomotiv Endüstrisinde kullanılan motor termal stres, termal şok, motor egzoz emisyon testleri, hızlandırılmış testler ve test çevrimi geliştirme.Richard D.Atkins, “Introduction to engine Testing” Bölüm 7, Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice, Bölüm 14
11Motor test hücrelerinde homologasyon testleri, mevcut direktifler ve yönetmelikler ve Şasi Dinamometresi TestleriRichard D.Atkins, “Introduction to engine Testing” Bölüm 13, Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice, Bölüm 20
12Motor test hücrelerinde egzoz gaz emisyon ölçüm sitemleri ve analiziRichard D.Atkins, “Introduction to engine Testing” Bölüm 13, Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice, Bölüm 20
13Motor test hücrelerinde egzoz gaz ölçüm sitemleri ve analizi/SUNUMLARRichard D.Atkins, “Introduction to engine Testing” Bölüm 7, Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice, Bölüm 14
14Motor test hücrelerinde silindir içi basınç ve yanma analizi, Motor test hücrelerinin kontrol ve veri kayıt altyapısı, otomasyon kriterleri ve test otomasyonu. SUNUMLARRichard D.Atkins, “Introduction to engine Testing”,Bölüm 8, David R.Rogers “Engine Combustion: Pressure Measurement and Analysis” ,Bölüm 5-6, Michael Plint-Anthony Martyr, Engine Testing Theory and Practice, Bölüm 18,19
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok