Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Organik Elektronik Malzemeler KIM576037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya ABD Organik Kimya Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya ABD Kimya Doktora Programı (İngilizce)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüHale OCAK
Dersi Veren(ler)Hale OCAK
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGüncel teknolojik uygulamalarda yer alan farklı organik materyallerin tanıtılması, ileri sentez yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulamaları hakkında bilgilendirme.
Dersin İçeriğiSupramoleküler kimyaya giriş, organik moleküllerde kimyasal bağlanma, pi-konjuge sistemlerde elektron delokolizasyonu, organik moleküllerde yük transferi / fonksiyonel organik materyallerin sentez ve karakterizsyon yöntemleri, organik elektronik materyallerin her bir sınıfı için genel sentetik metodlar, ve literatürden örnekler / Amfifilik supramoleküler materyaller- optiksel ve elektronik işlevsellik için dizaynlar/ İleri Supramoleküler sıvı kristal sistemler, dendron sıvı kristaller, fotoduyarlı kiral sıvı kristaller, organik yarı iletkenlerde sıvı kristaller / supramoleküler azobenzen boyalardan fonksiyonel materyaller, uyarıcı duyarlı supramoleküler boyalar, anyon duyarlı supramoleküler boyalar / Karbon nanotüp esaslı supramoleküler kompozitler, karbon nanotüp ve diğer moleküllerin etkileşimi, organik ve biyolojik moleküllerin kullanıldığı karbon nanotüp cihazlar / Fulleren esaslı supramoleküler sistemler / Supramoleküler organik fotovoltaik sistemler ( tiyofen türevleri, porfirin ve ftalosiyanin türevleri, triarilaminler, diğer aromatik moleküller) / İletken supramoleküler sistemler (tiyofen türevleri, porfirin ve pirol türevleri, poliaromatikler, perilenler, vs.) / Organik alan etkili transistörler (tiyofen türevleri, ftalosiyanin türevleri, perilen türevleri, vs.) / Organik ışık yayıcı diyotlar (floren türevleri, poliaromatik moleküller, metal kompleksler) / Organik güneş pilleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Supramolecular Soft Matter: Applications in Materials and Organic Electronics - Takashi Nakanishi, Wiley.
  • Supramolecular Materials for Opto-Electronics - Norbert Koch, The Royal society of Chemistry.
  • Synthetic Methods in Organic Electronic and Photonic Materials - A Practical Guide, Timothy Parker, Seth Marder, The Royal society of Chemistry
  • Journal of Materials Chemistry C, The Royal society of Chemistry - Recent studies from literatures
  • Soft Matter- The Royal society of Chemistry- Recent studies from literatures
  • Chemical Communications- Recent studies from literatures
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, güncel organik temelli elektroniklerde yer alan molekülleri öğrenecektir.
  2. Öğrenciler, elektronik aygıtların özünde yer alan organik moleküllerin dizaynı, ileri sentez yöntemleri ve işlevselliği hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  3. Öğrenciler fonksiyonel organik materyallerin dizayn edebilme ve sentezini tasarlayabilme becerisi kazanacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Introduction to Supramolecular Chemistry, Chemical Bonding in Organic Molecules, Electron Delocalization in pi-Conjugated Systems, Charge Transport in Organic Molecules.Reading the textbooks
2Synthesis and characterization methods of functional organic materials.- general synthetic methods for each category of organic electronic materials and a number of examples from the literatures.Reading the textbooks
3Synthesis and characterization methods of functional organic materials.- general synthetic methods for each category of organic electronic materials and a number of examples from the literatures.Reading the textbooks
4Amphiphilic Supramolecular materials- Designs for optical and electronic functionality.Reading the textbooks
5Advanced supramolecular liquid crystals, Dendron Liquid Crystals, Photoresponsive Chiral Liquid Crystals, Liquid Crystals in Soft-Organic SemiconductorsReading the textbooks
6Advanced supramolecular liquid crystals, Dendron Liquid Crystals, Photoresponsive Chiral Liquid Crystals, Liquid Crystals in Soft-Organic SemiconductorsReading the textbooks
7Functional Materials from Supramolecular Azobenzene Dyes, Stimuli Responsive Supramolecular Dyes, Anion Responsive Supramolecular Dyes.Reading the textbooks
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Carbon Nanotubes based Supramolecular Composites, Interaction of CNTs and other molecules, CNT devices using Organic and Biological Molecules.Reading the textbooks
10Fullerene-Based Supramolecular SystemsReading the textbooks
11Supramolecular Organic Photovoltaic Systems (Thiophene derivatives, porphyrin and Phthalocyanine derivatives, triarylamines molecules, other aromatic molecules.Reading the textbooks
12Conducting Supramolecular materials (Thiophene derivatives, porphyrins and pyrroles derivatives, polyaromatics, perylenes, etc.)Reading the textbooks
13Organic field effect transistors (Thiophene derivatives, Phthalocyanine derivatives, perylene derivatives, etc.)Reading the textbooks
14Organic Light Emitting Devices (fluorene derivatives, polyaromatic molecules, metallic complexes)Reading the textbooks
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev125
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok