Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Enerji ve Doğal Kaynaklar EkonomisiIKT361035300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ İstatistik Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüTunç Durmaz
Dersi Veren(ler)Müge Akad, Tunç Durmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı enerjinin ve doğal kaynakların ekonomik açıdan önemini ve ekonomi içerisindeki yerini incelemek, doğal kaynaklar-enerji-çevre ilişkisini kurmaktır. Derste ayrıca insanlık tarihi boyunca bu konuların sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan nasıl ele alındığını ve hangi çerçevelerde tartışıldığı incelenmektedir.
Dersin İçeriğiİklim, tarımsal arazi varlığı, su kaynakları, mineral kaynakları, enerji üretimi, bir malın kaynak olarak sınıflandırılabilmesi için gereken koşullar, doğal kaynakların sınıflandırılması, kritik nokta ve kaynakların korunması, doğal kaynaklarla ilgili problemler, doğal kaynakların talep ve arz durumları, Türkiye’nin enerji kaynakları (geleneksel-yenilenebilir), ekolojik denge, dışsallık ve kamusal mallar, çevre problemleri ve Türkiye’deki durum, doğal kaynakları koruma ve kullanma politikaları, ekonomik kalkınma ve toplumların refahı, teknolojik gelişme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İsmail H. Özsabuncuoğlu, A. Atilla Uğur, Doğal Kaynaklar: Ekonomi, Yönetim ve Politika, İmaj Yayınevi, Ankara, 2005.
  • Nilgün Serim, Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Ekin Yay., Bursa 2015.
  • Mustafa Durman, Hüseyin Önder, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Ekin Yay., Bursa 2015.
  • Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar – Ekolojik, Ekonomik, Politik ve Yönetsel Perspektifler-; Editörler Mehmet C. Marin, Uğur Yıldırım, Beta Yay., İstanbul, Mayıs 2004.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, enerjinin ve doğal kaynakların ekonomik, toplumsal ve politik yaşam içindeki önemini değerlendirebilirler.
  2. Öğrenciler, enerji dönüşümü ve kaynak kullanımının insanlığın gelişimi sürecinde hangi koşullara bağlı olarak geliştiğini ve farklı düşünce akımları tarafından nasıl ele alındığını tartışabilirler.
  3. Öğrenciler, enerji sorunlarının uluslararası boyutları hakkında bilgi sahibi olabilirler ve bu konuda tartışabilirler.
  4. Öğrenciler, enerjinin farklı biçimlerini ve kaynakların kullanımını analiz ederek, enerji politikalarının toplum üzerindeki etkisini değerlendirebilirler.
  5. Öğrenciler, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir enerji politikaları konularında bilgi sahibi olup, çevresel ve ekonomik etkileri hakkında tartışabilirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş. Kavramların tanıtılması, Türkiye ve dünya ile ilgili güncel bilgilendirme.Giriş
2Doğal kaynakların sınıflandırılması ve özellikleri, stok kaynaklar, akım kaynaklar, kritik nokta, kaynakların korunması, doğal kaynaklarla ilgili problemler.Kitap bölüm 4
3Doğal kaynaklar: talep ve arz durumları, nüfus, tarımsal araziler, kaynaklarla ilgili özel durumlar, fiziki tükenme ve ekonomik tükenme, doğal kaynaklara ilişkin oluşturulabilecek politikalar.Kitap bölüm 5
4Ekolojik denge, dışsallık ve kamusal mallar: ekolojik denge, ekosistem, dışsallık, dışsallıklara kamusal çözümler, dışsallıklara özel çözümler.Kitap bölüm 8
5Doğal kaynakları koruma ve kullanma (tüketme) politikaları, uygulanma şekilleri.Kitap bölüm 11
6Teknolojik gelişme ve doğal kaynaklar; ekonomik kalkınma, maliyetler, stratejiler ve engeller.Kitap bölüm 15
7Altıncı haftadan devamKitap bölüm 15
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Doğal kaynaklar ve ekonomik büyüme; makroekonomik yaklaşımla çevre ve doğal kaynak yönetimi.Duman ve Önder, 12. bölüm; Serim, 7. bölüm
10Dokuzuncu haftadan devam; makroekonomik değişkenlerin çevre ile ilişkisi.Serim, 7. bölüm
11Çokuluslu şirketlerin çevre üzerinde yarattığı etkiler, yabancı doğrudan yatırımlar, çekme-itme dinamiği.Marin ve Yıldırım, 12. bölüm
12Ara Sınav 2Sınav
13İklim değişikliği sorunu, nedenleri, çözüm arayışları.Marin ve Yıldırım, 7. bölüm
14Çevre, yoksulluk ve adalet.Marin ve Yıldırım, 17. bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok